Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 7 Khoa học tự nhiên Cánh Diều

Đáp án tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh Diều - Nhằm giúp các thầy cô hoàn thành tốt bài trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 7 môn Khoa học tự nhiên trên hoc10.vn/taphuan. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ nội dung 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách Cánh Diều có đáp án chi tiết.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Khoa học tự nhiên lớp 7 bộ Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Khoa học tự nhiên 7 Cánh Diều

1. Trong số các phương án sau, phương án nào không thuộc thành phần của “Năng lực khoa học tự nhiên”?

A. Nhận thức khoa học tự nhiên

B. Tìm hiểu tự nhiên

C. Tư duy khoa học

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

2. Cấu trúc sách giáo khoa môn KHTN 7 bộ sách Cánh Diều ngoài bài Mở đầu, sách gồm có :

(1) 35 bài học; (2) 12 chủ đề; (3) 4 bài thực hành (4) ba phần

Tổ hợp câu trả lời đúng là

A. 1 – 2 – 3.

B. 2 – 3 – 4.

C. 1 – 2 – 4

D. 1 – 3 – 4.

3. Sách giáo khoa môn KHTN 7 bộ sách Cánh Diều có những điểm mới nào sau đây?

(1) Sách được biên soạn trên quan điểm: tinh giản, khoa học, hiện đại, thiết thực và khơi nguồn sáng tạo.

(2) Sách được biên soạn riêng từng nội dung Vật lí, Hoá học, Sinh học

(3) Sách biên soạn theo hướng tích hợp, phù hợp với khả năng dạy học của giáo viên.

(4) Sách được biên soạn theo hướng “mở”.

Tổ hợp câu trả lời đúng là

A. 1 – 2 – 3.

B. 2 – 3 – 4.

C. 1 – 2 – 4

D. 1 – 3 – 4.

4. Dạy học tích hợp trong môn KHTN 7 thông qua những hình thức nào sau đây?

(1) Tích hợp thông qua thể hiện các “nguyên lí và quy luật chung của tự nhiên”.

(2) Tích hợp thông qua dạy học theo chủ đề và giáo dục STEM.

(3) Tích hợp trong bước vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong bài học.

(4) Tích hợp trong dạy học thực hành, thí nghiệm.

Tổ hợp câu trả lời đúng là

A. 1 – 2 – 3.

B. 1 – 3 – 4.

C. 2 – 3 – 4.

D. 1 – 2 – 4

5. Nguyên tắc thiết kế nội dung cho các chủ đề, bài học KHTN 7 ltuân theo những nguyên tắc nào sau đây?

(1) Đề cao tính thực tiễn. (2) Tăng cường kĩ năng tính toán

(3) Phát triển tư duy khoa học (4) khơi gợi sự yêu thích khoa học ở học sinh

Tổ hợp câu trả lời đúng là

A. 1 – 2 – 3.

B. 1 – 3 – 4.

C. 2 – 3 – 4.

D. 1 – 2 – 4

6. Những nguyên lí chung nhất của thế giới tự nhiên là:

A. sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi, sự tương tác.

B. trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, cảm ứng và vận động, sinh trưởng, phát triển.

C. chất và sự biến đổi của chất, vật sống, năng lượng và sự biến đổi, Trái Đất và bầu trời.

D. các sự vật, hiện tượng tự nhiên có ảnh hưởng tới cuộc sống của con người.

7. Bài học trong sách giáo khoa môn KHTN 7 bộ sách Cánh Diều được thiết kế theo các bước:

A. Khởi động; Học kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng.

B. Mở đầu; Hình thành kiến thức, kĩ năng; Luyện tập; Vận dụng.

C. Khởi động; Hình thành kiến thức; Vận dụng; Luyện tập.

D. Mở đầu; Học kiến thức mới; Làm bài tập; Vận dụng.

8. Sách giáo khoa KHTN 7 nhấn mạnh 1 trong những định hướng dạy học góp phần phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cho HS là:

A. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh;

B. Yêu cầu HS tự học là chính.

C. Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

D. Tăng cường dạy học theo nhóm.

9. Mục tiêu của đánh giá kết quả giáo dục là

(1) Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đạt chuẩn (yêu cầu cần đạt) về phẩm chất và năng lực của học sinh.

(2) Đánh giá sự tiến bộ của học sinh.

(3) Để hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh và điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí,…

(4) Phân loại học sinh.

Tổ hợp câu trả lời đúng là

A. 1 – 2 – 3.

B. 1 – 3 – 4.

C. 2 – 3 – 4.

D. 1 – 2 – 4

10. Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần tập trung vào hoạt động đánh giá nào sau đây?

A. Ghi nhớ được kiến thức.

B. Vận dụng sáng tạo kiến thức.

C. Hiểu đúng kiến thức.

D. Tái hiện chính xác kiến thức.

11. Công cụ nào sau đây phù hợp để đánh giá kết quả học tập theo hình thức kiểm tra viết trong môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS?

A. Thang đo, bảng kiểm.

B. Sổ ghi chép sự kiện, hồ sơ học tập.

C. Phiếu đánh giá theo tiêu chí, hồ sơ học tập.

D. Câu hỏi, bài tập.

12. Cách đánh giá nào sau đây phù hợp với quan điểm đánh giá là học tập?

A. Giáo viên đánh giá.

B.Học sinh tự đánh giá.

C. Tổ chức giáo dục đánh giá.

D. Cộng đồng xã hội đánh giá.

13. Cách viết nào dưới đây là đúng khi viết mục tiêu của bài học

A. Mục tiêu cần thể hiện được yêu cầu về kiến thức của học sinh

B. Mục tiêu cần thể hiện được yêu cầu về kĩ năng của học sinh

C. Mục tiêu cần thể hiện yêu cầu cần đạt nhằm phát triển phẩm chất và năng lực HS

D. Mục tiêu cần thể hiện được yêu cầu về thái độ của học sinh

14. Dựa vào căn cứ nào dưới đây để xác định mục tiêu bài học?

A. Yêu cầu cần đạt và bảng “Các biểu hiện cụ thể của năng lực KHTN”.

B. Nội dung của bài học trong sách giáo khoa môn KHTN 6.

C. Yêu cầu kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục của học sinh.

D. Nội dung được trình bày trong sách hướng dẫn giáo viên.

15. Trong dạy học môn KHTN, để đánh giá phẩm chất chăm chỉ, giáo viên nên sử dụng các cặp công cụ nào sau đây?

A. Bài tập thực nghiệm và checklist.

B. Bài tập thực tiễn và rubrics.

C. Bảng hỏi ngắn và thang đo.

D. Hồ sơ học tập và câu hỏi.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 2.803
0 Bình luận
Sắp xếp theo