Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3 sách Cánh diều 2024

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3 sách Cánh diều 2024 hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình Tự nhiên xã hội lớp 3 bộ sách Cánh diều là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học, từng tuần học trong suốt một năm học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 3 theo chương trình mới.

Tài liệu này được HoaTieu.vn sưu tầm và chia sẻ miễn phí với mục đích phi lợi nhuận, hy vọng sẽ giúp cho quý thầy cô tiết kiệm thời gian trong quá trình soạn bài và dạy học môn Tự nhiên xã hội. Mời các thầy cô tham khảo và tải file về để sử dụng.

Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 sách Cánh diều

Năm học mới 2023 - 2024, Phân phối chương trình môn học sẽ được gọi với tên Kế hoạch dạy học hay kế hoạch bài học. Vì vậy cả 2 nội dung tên gọi đều là một.

Tuần - tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề - Mạch nội dung

Tên bài

Tiết học - thời lượng

1

Chủ đề 1 Gia đình

Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

1

Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

2

2

Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

3

Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

4

3

Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

5

Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà

6

4

Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà

7

5

8

Bài 4: Ôn tập chủ đề Gia đình

9

Chủ đề 2

Trường học

Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng

10

6

Chủ đề 2

Trường học

Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng

11

Bài 6: Truyền thống trường em

12

7

Bài 6: Truyền thống trường em

13

Bài 6: Truyền thống trường em

14

8

Bài 7: Gữ an toàn và vệ sinh ở trường

15

Bài 7: Gữ an toàn và vệ sinh ở trường

16

9

Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học

17

Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học

18

10

Chủ đề 3 Cộng đồng

địa

phương

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp

19

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp

20

11

Chủ đề 3

Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp

21

Cộng đồng địa

phương

Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và

công nghiệp

22

12

Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và

công nghiệp

23

Bài 10: Hoạt động sản xuất thủ công và

công nghiệp

24

13

Bài 11: Di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan

thiên nhiên

25

Bài 11: Di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan

thiên nhiên

26

14

Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa

phương

27

Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa

phương

28

15

Chủ đề 4 Thực vật động vật

Bài 13: Một số bộ phận của thực vật

29

Bài 13: Một số bộ phận của thực vật

30

16

Bài 13: Một số bộ phận của thực vật

31

Bài 14: Chức năng một số bộ phận của

thực vật

32

17

Bài 14: Chức năng một số bộ phận của

thực vật

33

Bài 15: Một số bộ phận của động vật và

chức năng của chúng

34

18

Ôn tập

Ôn tập cuối học kì I

35

Kiểm tra cuối học kì I

36

19

Chủ đề 4 Thực vật động vật

Bài 15: Một số bộ phận của động vật và

chức năng của chúng

37

Bài 15: Một số bộ phận của động vật và

chức năng của chúng

38

20

Bài 16: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật

39

Bài 16: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật

40

21

Bài 17: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

41

Bài 17: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

42

22

Chủ đề 5

Con

người và sức khỏe

Bài 18: Cơ quan tiêu hóa

43

Bài 18: Cơ quan tiêu hóa

44

23

Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa

45

Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tiêu hóa

46

24

Bài 20: Cơ quan tuần hoàn

47

Bài 20: Cơ quan tuần hoàn

48

25

Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn

49

Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn

50

26

Bài 22: Cơ quan thần kinh

51

Bài 22: Cơ quan thần kinh

52

27

Chủ đề 5 Con

người và sức khỏe

Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh

53

Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh

54

28

Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe

55

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

56

29

Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe

57

Chủ đề 6 Trái đất và Bầu

trời

Bài 26: Xác định các phương trong không gian

58

30

Bài 26: Xác định các phương trong không gian

59

Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu

60

31

Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu

61

Bài 28: Bề mặt Trái Đất

62

32

Bài 28: Bề mặt Trái Đất

63

Bài 28: Bề mặt Trái Đất

64

33

Chủ đề 7 Trái đất và Bầu

trời

Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng

65

Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng

66

34

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

67

Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

68

35

Ôn tập

Ôn tập cuối học kì II

69

Kiểm tra cuối học kì II

70

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
4 7.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo