Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn: Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử, Âm nhạc, Mĩ thuật, Lịch sử - Địa lý, Giáo dục thể chất... hay còn gọi là Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 THCS về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9 cấp Trung học cơ sở.

Lưu ý: Các môn còn lại hiện đang được Hoatieu.vn update liên tục, thầy cô nhớ theo dõi thường xuyên để nhận tài liệu Đáp án module 9 THCS mới nhất nhé.

Đáp án module 9 THCS

I. Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS môn Ngữ văn

1. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Câu hỏi ôn tập

1. Ý nào sau đây thể hiện ĐÚNG quan điểm cơ bản của việc xây dựng chương trình GDPT Ngữ văn 2018?

Lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Phát biểu nào sau đây KHÔNG thể hiện đúng yêu cầu đối với giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

Giáo viên là người giữ vai trò chủ yếu trong việc đánh giá quá trình học tập của học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Yếu tố “cá nhân tự học tập và rèn luyện” đóng vai trò quyết định đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh.

Phát biểu trên đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Phương pháp dạy học và giáo dục được hiểu là (1) …, con đường hoạt động chung giữa người dạy và người học, trong những (2) … dạy học, giáo dục xác định, nhằm đạt tới (3) … dạy học và giáo dục đã xác định.

(1) cách thức, (2) điều kiện, (3) mục tiêuĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Để HS có cơ hội trải nghiệm các tình huống hành động được mô phỏng về một chủ đề gắn với thực tiễn, thông qua đó phát triển năng lực và phẩm chất cá nhân, GV nên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây?

Dạy học dựa trên dự ánĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

6. Khi triển khai yêu cầu cần đạt sau ở lớp 6 “Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể”, để hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của kiểu bài viết ấy, GV nên sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học nào sau đây là phù hợp nhất?

PP dạy học theo mẫu và kĩ thuật sơ đồ tư duyĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Phương pháp nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong đánh giá định kì?

Quan sátĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

8. Ở hoạt động Khởi động, nếu GV muốn biết những gì HS đã biết và mong muốn được biết có liên quan đến bài mới, GV nên sử dụng công cụ đánh giá nào là phù hợp nhất?

Phiếu KWLĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Để đánh giá yêu cầu cần đạt ở lớp 6: “Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích”, GV nên sử dụng phương pháp và công cụ đánh giá nào sau đây là phù hợp nhất?

Phương pháp đánh giá qua sản phẩm bài viết và công cụ rubricĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Bài kiểm tra tự luận và bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan là những công cụ đánh giá của phương pháp đánh giá nào?

Kiểm tra viếtĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 1

1. “Thay đổi tổng thể và toàn diện nhận thức, phương pháp, cách thức, kĩ thuật triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trên môi trường số, ứng dụng CNTT” là biểu hiện của xu hướng nào khi ứng dụng CNTT và khai thác, sử dụng học liệu số, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực giáo dục?

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đôi mới phương pháp dạy học

Chuyển đổi số trong giáo dụcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục

2. Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng… được xem là loại thiết bị công nghệ nào?

Thiết bị công nghệ trong dạy họcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Thiết bị công nghệ quản lí lớp học

Thiết bị công nghệ thiết kế nội dung bài học

Thiết bị công nghệ trong kiểm tra đánh giá

3. Phát biểu nào dưới đây là KHÔNG CHÍNH XÁC về vai trò đặc biệt quan trọng của CNTT trong việc phát triển GV?

Giúp GV giao được nhiều nhiệm vụ học tập hơn cho HS nhằm tăng cường tối đa kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của GV

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học của GV

Giúp GV sử dụng hiệu quả nguồn học liệu một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học.

4. Mô hình lớp học đảo ngược là mô hình khai thác triệt để những ưu điểm của CNTT vì:

Học sinh có thể chủ động, sáng tạo trong hình thức học tập, không phụ thuộc vào việc tương tác trực tiếp.

GV không nhất thiết phải tương tác trực tiếp với học sinh, vì đã có hệ thống bài học được chuẩn bị sẵn.

GV tương tác trực tiếp với học sinh để hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập trực tuyến.

Học sinh có thể tiếp cận nội dung bài học thông qua hệ thống bài giảng, tài liệu đã được chuẩn bị trước.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Khi thiết kế bài giảng PPT dùng trong giờ dạy học đọc hiểu văn bản, GV hạn chế việc sử dụng hình ảnh minh họa cho các hình ảnh được gợi lên từ văn bản. Đó là biểu hiện của YÊU CẦU nào trong số các yêu cầu dưới đây khi ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lí

Đảm bảo tính logic, hệ thống

Đảm bảo tính sư phạmĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính thực tiễn

6. Thầy/Cô hãy trao đổi và thảo luận về các công cụ, phần mềm thông dụng hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục trong môn Ngữ văn.

Trả lời:

– Các công cụ: laptop, máy chiếu, điện thoại thông minh, loa, ti vi, bảng vẽ điện tử…

– Các phầm mềm: Microsoft Teams, Zoom, Zalo, Google Meet, Padlet, Kahoot,…

3. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 2

1. Chức năng “tổ chức và quản lí lớp học trực tuyến” là của phần mềm nào sau đây?

Google ClassroomĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ chức năng của phần mềm Mentimeter?

Sử dụng để kiểm tra đánh giá trực tuyến thời gian thực.

Sử dụng để tổ chức, quản lí lớp học trực tuyến hoàn toàn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Sử dụng để ghi nhận phản hồi của người học về một vấn đề.

Sử dụng để người học có thể bình chọn dựa trên các lựa chọn có sẵn.

3. “Học liệu số và thiết bị công nghệ tạo thêm cơ hội cho GV chủ động lựa chọn phương pháp dạy học, cách thức triển khai hoạt động học mà ở đó HS là chủ thể của hoạt động”. Phát biểu này để cập đến vai trò nào của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Góp phần phát triển hứng thú học tập của người học

Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dụcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo điều kiện và kích thích giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục đa dạng, hiệu quả

Góp phần phát triển kĩ năng học tập của người học

4. Thầy A là giáo viên Ngữ văn của lớp 6/2 trường THCS X. Trong hoàn cảnh trường chưa được trang bị đầy đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục, học sinh không có máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, trường hiện chỉ trang bị được cho giáo viên máy tính để bàn và máy chiếu ở một số phòng bộ môn. Thầy dự định ứng dụng công nghệ thông tin để tương tác với học sinh trong giờ học đọc hiểu văn bản. Theo thầy/cô, phần mềm nào phù hợp nhất để thầy A tổ chức các hoạt động học tương tác với học sinh trong giờ học này?

MS Power PointĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Cô A là giáo viên Ngữ văn của lớp 6/1 trường THCS X. Trong hoàn cảnh học sinh phải nghỉ học trực tiếp vì dịch Covid, cô dự định ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các giờ học trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn và nhà trường. Theo thầy/cô, phần mềm nào sau đây PHÙ HỢP NHẤT để cô A tương tác với học sinh trong giai đoạn này?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyếnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phần mềm thiết kế học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp và hỗ trợ học sinh

6. Học liệu số dạng hình ảnh, video, bản trình chiếu có thể được sử dụng khi dạy loại nội dung dạy học nào?

Nói và nghe

Đọc

Viết

Tất cả đáp án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để biên tập và xuất bản một video bài giảng phục vụ dạy học trực tuyến?

Kahoot

Google Classroom

Video EditorĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mentimeter

8. Microsoft Teams, Google Classroom là những phần mềm có chức năng gì?

Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

Hỗ trợ quản lí học sinh

Hỗ trợ kiểm tra đánh giá

Tổ chức và quản lí lớp học trực tuyếnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Những thông tin nào sau đây mô tả đúng về máy tính và việc sử dụng máy tính trong dạy học Ngữ văn?

Là thiết bị có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn và có thể được lấy ra khi cầnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Là thiết bị có thể thực hiện các tác vụ thường xuyên với tốc độ nhanh hơn con ngườiĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Là thiết bị tích hợp chức năng âm li (ampli), loa, đài và đọc được các định dạng DVD, CD, SD, USB, có thể được di chuyển dễ dàng bằng cách xách tay.

Giáo viên có thể dùng máy tính để thiết kế các công cụ đánh giá trong đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì môn Ngữ văn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giáo viên sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng với đầy đủ kênh chữ, kênh hình, video, âm thanh, sơ đồ,… để dạy học các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Việc tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, học liệu số trong dạy học cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây? (Chọn nhiều đáp án)

Xác định đúng các bước tìm kiếm thông tinĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Diễn đạt chính xác cú pháp câu lệnh tìm kiếm.

Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tìm kiếm, tiếp nhận thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nhận diện đúng thông tin nhằm xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Kiểm chứng được thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 3

1. Việc lựa chọn nguồn học liệu số cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phù hợp với tâm sinh lí, độ tuổi của người khai thác và sử dụng

Phù hợp với bản sắc văn hóa, dân tộc

2. Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến?

Google FormsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Hình thức nào dưới đây là hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp?

GV vừa tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng CNTT, vừa triển khai hoạt động học trực tuyến bằng phần mềm MS Team.

GV tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng CNTT thông qua sử dụng phần mềm MS-PowerPoint, kết hợp chiếu Video minh hoạ.

GV vừa tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng CNTT, vừa triển khai hoạt động học trực tuyến bằng phần mềm Google Classroom.

Buổi học được thực hiện trực tuyến hoàn toàn thông qua phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến (Google Meet, MS Team,…).Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. “Trước và sau tiết/ buổi học chính, GV sử dụng lớp học trực tuyến để triển khai một số hoạt động tự học và nhiệm vụ học tập, qua đó HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm tuỳ theo yêu cầu của GV”. Đây là ví dụ minh họa cho hình thức dạy học nào?

Học từ xa trong môi trường ảo.

Học theo mô hình kết hợp: trực tuyến và trực tiếpĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

Học với sự trợ giúp của máy tính và Internet

5. Cô Lan là giáo viên môn Ngữ văn, phụ trách dạy lớp 6A1, trường THCS X. Cô sẽ dạy về truyền thuyết Thánh Gióng. Cô đã xây dựng 1 video clip để giới thiệu về hội khỏe Phù Đổng trong nhà trường phổ thông. Cô dự định chiếu cho học sinh xem trong 3 phút. Theo Thầy/Cô, cô Lan có thể sử dụng video clip trên để tương tác với học sinh trong hình thức dạy học nào?

Tất cả đáp án đều đúng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dạy học trực tuyến hoàn toàn.

Dạy học theo mô hình kết hợp: học trực tiếp và học trực tuyến.

Dạy học trực tiếp trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và Internet.

6. “Trong bước này cần mô tả rõ cách GV, HS sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm, học liệu để tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập”. Phát biểu này đề cập đến bước nào trong quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin?

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thểĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Xác định nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định mục tiêu dạy học của bài học

7. Đối với giáo viên, yếu tố nào KHÔNG ảnh hưởng đến hiệu quả của việc lựa chọn và triển khai các phương án ứng dụng công nghệ thông tin?

Rào cản về cơ sở vật chất thiết bị, đường truyền internet

Thời gian tổ chức các hoạt động học trên lớpĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên

Thái độ của giáo viên đối với công nghệ thông tin

8. Việc tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, học liệu số trong dạy học cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây?

Kiểm chứng được thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nhận diện đúng thông tin nhằm xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định đúng các bước tìm kiếm thông tinĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tìm kiếm, tiếp nhận thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Diễn đạt chính xác cú pháp câu lệnh tìm kiếm.

9. Để lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục môn Ngữ văn, cần xem xét cụ thể các nhóm yếu tố chính nào sau đây?

Cơ chế, chính sách, định hướng phát triển của địa phương.

Phụ huynh, nhà trường, địa phương.

Kĩ năng, thái độ của học sinh và giáo viên.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Xác định các bước thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học.

Câu trả lời

Bước 1: B . Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể

Bước 2: C. Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Bước 3: A. Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

11. Xác định mục đích của việc lựa chọn thiết bị công nghệ và phần mềm trong tổ chức dạy học.

Để thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp cho hoạt động học.

