Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Vật lý 10 Cánh diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 10 môn Vật lý (Cánh diều)

Đáp án 15 câu hỏi trăc nghiệm bài kiểm tra tập huấn SGK Vật lý lớp 10 bộ sách Cánh diều được Hoatieu chia sẻ trong bài viết này sẽ là tài liệu tham khảo giúp các thầy cô hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 của Nhà xuất bản Giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 3 môn Vật lý bộ sách Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi.

Lưu ý: Đáp án mang tính chất tham khảo, hiện tại hệ thống chấm đúng 14/15 câu. Thầy cô vui lòng tìm ra 01 đáp án chưa đúng nhé. Cảm ơn thầy cô ạ!

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lý lớp 10 Cánh diều

Câu 1: Theo quy định của GDPT 2018, môn Vật lí 10 góp phần hình thành và phát triển ở HS:

Đáp án đúng: B. 3 năng lực chung và 7 năng lực đặc thù

Câu 2: Theo quy định của GDPT 2018, môn Vật lí 10 góp phần hình thành và phát triển ở HS:

Đáp án đúng: D. 5 phẩm chất chủ yếu và 3 năng lực chung

Câu 3: SGK Vật lí 10 bộ Cánh diều gồm:

Đáp án đúng: C. 5 chủ đề, 16 bài học

Câu 4: Chuyên đề SGK Vật lí 10 bộ Cánh diều gồm:

Đáp án đúng: C. 7 chuyên đề, 18 bài học

Câu 5: Số bài học Dự án trong SGK Vật lí 10 bộ Cánh diều và Chuyên đề học tập Vật lí 10 bộ sách Cánh diều gồm

Đáp án đúng: D. 4

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là SAI?

Đáp án đúng: C. Các yêu cầu cần đạt ở đầu mỗi bài học là mục đích của bài học

Câu 7: Các hoạt động trong bài học SGK Vật lí 10 bộ Cánh diều gồm:

Đáp án đúng: A. 4 hoạt động

Câu 8: Chủ đề “Lực và chuyển động” có vai trò gì trong mạch nội dung môn Vật lí 10?

Đáp án đúng: B. Chủ đề giải thích và nghiên cứu hiện tượng

Câu 9: Giải thích được lực nâng tác dụng lên 1 vật ở trong nước (hoặc trong không khí) là yêu cầu cần đạt của bài học nào trong chủ đề 2?

Đáp án đúng: A. Một số lực thường gặp

Câu 10: Trong chủ đề “Lực và chuyển động”, nội dung đã được thay đổi cách tiếp cận, đề cao tính thực tiễn và tránh khuynh hướng thiên về toán học là

Đáp án đúng: D. Cả 3 nội dung trên

Câu 11: Các nội dung về lịch sử hình thành và phát triển của Vật lí học đóng góp cho mục tiêu về định hướng nghề nghiệp của Chuyên đề 1 là vì

Đáp án đúng: D. HS thấy được các thành tựu của vật lí được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, bao gồm ngành nghề HS yêu thích

Câu 12: Chủ đề “Năng lượng” có vai trò gì trong mạch nội dung của môn Vật lí 10?

Đáp án đúng: B. Chủ đề giải thích và nghiên cứu hiện tượng

Câu 13: Chủ đề mở đầu bằng tình huống máy hơi nước – nền tảng của cuộc CM công nghiệp lần thứ nhất. Mục đích dạy học của việc đưa ra tình huống này là gì?

Đáp án đúng: D. Cả 3 ý trên

Câu 14: Sách Vật lí 10 không đưa biểu thức tính công tổng quát… Tiếp cận này có ưu điểm gì?

Đáp án đúng: D. Cả 3 ý trên

Câu 15: Phương pháp dạy học nào là phù hợp nhất để tổ chức hoạt động học tập Chuyên đề 3: Vật lí về Giáo dục về bảo vệ môi trường?

Đáp án đúng: A. Phương pháp dạy học dựa trên dự án

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 1.311
0 Bình luận
Sắp xếp theo