Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách Cánh Diều lớp 8 môn Giáo dục thể chất

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục thể chất 8 Cánh Diều được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Giáo dục thể chất và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 8 môn Thể dục Cánh Diều giúp các thầy cô nắm chắc nội dung sách giáo khoa, chương trình và phương pháp giảng dạy để triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2023 – 2024.

Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Câu 1: Hãy cho biết, theo quy định của Chương trình GDTC mới ban hành năm 2018, thời lượng giành cho giảng dạy phần Kiến thức chung chiếm tỉ lệ như thế nào trong tổng thời lượng giảng dạy môn GDTC 8?

A. Không có phân phối thời gianĐáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

B. Chiếm 5%

C. Chiếm 10%

D. Chiếm 15%

Câu 2: Theo quy định, nội dung phần cơ bản của môn GDTC 8 chiếm 55% (39 tiết), anh (chị) hãy cho biết cách phân phối nào sau đây đúng quy định và phù hợp nhất?

A. Chia đều 39 tiết cho cả 4 nội dung: Bài tập thể dục, Chạy cự li ngắn, Chạy cự li trung bình và Nhảy cao kiểu bước qua.

B. 07 tiết cho Bài tập thể dục; 32 tiết còn lại, căn cứ tình hình thực tiễn có thể linh hoạt phân phối thời lượng cho từng nội dung: Chạy cự li ngắn, Chạy cự li trung bình và Nhảy cao kiểu bước qua.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

C. 07 tiết cho Bài tập Thể dục; Chia đều 32 tiết còn lại cho 3 nội dung: Chạy cự li ngắn, Chạy cự li trung bình và Nhảy cao kiểu bước qua.

D. Không có quy định cụ thể số tiết cho từng nội dung ở phần Vận động cơ bản.

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết, trong mỗi giáo án giảng dạy của từng tiết học, giáo viên được phép ghép các nội dung nào với nhau?

A. Không có quy định bắt buộc về việc ghép các nội dung trong từng giáo án giảng dạy.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

B. Chỉ được ghép các nội dung của phần Vận động cơ bản với nhau.

C. Ghép 01 nội dung ở phần Vận động cơ bản với môn thể thao tự chọn.

D. Mỗi giáo án chỉ được đưa vào 1 nội dung ở phần Vận động cơ bản hoặc 1 môn thể thao tự chọn.

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết, khi giảng dạy và học tập theo SGK GDTC 8 Cánh Diều, giáo viên và học sinh căn cứ vào đâu để xác định các nội dung đánh giá kết quả học tập của học sinh sau mỗi bài học?

A. Dựa vào nội dung ở phần Mục tiêu, yêu cầu cần đạt.

B. Dựa vào nội dung gợi ý ở phần vận dụng.

C. Đáp án A + đáp án B.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

D. Dựa theo quy định chung và thống nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết, khi tổ chức giảng dạy nội dung thể thao tự chọn trong môn GDTC 8, mỗi trường được lựa chọn giảng dạy bao nhiêu môn thể thao tự chọn?

A. 03 môn

B. 02 môn

C. Không giới hạn số mônĐáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

D. Chỉ 01 môn

Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết, khi sắp xếp kế hoạch dạy học các nội dung ở phần Vận động cơ bản và phần thể thao tự chọn, giáo viên có thể sắp xếp theo các phương án nào sau đây?

A. Tổ chức dạy học từng nội dung theo hình thức “cuốn chiếu”.

B. Tổ chức dạy học phần Vận động cơ bản trước, sau đó tới phần Thể thao tự chọn

C. Tổ chức dạy học đan xen giữa phần Vận động cơ bản với phần thể thao Tự chọn.

D. Có thể tuỳ chọn một trong 3 phương án trên.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết, khi xây dựng giáo án giảng dạy cho từng tiết học, các nội dung bài tập và trò chơi vận động đưa vào giáo án được lấy từ đâu?

A. Lấy từ các bài tập và trò chơi ở phần luyện tập trong sách giáo khoa.

B. Lấy từ các bài tập và trò chơi giới thiệu bổ sung trong sách giáo viên.

C. Tự sáng tạo các bài tập và trò chơi khác.

D. Cả 3 ý trên.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Câu 8: Theo chương trình môn GDTC năm 2018, có 10% (tương ứng 7 tiết học) dành cho đánh giá kết quả học tập của học sinh. Anh (chị) hãy cho biết đâu là cách thức sử dụng thời gian đánh giá đúng quy định và phù hợp nhất?

