Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh Diều

Đáp án tập huấn SGK mới lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh Diều là tài liệu để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 8 sử dụng từ năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 8 bộ Cánh Diều môn Hoạt động trải nghiệm có đáp án Hoatieu xin chia sẻ để các bạn đọc tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

Câu 1: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần hình thành những năng lực đặc thù nào cho học sinh?

A. Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực thích ứng với cuộc sống; Năng lực hướng nghiệp

B. Năng lực sáng tạo; Năng lực hướng nghiệp; Năng lực giải quyết vấn đề

C. Năng lực thích ứng với cuộc sống; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; Năng lực hướng nghiệp

D. Năng lực thích ứng với cuộc sống; Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; Năng lực định hướng nghề nghiệpĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là mạch nội dung hoạt động trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

A. Hoạt động hướng vào bản thân

B. Hoạt động chăm sóc gia đìnhĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

C. Hoạt động hướng đến xã hội

D. Hoạt động hướng nghiệp

Câu 3: Nội dung yêu cầu cần đạt “ Nhận diện được dấu hiệu bắt nạt học đường và có kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường” nằm trong mạch nội dung hoạt động nào?

A. Hoạt động hướng vào bản thân

B. Hoạt động hướng đến xã hộiĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

C. Hoạt động hướng đến tự nhiên

D. Hoạt động hướng nghiệp

Câu 4: Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8, bộ sách Cánh Diều quán triệt sâu sắc tư tưởng nào sau đây của bộ sách Cánh Diều?

A. “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

B. “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học ra cuộc sống”

C. “Đưa cuộc sống vào bài học, mang bài học vào cuộc sống”

D. “Đưa cuộc sống vào bài học, đưa bài học ra cuộc sống”

Câu 5: Các yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Chương trình phổ thông 2018) được thể hiện như thế nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8, bộ sách Cánh Diều?

A. Các yêu cầu cần đạt ở một mạch nội dung hoạt động được thể hiện trọn vẹn ở một chủ đề.

B. Các yêu cầu cần đạt ở một mạch nội dung hoạt động được thể hiện trong trong hai chủ đề liên tiếp.

C. Các yêu cầu cần đạt ở các mạch nội dung hoạt động được lựa chọn, sắp xếp phù hợp với từng chủ đề.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

D. Các yêu cầu cần đạt ở một mạch nội dung hoạt động được thể hiện ở tất cả 9 chủ đề.

Câu 6: Cấu trúc mỗi chủ đề được thể hiện như thế nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 , bộ sách Cánh Diều?

A. Mục tiêu; gợi ý hoạt động sinh hoạt dười cờ, sinh hoạt lớp; các hoạt động giáo dục theo chủ đề; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; đánh giá cuối chủ đề.

B. Mục tiêu; định hướng nội dung của chủ đề; gợi ý hoạt động sinh hoạt dười cờ, sinh hoạt lớp; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; các hoạt động giáo dục theo chủ đề; thông điệp; đánh giá cuối chủ đề.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

C. Mục tiêu; định hướng nội dung của chủ đề; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; các hoạt động; đánh giá cuối chủ đề; thông điệp.

D. Mục tiêu; định hướng nội dung của chủ đề; các hoạt động; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; thông điệp; đánh giá cuối chủ đề.

Câu 7: Tiếp cận hoạt động được thể hiện trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8, bộ sách Cánh Diều được hiểu là:

A. Các năng lực và phẩm chất được hình thành qua việc học sinh giải quyết các tình huống và thực hiện hoạt động cụ thể.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

B. Các năng lực và phẩm chất được hình thành trong quá trình học sinh thực hiện các bài tập thực hành ở các môn học khác.

C. Các năng lực và phẩm chất được hình thành qua việc học sinh thực hiện các nhiệm vụ được giáo viên và nhà trường phân công.

D. Các năng lực và phẩm chất được hình thành qua việc học sinh tham gia các hoạt động tập thể.

Câu 8: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức với các loại hình hoạt động chủ yếu nào?

A. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; sinh hoạt câu lạc bộ; sinh hoạt ngoại khóa

B. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Sinh hoạt lớp; sinh hoạt cộng đồng

C. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Sinh hoạt câu lạc bộ; Sinh hoạt Đoàn, Đội

D. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Sinh hoạt lớp và Hoạt động câu lạc bộĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

Câu 9: Khi sử dụng Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8, bộ sách Cánh Diều để tổ chức hoạt động cho học sinh thì:

A. Giáo viên triển khai đúng các hoạt động như sách giáo khoa trình bày

B. Giáo viên triển khai linh hoạt các hoạt động sao cho đáp ứng nhu cầu, hứng thú của học sinh

C. Giáo viên triển khai các hoạt động phù hợp với yêu cầu nhà trường đặt ra

D. Giáo viên có thể sáng tạo, thiết kế các hoạt động mới trên cơ sở đáp ứng yêu cầu cần đạt trong chương trìnhĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

Câu 10: Hoạt động giáo dục theo chủ đề trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 , bộ sách Cánh Diều được tổ chức với những phương thức nào?

A. Phương thức khám phá; Phương thức thể nghiệm, tương tác; Phương thức cống hiến; Phương thức điều tra, khảo sát

B. Phương thức khám phá; Phương thức thể nghiệm, tương tác; Phương thức đóng vai tình huống; Phương thức nghiên cứu

C. Phương thức khám phá; Phương thức thể nghiệm, tương tác; Phương thức cống hiến; Phương thức nghiên cứuĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

D. Phương thức khám phá; Phương thức thể nghiệm, tương tác; Phương thức giao lưu; Phương thức điều tra, khảo sát

Câu 11: Quan điểm tiếp cận trong kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là:

A. Tập trung vào đánh giá kết quả và đánh giá để xếp hạng học sinh

B. Đánh giá để xếp hạng và đánh giá như hoạt động học

C. Đánh giá vì sự phát triển của người học và đánh giá để xếp hạng học sinh

D. Đánh giá vì sự phát triển của người học và đánh giá như hoạt động họcĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

Câu 12: Bài dạy trong video tiết dạy minh họa thuộc chủ đề nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 , bộ sách Cánh Diều?

A. Chủ đề Định hướng nghề nghiệp

B. Chủ đề Làm chủ bản thânĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều 

C. Chủ đề Môi trường học đường

D. Chủ đề Sống có trách nhiệm

Câu 13: Trong video tiết dạy minh họa, các hoạt động được tổ chức cho học sinh hướng đến đáp ứng yêu cầu cần đạt trong HOẠT ĐỘNG nào?

A. Hoạt động lựa chọn nghề nghiệp

B. Hoạt động hướng đến xã hội

C. Hoạt động rèn luyện bản thânĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

D. Hoạt động xây dựng nhà trường

Câu 14: Trong video tiết dạy minh họa, giáo viên đã thực hiện phương thức tổ chức chủ yếu nào?

A. Phương thức Thể nghiệm, tương tácĐáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

B. Phương thức Khám phá

C. Phương thức Cống hiến

D. Phương thức Nghiên cứu

Câu 15: Thông điệp của tiết dạy minh họa trong video là gì?

A. Biết tranh biện và thương thuyết giúp em bảo vệ quan điểm cá nhân một cách phù hợp.

B. Sống có trách nhiệm với bản thân mình và với mọi người xung quanh là dấu hiệu cơ bản của sự trưởng thành.

C. Tự chủ là một đức tính quý giá. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ trong cuộc sống.

D. Biết từ chối những yêu cầu hoặc lời đề nghị chứa đựng yếu tố rủi ro, vượt quá khả năng thực hiện của bản thân hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện là biểu hiện của người biết làm chủ bản thân.Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Trải nghiệm hướng nghiệp 8 Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 3.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo