Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử lớp 7 Cánh Diều

Đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Lịch sử lớp 7

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử lớp 7 Cánh Diều - Tập huấn sách giáo khoa mới là một trong những hoạt động quan trọng giúp các thầy cô nắm được các nội dung quan trọng của bộ môn giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ gợi ý đáp án tập huấn sách Cánh Diều môn Lịch sử lớp 7 để các thầy cô hoàn thành tốt nhất bài làm của mình.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử lớp 7 Cánh Diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu chủ yếu của phân môn Lịch sử 7, Chương trình 2018?

A. Hình thành và phát triển năng lực chung cho HS.

B. Hình thành và phát triển năng lực lịch sử cho HS.

C. Bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách tốt đẹp cho HS.

D. Hình thành kĩ năng ghi nhớ kiến thức lịch sử cho HS.

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của năng lực đặc thù môn Lịch sử, Chương trình 2018?

A. Tìm hiểu lịch sử.

B. Học thuộc kiến thức lịch sử.

C. Nhận thức và tư duy lịch sử.

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Câu 3. Cấu trúc của bài học trong SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều có điểm gì mới so với SGK Lịch sử 7 hiện hành?

A. Bài học có sự kết hợp giữa kênh chữ và kênh hình.

B. Hệ thống câu hỏi đan xen trong nội dung bài học.

C. Bài học được cấu trúc theo tuyến chính và tuyến phụ.

D. Sự thống nhất giữa bài viết và cơ chế sư phạm.

Câu 4. Chức năng chủ yếu của tuyến chính trong mỗi bài học của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều là

A. thực hiện yêu cầu cần đạt của bài học.

B. giúp HS mở rộng và nâng cao kiến thức.

C. tăng cường hoạt động thực hành, vận dụng.

D. tăng cường hoạt động tự học cho HS.

Câu 5. Chức năng chủ yếu của tuyến phụ trong mỗi bài học của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều là

A. phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác.

B. giúp HS mở rộng, nâng cao kiến thức.

C. bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách cho HS.

D. bồi dưỡng kĩ năng học thuộc kiến thức.

Câu 6. Cấu trúc nội dung SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều được sắp xếp theo lôgic nào sau đây?

A. Lịch sử các nước Đông Nam Á, lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam.

B. Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á.

C. Lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á, lịch sử Việt Nam.

D. Lịch sử thế giới cổ - trung đại, lịch sử Đông Nam Á, lịch sử Việt Nam.

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều so với SGK Lịch sử 7 hiện hành là

A. đảm bảo tính khoa học, hiện đại, cơ bản trong quá trình biên soạn.

B. không đưa những nhận định, đánh giá mang tính chủ quan vào SGK.

C. đảm bảo tính vừa sức và đáp ứng được tình hình, nhiệm vụ đất nước.

D. không sử dụng nguồn tư liệu sơ cấp và thứ cấp trong biên soạn SGK.

Câu 8. Một trong những điểm mới về nội dung của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018 so với SGK Lịch sử 7 hiện hành là

A. sự xuất hiện của các chủ đề chung.

B. sự thống nhất giữa câu hỏi và bài tập.

C. sự lôgic về nội dung kiến thức cơ bản.

D. sự đa dạng về phương pháp dạy học.

Câu 9. Một trong những điểm mới về nội dung trong của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều so với SGK Lịch sử 7 hiện hành là

A. hệ thống câu hỏi đảm bảo tính vừa sức.

B. bài học đảm bảo tính cơ bản, khoa học.

C. bài học đảm bảo tính thực tiễn và khả thi.

D. phần mở đầu mỗi bài học được thiết kế hấp dẫn.

Câu 10. Một trong những điểm mới về hình thức của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều so với SGK Lịch sử 7 hiện hành là

A. ngôn ngữ trình bày khoa học, dễ hiểu.

B. sự hài hòa giữa nội dung và phương pháp.

C. giảm kênh chữ và tăng kênh hình.

D. phù hợp với đối tượng nhận thức.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu về phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực HS được thể hiện trong SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều?

A. Đảm bảo tính tích cực, chủ động trong nhận thức của HS.

B. Tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

C. Tăng cường dạy học tích hợp kết hợp với dạy học phân hóa.

D. Chú trọng rèn luyện phương pháp ghi nhớ kiến thức lịch sử.

Câu 12. Điểm mới về kiểm tra, đánh giá được biểu hiện như thế nào trong SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều?

A. Chú trọng hệ thống câu hỏi phát hiện vấn đề.

B. Chú trọng các câu hỏi, bài tập vận dụng tri thức.

C. Chỉ tập trung vào các loại câu hỏi thực hành bộ môn.

D. Chỉ tập trung vào các loại câu hỏi tái hiện kiến thức.

Câu 13. Việc đưa yêu cầu cần đạt vào SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều có tác dụng nào sau đây?

A. Là cơ sở đánh giá năng lực chuyên môn của giáo viên.

B. Định hướng cho việc đánh giá năng lực học tập của HS.

C. Định hướng việc tổ chức các hoạt động học tập cho HS.

D. Là căn cứ để lựa chọn nguồn tư liệu tham khảo phù hợp.

Câu 14. Điểm mới của hoạt động luyện tập, vận dụng được thể hiện như thế nào trong SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều?

A. Câu hỏi, bài tập tổng hợp, gắn lí thuyết với thực hành, thực tiễn.

B. Hệ thống câu hỏi, bài tập được xây dựng đáp ứng mục tiêu bài học.

C. Chú trọng các câu hỏi, bài tập phát triển khả năng ghi nhớ kiến thức.

D. Chỉ tập trung đầu tư hệ thống câu hỏi, bài tập vận dụng vào thực tiễn.

Câu 15. Điểm mới về cấu trúc của SGK Lịch sử 7, Chương trình 2018, bộ Cánh Diều so với SGK Lịch sử 7 hiện hành là sách được thiết kế theo chuỗi hoạt động

A. mở đầu, dạy học bài mới, kiểm tra kiến thức, dặn dò.

B. khởi động, hình thành kiến thức mới, ra bài tập về nhà.

C. khởi động, khám phá kiến thức, vận dụng, liên hệ thực tiễn.

D. mở đầu, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 933
0 Bình luận
Sắp xếp theo