Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức - Hoatieu xin chia sẻ đến quý thầy cô nội dung chi tiết 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 11 môn Ngữ văn Kết nối tri thức có đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô trả lời câu hỏi sau tập huấn SGK mới lớp 11 KNTT và hoàn thành tốt nội dung tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 11 môn Văn KNTT

Câu 1. Các bài học trong SGK Ngữ văn lớp 11 được thiết kế như thế nào?

A. Tất cả 9 bài học đều có sự lồng ghép một cách linh hoạt hệ thống loại, thể loại VB với hệ thống chủ đề.

B. Có 7 bài chọn VB tập trung vào một loại, thể loại nhất định và 2 bài không chọn VB theo cách đó. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

C. Có 6 bài triển khai theo định hướng nhất quán: mỗi bài tập trung vào một loại, thể loại VB, có 3 bài triển khai theo cách khác.

D. Ngoài bài về tác gia Nguyễn Du, các bài còn lại đều có cấu trúc giống nhau.

Câu 2. Ý nào sau đây KHÔNG phù hợp với định hướng đổi mới của SGK Ngữ văn lớp 11?

A. Tuân thủ quy trình dạy đọc gồm 3 bước: trước khi đọc VB, đọc VB và sau khi đọc VB.

B. Câu hỏi sau khi đọc được thiết kế bám sát vào yêu cầu cần đạt của bài học.

C. Cung cấp thông tin phong phú về tác giả vì thông tin đó đóng vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu VB. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

D. Câu hỏi sau khi đọc được thiết kế theo nhóm, phân biệt theo thang nhận thức: nhận biết; phân tích và suy luận; đánh giá và vận dụng.

Câu 3. VB thuộc những loại, thể loại cơ bản nào được dạy học đọc trong SGK Ngữ văn lớp 11?

A. Truyện ngắn, thơ trữ tình, truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm, bi kịch, kí (tuỳ bút, tản văn, truyện kí), VB nghị luận, VB thông tin Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

B. Truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ trữ tình, truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm, bi kịch, kí (tuỳ bút, tản văn, truyện kí), VB nghị luận, VB thông tin

C. Truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ trữ tình, truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm, bi kịch, kí (tuỳ bút, tản văn, hồi kí), VB nghị luận, VB thông tin

D. Truyện ngắn, thơ trữ tình, truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm, kịch (bi kịch, hài kịch), kí (tuỳ bút, tản văn, truyện kí), VB nghị luận, VB thông tin

Câu 4. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG đối với hoạt động thực hành viết trong SGK Ngữ văn lớp 11?

A. Bài viết có thể triển khai theo cách linh hoạt và sáng tạo, không nhất thiết phải tuân theo yêu cầu của từng kiểu bài.

B. Với những kiểu bài viết quen thuộc, sách không thiết kế bài viết tham khảo.

C. Viết báo cáo nghiên cứu nhằm mục tiêu chính là giúp HS phát triển năng lực nghiên cứu khoa học.

D. Các bước thực hành viết được lặp đi lặp lại qua các bài. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Câu 5. Trong SGK Ngữ văn lớp 11, HS cần thực hành viết những kiểu bài nào?

A. Nghị luận về một tác phẩm truyện; nghị luận về một tác phẩm thơ; nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật; nghị luận về một vấn đề xã hội; báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội; thuyết minh về một tác phẩm văn học; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

B. Nghị luận về một tác phẩm truyện; nghị luận về một tác phẩm thơ; nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật; nghị luận về một vấn đề xã hội; báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên; thuyết minh về một tác phẩm văn học; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên.

C. Nghị luận về một tác phẩm truyện; nghị luận về một tác phẩm thơ; nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật; nghị luận về một vấn đề xã hội; báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên.

D. Nghị luận về một tác phẩm truyện; nghị luận về một tác phẩm thơ; nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật; nghị luận về một vấn đề xã hội; báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội; thuyết minh về một tác phẩm văn học; thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên.

Câu 6. Hoạt động Nói và nghe ở Ngữ văn lớp 11 KHÔNG có hình thức nào?

A. Tranh biện về một vấn đề trong đời sống.

B. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu.

C. Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội.

D. Thảo luận về một vấn đề xã hội được gợi ra từ tác phẩm văn học. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Câu 7. Việc đưa kiến thức văn học và tiếng Việt vào mỗi bài học căn cứ trên cơ sở nào?

A. Tầm quan trọng của những kiến thức đó đối với học vấn phổ thông của HS.

B. Tính hiệu quả của những kiến thức đó trong việc giúp HS vận dụng để tìm hiểu, nghiên cứu văn học và tiếng Việt.

C. Những kiến thức đó có khả năng giúp HS vận dụng để thực hành nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

D. Những kiến thức đó giúp HS cập nhật được những thành tựu mới trong lĩnh vực nghiên cứu văn học và Việt ngữ học.

Câu 8. Nhận định nào sau đây thể hiện ĐÚNG tinh thần mở của SGK Ngữ văn lớp 11?

A. HS không nhất thiết phải hoàn thành việc tự đọc VB ở phần Thực hành đọc.

B. GV không nhất thiết phải dạy hết tất cả các VB trong mỗi bài học.

C. Có thể bỏ qua một bài thực hành viết ở Ngữ văn lớp 11 nếu bài đó thuộc kiểu bài đã học ở lớp dưới.

D. Nếu HS có kĩ năng nói và nghe tốt thì GV có thể giảm bớt thời gian thực hành nói và nghe ở một số bài để tăng cường cho hai hoạt động đọc và viết. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Câu 9. Thông tin nào sau đây KHÔNG đúng đối với hệ thống Chuyên đề học tập Ngữ văn lớp 11?

A. Có ba chuyên đề, chuyên đề 1: 10 tiết, chuyên đề 2: 15 tiết, chuyên đề 3: 10 tiết.

B. Các chuyên đề đều nhằm mục tiêu chính là trang bị kiến thức chuyên sâu về văn học và ngôn ngữ cho HS. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

C. Cả ba chuyên đề đều triển khai theo trình tự: HS được trang bị tri thức cơ bản, sau đó luyện tập, vận dụng.

D. Trong ba chuyên đề, có một chuyên đề về ngôn ngữ – chuyên đề về ngôn ngữ duy nhất trong 9 chuyên đề Ngữ văn ở cấp THPT.

Câu 10. SGK Ngữ văn lớp 11 chủ trương đổi mới hình thức đánh giá kết quả học tập theo hướng nào?

A. Chú trọng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

B. Trao cho địa phương và nhà trường quyền linh hoạt: ưu tiên sử dụng câu hỏi tự luận hoặc ưu tiên câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

C. Chú trọng câu hỏi tự luận, còn việc có dùng câu hỏi trắc nghiệm khách quan hay không tuỳ thuộc vào địa phương và nhà trường. Đáp án trắc nghiệm tập huấn Ngữ văn 11 Kết nối tri thức

D. Ưu tiên câu hỏi tự luận cho đánh giá kĩ năng đọc hiểu VB văn học và ưu tiên câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho đánh giá kĩ năng đọc hiểu VB nghị luận, VB thông tin.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.789
0 Bình luận
Sắp xếp theo