A. Sử dụng để tổ chức đánh giá giữa kì, cuối mỗi học kì và cả năm học.

B. Linh hoạt sử dụng để đánh giá trong toàn bộ quá trình dạy học.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

C. Sử dụng để đánh giá sau mỗi bài học trong sách giáo khoa.

D. Chỉ sử dụng trong đánh giá cuối kì và cuối năm học.

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định trong Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021, giáo viên đánh giá kết quả học tập môn GDTC theo những hình thức nào sau đây?

A. Đánh giá bằng nhận xét.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

B. Đánh giá bằng cho điểm.

C. Kết hợp đánh giá bằng nhận xét với đánh giá bằng cho điểm.

D. Giáo viên được phép lựa chọn hình thức đánh giá.

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết, phần luyện tập và vận dụng của SGK Cánh Diều viết theo hướng gợi mở có tác dụng như thế nào đối với học sinh?

A. Giúp phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện hàng ngày.

B. Giúp học sinh có định hướng tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình học tập.

C. Giúp học sinh có định hướng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn rèn luyện hằng ngày để tăng cường sức khoẻ và phát triển các tố chất thể lực.

D. Cả 3 ý trên.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu cần đạt đối với học sinh sau khi học xong nội dung ở phần Vận động cơ bản môn GDTC 8?

A. Biết một số điều luật cơ bản ở các nội dung của phần cơ bản

B. Thực hiện được: Các động tác bổ trợ kỹ thuật chạy; các giai đoạn chạy cự li ngắn (100 m) và cự li trung bình; kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.

C. Đáp án A + đáp án B + Thực hiện được và hô đúng nhịp bài thể dục nhịp điệu lớp 8.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

D. Đáp án A + đáp án B.

Câu 12: Sách giáo khoa GDTC 8 Cánh Diều có những điểm nổi bật gì?

A. Có cấu trúc rõ ràng, logic, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chương trình GDTC theo quy định của Bộ GD&ĐT; Các chủ đề thể hiện yêu cầu đổi mới trong đánh giá.

B. Kiến thức giới thiệu theo hướng gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của cả giáo viên và học sinh.

C. Nội dung viết theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và thể hiện rõ yêu cầu sự tích hợp và phân hoá.

D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết, phần luyện tập trong sách giáo khoa GDTC 8 Cánh Diều được biên soạn như thế nào?

A. Các bài tập và trò chơi được giới thiệu theo hướng gợi mở, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh phát huy khả năng tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập và giảng dạy.

B. Đáp án A + Các bài tập và trò chơi được giới thiệu theo trình tự khoa học và phù với nội dung phần Kiến thức mới.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

C. Số lượng bài tập và trò chơi giới thiệu trong sách ít, gây khó khăn cho việc lựa chọn nội dung xây dựng giáo án giảng dạy.

D. Đáp án C + Tuy nhiên, các bài tập và trò chơi được giới thiệu theo trình tự khoa học và phù với nội dung phần kiến thức mới.

Câu 14: Hãy nêu những điểm mới, nổi bật trong cách thức trình bày phần “Luyện tập” và “Vận dụng” của sách giáo khoa GDTC 8 Cánh Diều?

A. Nội dung được trình bày ngắn gọn, mang tính gợi mở, định hướng giúp giáo viên và học sinh dễ dàng sáng tạo các nội dung luyện tập, trò chơi để luyện tập và ứng dụng trong thực tiễn.

B. Phần luyện tập có bổ sung nội dung mới “Nội dung nhận xét, đánh giá” đối với các kỹ thuật động tác mới, giúp học sinh nắm được những điểm cần chú ý khi thực hiện kỹ thuật.

C. Phần vận dụng vừa giúp định hướng đánh giá kết quả học tập, vừa định hướng nội dung, cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

D. Cả 3 đáp án trên.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết, phần luyện tập và vận dụng của SGK GDTC 8 Cánh Diều viết theo hướng gợi mở có tác dụng như thế nào đối với giáo viên?

A. Giáo viên có thể linh hoạt sử dụng hoặc sáng tạo nội dung, hình thức dạy học phù hợp với thực tiễn.

B. Giúp giáo viên có định hướng và linh hoạt trong đánh giá kết quả học tập của học sinh.

C. Giúp giáo viên có căn cứ định hướng học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

D. Cả 3 ý trên.Đáp án câu hỏi sau tập huấn môn Thể dục lớp 8 Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 2.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo