Giáo án Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo cả năm file word

Giáo án lớp 11 Chân trời sáng tạo môn Lịch sử

Giáo án Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo - Mẫu Kế hoạch bài dạy môn Sử lớp 11 CTST được các thầy cô giáo biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây sẽ giúp các thầy cô tiết kiệm được thời gian và công sức khi soạn giáo án cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết bài mẫu giáo án môn Sử lớp 11 sách Chân trời sáng tạo file word, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án Sử 11 CTST file word

CHƯƠNG 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN.

(Thời gian: 3 Tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

- Trình bày được tiền đề của cách mạng tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng.

- Giải thích được khái niệm cách mạng tư sản.

- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.

2. Về năng lực:

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, nhận diện được các loại tư liệu lịch sử, biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về cách mạng tư sản.

- Góp phần hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: giải thích khái niệm CMTS, phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo và động lực của CMTS.

- Góp phần hình thành và phát triển được năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng thông qua vận dụng kiến thức đã học giải thích được ý nghĩa của CMTS.

3. Về phẩm chất:

- Bồi dưỡng các phẩm chất như: Trung thực, sáng tạo, chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức tìm tòi khám phá lịch sử

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

- Giáo án (kế hoạch dạy học): Dựa vào nội dung của Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS.

- Một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn với nội dung bài học.

- Máy tính, bài giảng PP .

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa

- Tranh ảnh tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV

III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

1 . Hoat động MỞ ĐẦU

a, Mục tiêu: tạo hứng thú, kích thích HS tìm hiểu về các cuộc CMTS.

b, Nội dung: HS quan sát hình ảnh, dựa vào hiểu biết bản thân trả lời câu hỏi.

c, Sản phẩm: các cuộc cách mạng tư sản.

d, Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS tham gia trò chơi “Nhận diện lịch sử”.

- Giáo viên cho HS quan sát các hình ảnh: thủ đô nước Pháp, xử tử vua Sác lơ I, Tấn công ngục Parxti 1789, sự kiện chè Boxtơn 1773, chân dung Crom oen, chân dung Oa sinh tơn và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

? Xem hình ảnh và cho biết sự kiện lịch sử nào đang được nhắc tới trong các hình ảnh?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS trả lời câu hỏi.

- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

Những hình ảnh trên là các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của các cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra trên thế giới từ TK XVI đến TK XVIII. Vậy CMTS là gì? Các cuộc CMTS có điểm gì nổi bật chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

2. Hoạt động HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

TIẾT 1

Nội dung 1. Tiền đề các các cuộc cách mạng tư sản.

a, Mục tiêu: HS tìm hiểu về các tiền đề của cuộc CMTS.

b, Nội dung: HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.

c, Sản phẩm: tiền đề kinh tế, chính trị, tư tưởng, xã hội của các cuộc CMTS.

d, Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Bước 1. Giao nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: GV chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể

- Nhóm 1: tiền đề kinh tế.

- Nhóm 2: tiền đề chính trị.

- Nhóm 3: tiền đề tư tưởng.

- Nhóm 4: tiền đề xã hội.

HS hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

Các tiền đề của CMTS

Nội dung chính

Kinh tế

Chính trị, xã hội

Tư tưởng

- Nhiệm vụ 2: Em hiểu thế nào là “cách mạng tư sản”.

- Nhiệm vụ 3: Thực hành xác định các tiền đề của một cuộc cách mạng tư sản?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Nhóm 1: Tìm hiểu tiền đề về kinh tế, xã hội

GV hướng dẫn HS khai thác các thông tin phản ánh trên bức tranh Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng rút ra mối quan hệ xã hội và mâu thuẫn trong xã hội Pháp trước cách mạng.

GV mở rộng về mâu thuẫn xã hội ở Anh, 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Nhóm 3: Tìm hiểu về tiền đề tư tưởng.

GV hướng dẫn HS tìm hiểu sâu hơn về trào lưu Triết học ánh sáng ở Pháp cuối TK XVIII.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- Nhóm HS lần lượt trả lời các câu hỏi.

- GV mở rộng giải thích: Vì sao giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản?

Bước 4. Kết luận, nhận định

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản.

Các tiền đề của CMTS

Nội dung chính

Kinh tế

- Giai đoạn hậu kì trung đại, kinh tế TBCN ra đời và phát triển ở Tây Âu và Bắc Mĩ.

- Tuy nhiên gặp phải rào cản của nhà nước phong kiến hoặc chính sách cai trị của chính quốc với thuộc địa.

Chính trị, xã hội

- Chính trị: chế độ phong kiến khủng hoảng. Chính trị rối ren như khủng hoảng tài chính (Anh), mâu thuẫn xã hội (Pháp).

- Xã hội:

+ Tư sản,Quí tộc mới có địa vị kinh tế mong muốn thiết lập chế độ mới.

+ TS, Quí tộc mới, nhân dân lao động mâu thuẫn với chế độ phong kiến.

Tư tưởng

Giai cấp tư sản có hệ tư tưởng mới: cải cách tôn giáo (Anh), Triết học ánh sáng (Pháp)…

Tư tưởng của giai cấp tư sản hướng tới giải phóng con người, dân chủ, bình đẳng.

- Khái niệm cách mạng tư sản: Cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm chống lại chế độ phong kiến thiết lập nhà nước tư sản, mở đường cho CNTB phát triển

..................................

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.824
0 Bình luận
Sắp xếp theo