Đáp án trắc nghiệm tập huấn Âm nhạc 11 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn sách CTST môn Âm nhạc lớp 11

Đáp án tập huấn môn Âm nhạc lớp 11 Chân trời sáng tạo - Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 11 sách CTST môn Âm nhạc được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm nội dung chi tiết 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 11 bộ sách Chân trời sáng tạo có gợi ý đáp án chính xác giúp các thầy cô hoàn thành nội dung tập huấn SGK mới lớp 11. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các thầy cô cùng tham khảo.

Lưu ý: Đáp án trắc nghiệm tập huấn Âm nhạc 11 Chân trời sáng tạo dưới đây không phải đáp án chính thức của Bộ, chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 11 CTST

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 11 CTST

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN SAU TẬP HUẤN SGK ÂM NHẠC 11

(BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Câu 1. Trình tự đúng của việc triển khai một bài học trong Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

 1. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng.
 2. Mở đầu – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng – Luyện tập.
 3. Mở đầu – Luyện tập – Hình thành kiến thức mới – Vận dụng.
 4. Mở đầu – Vận dụng – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập.

Câu 2. Chức năng của hệ thống icon trong từng bài học của Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

 1. minh hoạ cho nội dung, tương tự như các sheet nhạc và hình ảnh.
 2. định hướng cho việc tìm hiểu sheet nhạc.
 3. hướng dẫn việc tổ chức hoạt động học để tìm hiểu kiến thức, hình thành kĩ năng.
 4. bổ trợ cho việc tổ chức hoạt động.

Câu 3. Hoạt động Luyện tập trong các bài học âm nhạc của Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nhằm

 1. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.
 2. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.
 3. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.
 4. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 4. Hoạt động Vận dụng trong các bài học âm nhạc của Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nhằm

 1. phát triển kĩ năng hát cho học sinh.
 2. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào những tình huống học tập cụ thể.
 3. phát triển kĩ năng chơi nhạc cụ cho học sinh.
 4. vận dụng kiến thức, kĩ năng được cung cấp trong phần Hình thành kiến thức mới vào thực tiễn cuộc sống.

Câu 5. Tiến trình tổ chức 1 mạch nội dung trong Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) so với hướng dẫn của CV5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 là

 1. tương thích, với hoạt động Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
 2. tương thích, với hoạt động Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng.
 3. tương thích, với hoạt động Mở đầu, Luyện tập, Vận dụng.
 4. tương thích, với hoạt động Mở đầu, Hình thành kiến thức mới, Vận dụng.

Câu 6. Các phương pháp giảng dạy âm nhạc đặc thù trong SGK Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

 1. phương pháp Kodaly.
 2. phương pháp Dalcroze.
 3. phương pháp Orff-Schulwerk.
 4. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 7. Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) đảm bảo các yêu cầu cần đạt về

 1. phẩm chất, thông qua nội dung học tập.
 2. năng lực chung, thông qua tổ chức các hoạt động.
 3. năng lực âm nhạc, thông qua kiến thức kĩ năng trong từng mạch nội dung.
 4. Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 8. Lõi kiến thức trung tâm của Sách giáo khoa âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) nằm ở phần nào?

 1. Phần kiến thức chung
 2. Phương án lựa chọn hát
 3. Phương án lựa chọn nhạc cụ
 4. Phần chuyên đề

Câu 9. Chức năng của sách giáo viên Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là

 1. cung cấp kiến thức âm nhạc theo sách giáo khoa.
 2. cung cấp phương pháp giảng dạy theo sách giáo khoa.
 3. cung cấp tài liệu tham khảo cho sách giáo khoa.
 4. cung cấp gợi ý về thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa.

Câu 10. Những thuận lợi khi sử dụng Sách giáo khoa Âm nhạc 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo)

 1. dễ dàng xây dựng Kế hoạch bài dạy.
 2. tạo điều kiện để tích hợp nội dung giáo dục địa phương.
 3. Có hỗ trợ nguồn học liệu điện tử.
 4. Cả 3 câu trên đều đúng.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo