Đáp án tập huấn môn Công nghệ Cánh Diều 7

Đáp án trắc nghiệm tập huấn lớp 7 môn Công nghệ Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Công nghệ 7 sách Cánh Diều - Hoatieu xin chia sẻ nội dung chi tiết 15 câu hỏi tập huấn sách giáo khoa mới lớp 7 môn Công nghệ bộ Cánh Diều có gợi ý đáp án chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các thầy cô hoàn thành tốt đợt tập huấn sách giáo khoa mới theo chương trình GDPT 2018.

Sau đây là nội dung chi tiết đáp án tập huấn môn Công nghệ lớp 7 bộ sách Cánh Diều, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Công nghệ lớp 7 Cánh Diều

Câu 1. Năng lực đặc thù nào sau đây của môn Công nghệ là nền tảng cho sự phát triển các năng lực công nghệ khác của học sinh?

 1. Sử dụng công nghệ
 2. Nhận thức công nghệ
 3. Giao tiếp công nghệ
 4. Thiết kế công nghệ

Câu 2. Theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ năm 2018, môn Công nghệ góp phần hình thành và phát triển ở học sinh

 1. 3 năng lực chung và 4 năng lực đặc thù
 2. 6 năng lực chung và 4 năng lực đặc thù
 3. 3 năng lực chung và 5 năng lực đặc thù
 4. 6 năng lực chung và 5 năng lực đặc thù

Câu 3. Yêu cầu cần đạt “Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến” của chủ đề Trồng trọt và lâm nghiệp, môn Công nghệ 7 nhằm hình thành và phát triển ở học sinh năng lực gì?

 1. Đánh giá công nghệ
 2. Sử dụng công nghệ
 3. Thiết kế công nghệ
 4. Giao tiếp công nghệ

Câu 4. Sách giáo khoa Công nghệ 7 bộ sách Cánh Diều gồm

 1. 2 chủ đề, 14 bài học, 4 bài ôn tập
 2. 4 chủ đề, 16 bài học, 4 bài ôn tập
 3. 2 chủ đề, 14 bài học, 2 bài ôn tập
 4. 4 chủ đề, 15 bài học, 4 bài ôn tập

Câu 5. Bài học nào trong sách giáo khoa Công nghệ 7 bộ sách Cánh Diều có thời lượng phân bổ 3 tiết?

 1. Quy trình trồng trọt
 2. Bảo vệ rừng
 3. Giới thiệu chung về chăn nuôi
 4. Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thuỷ sản

Câu 6. Các hoạt động trong bài học sách giáo khoa Công nghệ 7 bộ sách Cánh Diều gồm

 1. 3 hoạt động
 2. 4 hoạt động
 3. 5 hoạt động
 4. 6 hoạt động

Câu 7. Mục tiêu của môn Công nghệ 7 bộ sách Cánh Diều hình thành cho học sinh những tri thức về:

 1. Công nghệ trong phạm vi gia đình
 2. Công nghệ trong phạm vi trường học
 3. Công nghệ trong phạm vi xã hội
 4. Công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất

Câu 8. Nội dung bài ôn tập cuối mỗi chủ đề môn Công nghệ 7 bộ sách Cánh Diều gồm:

A. 1 phần

B. 2 phần

C. 3 phần

D. 4 phần

Câu 9. Năng lực đặc thù trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ năm 2018 là:

 1. Nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, tự chủ và tự học, đánh giá công nghệ
 2. Giao tiếp và hợp tác, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ
 3. Nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ, thiết kế kĩ thuật
 4. Giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ, thiết kế kĩ thuật, giải quyết vấn đề

Câu 10. “Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều và vật nuôi đặc trưng cho mộ số vùng miền ở nước ta” là yêu cầu cần đạt được của mạch nội dung nào trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ 7 năm 2018?

 1. Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
 2. Mở đầu về chăn nuôi
 3. Quy trình trồng trọt
 4. Nuôi thuỷ sản

Câu 11. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điểm kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Công nghệ 7 trong một năm học là

 1. 2 điểm đánh giá thường xuyên, 2 điểm đánh giá định kì
 2. 3 điểm đánh giá thường xuyên, 2 điểm đánh giá định kì
 3. 4 điểm đánh giá thường xuyên, 4 điểm đánh giá định kì
 4. 6 điểm đánh giá thường xuyên, 4 điểm đánh giá định kì

Câu 12. Khi xây dựng câu hỏi đánh giá kết quả học tập môn Công nghệ 7, mức độ yêu cầu nào dưới đây được ưu tiên sử dụng để đánh giá học sinh giỏi?

A. Nhận biết

B. Thông hiểu

C. Vận dụng

D. Vận dụng cao

Câu 13. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý nào KHÔNG phải là tranh ảnh dạy học tối thiểu đối với môn Công nghệ 7?

 1. Tranh Mô hình trồng trọt công nghệ cao
 2. Tranh Quy trình trồng trọt
 3. Tranh Bộ dụng cụ giâm cành
 4. Tranh Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền ở nước ta
 5. Tranh Một số loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta

Câu 14. Nội dung tích hợp trong các bài học Công nghệ 7 bộ sách Cánh Diều là

 1. Tích hợp lí thuyết và thực hành
 2. Giáo dục môi trường, kinh tế, an toàn lao động, hướng nghiệp
 3. Tạo động cơ, hứng thú học tập, tìm tòi và khám phá khoa học
 4. Chủ động tổ chức các hoạt động dạy học của GV.

Câu 15. Các công việc khi tổ chức thực hiện hoạt động dạy học theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT gồm:

 1. Mục tiêu, nội dung, báo cáo, thảo luận và tổ chức thực hiện
 2. Giao nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ; báo cáo, thảo luận; kết luận, nhận định
 3. Mục tiêu hoạt động; nội dung hoạt động; sản phẩm hoạt động; tổ chức thực hiện
 4. Mục tiêu hoạt động; nội dung hoạt động; sản phẩm hoạt động; kết luận, nhận định

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 938
0 Bình luận
Sắp xếp theo