Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 8 môn Âm nhạc KNTT

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 8 Kết nối tri thức - Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 8 sách Kết nối tri thức môn Âm nhạc được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm nội dung chi tiết 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có gợi ý đáp án chính xác giúp các thầy cô hoàn thành nội dung tập huấn SGK mới lớp 8. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 8 môn Âm nhạc

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 8 môn Âm nhạc

Câu 1. Sách giáo khoa Âm nhạc 8 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có cấu trúc biên soạn khác so với sách Âm nhạc 7 ở điểm nào?

A. Các trang chủ đề được đánh số các Bài và nội dung kiến thức cụ thể của từng Bài.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

B. Yêu cầu cần đạt được thể hiện ở trang chủ đề.

C. Các tiết học được trình bày cụ thể trong từng trang sách.

D. Trang chủ đề được chia các Bài và số tiết cần giảng dạy.

Câu 2. SGK Âm nhạc 8 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có bao nhiêu chủ đề ?

A. 5 chủ đề.

B. 6 chủ đề.

C. 7 chủ đề.

D. 8 chủ đề.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

Câu 3. Mỗi chủ đề trong SGK Âm nhạc 8 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có nhiều nhất mấy mạch nội dung?

A. 5 mạch nội dung.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

B. 3 mạch nội dung.

C. 4 mạch nội dung.

D. 2 mạch nội dung.

Câu 4. Mạch nội dung nào của Chủ đề 6 – Âm nhạc nước ngoài được dùng để khai thác kiến thức và tổ chức học tập qua Biết – Thực hành – Luyện tập và Vận dụng?

A. Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4.

B. Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ.

C. Nhạc cụ: Kèn phím bài Trở về Surriento.

D. Nghe nhạc: Bài hát Trở về SurrientoĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

Câu 5. Xác định năng lực đặc thù của Nội dung âm nhạc trong giảng dạy mạch nội dung Nghe nhạc.

A. Vận động theo nhạc.

B. Tưởng tượng khi nghe nhạc.

C. Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc.

D. Tất cả ý trên đều đúng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

Câu 6. Giáo viên vận dụng phương pháp giáo dục tích hợp liên môn với các môn học nào ở Chủ đề 2 – Tôi yêu Việt Nam?

A. Toán, Lịch sử.

B. Giáo dục công dân, Ngữ văn.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

C. Khoa học tự nhiên.

D. Ngữ văn, Tiếng Anh.

Câu 7. Khi triển khai mạch nội dung Nghe nhạc, giáo viên tổ chức khai thác bài như thế nào?

A. Dành thời gian giới thiệu tác giả và giới thiệu, phân tích những tác phẩm tiêu biểu của tác giả.

B. Phân tích cấu trúc tác phẩm, hình thức đoạn, kí hiệu âm nhạc trong tác phẩm được nghe.

C. Chỉ cho học sinh nghe tác phẩm, không giới thiệu tác giả.

D. Cho học sinh nghe tác phẩm 2 đến 3 lần để cảm nhận và giới thiệu thông tin cơ bản nhất về tác giả (tên tác giả, tên tác phẩm được nghe).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

Câu 8. Thực hiện đánh giá theo Thông tư 22/TT-BGDĐT, đánh giá định kì kết quả học tập của HS được tổ chức trong bao nhiêu tiết của một học kì?

A. 1 tiết cuối học kì.

B. 2 tiết gồm giữa học kì và cuối học kì.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

C. 3 tiết gồm đầu học kì, giữa học kì và cuối học kì.

D. 2 tiết gồm đầu học kì và cuối học kì.

Câu 9. Giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật cùng thống nhất để đánh giá nhận xét kết quả học tập nào trong năm học?

A. Đánh giá thường xuyên.

B. Đánh giá định kì.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

C. Kiểm tra cuối kì.

D. Đánh giá thường xuyên và đánh giá cuối kì.

Câu 10. Khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cần căn cứ vào các thành phần cơ bản nào?

A. Tên chủ đề cần thực hiện, yêu cầu cần đạt.

B. Thời gian, địa điểm, người chủ trì.

C. Người phối hợp, điều kiện thực hiện.

D. Tất cả các ý trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 8 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 1.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo