Đáp án trắc nghiệm tập huấn Địa lý 11 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Địa lý 11 Kết nối tri thức - Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết 10 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 11 môn Địa lí bộ KNTT có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Địa lí lớp 11 bộ Kết nối tri thức, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

Câu 1. Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK Địa lí 11?

A. SGK Địa lí 11 tuân thủ định hướng đổi mới GDPT và tiêu chuẩn SGK mới là hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho HS.

B. SGK Địa lí 11 kế thừa và phát huy ưu điểm của SGK hiện hành, tiếp thu điểm mới từ SGK của các nước tiên tiến trên thế giới.

C. SGK Địa lí 11 đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho HS.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

D. SGK Địa lí 11 thể hiện thông điệp “kết nối tri thức với cuộc sống” của bộ sách và hỗ trợ GV đổi mới hiệu quả phương pháp tổ chức các hoạt động dạy – học.

Câu 2. Điểm mới nổi bật của SGK Địa lí 11 bao gồm:

A. hiện đại, theo mô hình SGK của nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

B. cách tiếp cận và thiết kế in ấn.

C. cấu trúc SGK và phương pháp biên soạn.
D. cách tiếp cận; phương pháp biên soạn; cấu trúc; trình bày, thiết kế, hình ảnh,…Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

Câu 3. Cấu trúc bài học trong SGK Địa lí 11

A. gồm các phần: yêu cầu cần đạt, mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

B. thống nhất gồm bốn phần: khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng.

C. thống nhất với bốn hoạt động: mở đầu, hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

D. có sự khác nhau giữa các bài để phù hợp với nội dung từng bài.

Câu 4. SGK Địa lí 11 được thiết kế

A. theo kết cấu bài học SGK hiện hành, gồm: kênh chữ, kênh hình, câu hỏi, bài tập.

B. thành hai tuyến: tuyến chính (nội dung chính của bài) và tuyến phụ (thông tin bổ sung, mở rộng,…).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

C. thành ba tuyến: tuyến chính, tuyến phụ, tuyến nâng cao.

D. linh hoạt, không thống nhất.

Câu 5. Trong mỗi bài học Địa lí 11, hoạt động Mở đầu nhằm mục đích

A. giúp HS khai thác kiến thức của bài thông qua tuyến chính và tuyến phụ.

B. củng cố, hệ thống hoá kiến thức, rèn luyện các kĩ năng gắn với kiến thức bài học.

C. vận dụng sáng tạo, giải quyết tình huống thực tiễn gắn với nội dung bài học.

D. xác định nhiệm vụ học tập, vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập gắn với kiến thức mới của bàiĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

Câu 6. Nội dung tuyến phụ trong các bài học Địa lí 11 có vai trò

A. minh hoạ cho tuyến chính, cân đối nội dung chính và nội dung phụ.

B. như là một nội dung cần chú trọng khai thác để hình thành kiến thức, phát triển năng

C. cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chính.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

D. giúp cho nội dung SGK sinh động, phù hợp với xu hướng biên soạn SGK của thế giới.

Câu 7. Kênh hình trong các bài học Địa lí 11 có vai trò như thế nào?

A. Kênh hình là nội dung chính của bài học, GV căn cứ vào đó tổ chức hoạt động phù hợp cho HS chủ động rút ra những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kĩ năng, góp phần phát triển năng lực đặc thù môn học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

B. Kênh hình là phần minh hoạ, bổ sung cho nội dung chính của bài học, GV hướng dẫn HS tham khảo.

C. Kênh hình chỉ là hình ảnh minh hoạ, không sử dụng để khai thác kiến thức.

D. Kênh hình có khi là minh hoạ cho nội dung chính, có khi lại là một phần của nội dung chính.

Câu 8. Hoạt động Luyện tập trong SGK Địa lí 11 nhằm mục đích

A. ôn luyện tri thức.

B. liên hệ thực tiễn.

C. củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

D. tìm hiểu nội dung bài học.

Câu 9. Hoạt động Vận dụng trong SGK Địa lí 11 nhằm mục đích

A. vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn gắn với nội dung bài học.
B. tìm hiểu nội dung bài học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

C. ôn luyện kiến thức và rèn luyện kĩ năng.

D. ghi nhớ những điều đã học.

Câu 10. Chuyên đề học tập Địa lí 11 nhằm

A. nâng cao thêm những kiến thức đã học trong SGK Địa lí 11.

B. đáp ứng yêu cầu phân hoá sâu ở cấp Trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 Kết nối tri thức môn Địa lí

C. tạo tài liệu tham khảo nâng cao cho GV và HS trong khi học SGK Địa lí 11.

D. củng cố phẩm chất và năng lực cho HS.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 991
0 Bình luận
Sắp xếp theo