Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tự nhiên - Xã hội sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Tự nhiên - Xã hội sách Kết nối tri thức với cuộc sống là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

1. Những điểm nổi bật/điểm mới của sách TN và XH là gì?

A. Tuyến nhân vật xuyên suốt

B. Tuyến nhân vật xuyên suốt là Nam và Lan

C. Chốt kiến thức, kĩ năng, thái độ sau mỗi bài học

D. Học sinh được tham gia các dự án học tập

2. Cấu trúc của một chủ đề trong SGK Tự nhiên xã hội - SGK hiện hành?

A. Cuối mỗi chủ đề có bài tập ôn tập

B. Cuối mỗi chủ đề có hoạt động tự đánh giá và gợi ý làm bài

3. Các logo dưới đây lần lượt thể hiện các hoạt động học tập theo cấu trúc bài học SGK TNXH 1?

A. Khám phá, vận dụng, thực hành

B. Vận dụng, thực hành, khám phá

C. Khám phá, thực hành, vận dụng

D. Thực hành, vận dụng, khám phá

4. Cấu trúc của bài học lần lượt diễn ra theo thứ tự là?

A. Khởi động, khám phá, thực hành, liên hệ

B. Mở đầu, khám phá, vận dụng, thực hành

C. Khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng

D. Khởi động, khám phá, vận dụng thực hành

5. Mô tả nào dưới đây đúng về hoạt động "Vận dụng cấu trúc bài học SGK TNXH 1

C. Là hoạt động HS được áp dụng các kiến thức, kỹ năng luyện tập vào các tình huống tương tự 

6. "Hoạt động giúp học sinh củng cố và khắc sâu hoặc mở rộng khám phá" là mô tả hoạt động nào trong cấu trúc TNXH 1

A. Khởi động

B. Vận dụng

C. Khám phá

D. Thực hành

7. Hình thức đánh giá môn TNXH là gì?

A. Đánh giá bằng điểm số

B. Đánh giá bằng nhận xét

C. Đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số

D. Học kỳ II đánh giá bằng điểm số

8. Theo anh chị qua thông điệp "Kết nối tri thức với cuộc sống" tác giả muốn gửi gắm điều gì qua các bài học TNXH?

A. Học sinh được học về những điều thiết thực với cuộc sống

B. Nội dung bài học phản ánh những thành tựu hiện nay

C. Học sinh được trải nghiệm trong môi trường Tự nhiên xã hội

D. Học sinh được vận dụng những điều đã học vào giải quyết vấn đề

9. Cấu trúc mỗi bài trong sách TNXH 1?

A. Gồm các mục mục tiêu, chuẩn bị và hoạt động dạy.............

10. Nội dung phần 2 trong sách giáo viên TNXH 1?

C. Gồm các nội dung hướng dẫn 28 bài học theo đúng trật tự sách TNXH

11. Sách bài tập và sách tham khảo sách tự nhiên xã hội nhằm?

A. Hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc dạy, học môn TNXH

B. Gồm các bài tập chủ yếu ở dạng câu hỏi tự luận

C. Tạo điều kiện cho phụ huynh giúp con em mình học tập

D. Phiếu bài tập cuối tuần gồm các câu hỏi, bài tập để yêu cầu học sinh giải quyết ...........

Mời các bạn tham khảo các bài khác trong mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
7 17.100
0 Bình luận
Sắp xếp theo