Để thực hiện quá trình kiểm tra đánh giá, phản hồi và lưu trữ sản phẩm học tập.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Để triển khai nội dung học liệu sốĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các giáo viên

Để tổ chức hoạt động họcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 4

1. Quy trình xây dựng kế hoạch tự học nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán gồm có mấy bước?

5Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. “Hỗ trợ đồng nghiệp để phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục với một chiến lược, kế hoạch được chuẩn bị chu đáo từ tổ chuyên môn nhà trường” là yêu cầu của hình thức hỗ trợ đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua sinh hoạt tổ chuyên mônĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. “Giáo viên cốt cán sẽ trực tiếp làm việc và trao đổi cùng với một số giáo viên đại trà về các nội dung cần thiết tại một địa điểm với thời gian quy định” là mô hình hướng dẫn đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình “một kèm nhiều”Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. “Giáo viên phối hợp với giảng viên triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá, trợ giúp người học trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn qua hệ thống quản lí học tập trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng khác” là yêu cầu của mô hình hỗ trợ đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức bồi dưỡng qua mạngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Giáo viên A tham gia vào khóa tập huấn bồi dưỡng qua mạng, vậy giáo viên này KHÔNG CẦN thực hiện việc nào sau đây?

Vận hành, điều khiển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện kĩ thuậtĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

II. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS

1. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS - Ôn tập

1. “…là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học” Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Học liệu số.

2. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

3. ……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình TPACK.

4. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

5. Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Câu hỏi Thầy/Cô đã từng sử dụng các phần mềm vừa được giới thiệu trong quá trình công tác giảng dạy chưa?

Trả lời:

Đã, đang và tiếp tục sử dụng trong quá trình giảng dạy

Câu hỏi Nếu đã từng sử dụng, Thầy/Cô hãy chia sẻ ví dụ thực tế và những điều cần lưu ý khi sử dụng phần mềm đó trong dạy học hoặc giáo dục.

Khi sử dụng phần mềm dạy học cho một bài dạy, chúng ta cần xây dựng tốt kế hoạch bài dạy trước khi chuẩn bị sử dụng phần mềm. Hiện nay rất nhiều người còn có thói quen làm ngược lại.

POWERPOINT nội dung trình bày cần ngắn gọn, không lạm dụng, khi dạy các môn tự nhiên có thể chỉ xem như là một bảng phụ để vẽ các hình ảnh, đưa ra các đoạn video…

Thực hành & luyện tập

Đây là công việc tự thực hành tuỳ chọn theo cá nhân.

Hoạt động này hướng dẫn cài đặt một số công cụ, phần mềm phục vụ việc giảng dạy và phát trển chuyên môn. Thầy/cô tuỳ chọn xem và thực hành theo hướng dẫn một số công cụ, phần mềm phù hợp với nhu cầu của mình.

Hướng dẫn thực hiện công việc:

Bước 1. Nhấn chọn vào nút lệnh “Tải tài liệu”. Bảng tài liệu về các phần mềm sẽ hiển thị.

Bước 2. Hãy lựa chọn những phần mềm mà Thầy/Cô muốn tìm hiểu và nhấn vào biểu tượng con mắt để xem trực tiếp hoặc nhấn vào nút tải để tải tài liệu về máy.

Bước 3. Thực hành & luyện tập theo hướng dẫn của phiếu giao nhiệm vụ để có hiểu biết cơ bản về phần mềm trong hoạt động dạy học môn Tin học.

Câu hỏi 1: Thầy/Cô có thể kể tên những phần mềm khác mà mình sử dụng trong quá trình công tác.

Trả lời:

Word, Excel, Power Point, Ispring, Plicker, Quizziz, EnetViet, Azota ,…

Câu hỏi 2. Thầy/Cô có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc sản phẩm thực hiện theo hướng dẫn của PNV.

Trả lời:

2. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS - Nội dung 2

1. Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

2. Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

PowerPoint.

3. Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Kahoot.

4. Để tổ chức cho học sinh tương tác học tập trực tuyến trong giai đoạn giãn cách xã hội, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp?

Google Classroom.

Padlet.

5. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

6. Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Phần cứng máy tính” cho môn Tin học, THCS. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

7. Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, … được xem là:

Học liệu số

8. Hãy lựa chọn các thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục hiện nay.

máy chiếu vật thể

9. Giáo viên trình chiếu bài trình chiếu đa phương tiện bài “Phần cứng máy tính” – môn Tin học cho học sinh lớp 7. Giáo viên đang thực hiện:

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

10. Giáo viên sử dụng phần mềm Padlet để thông báo nội dung học tập và nhận bài tập của học sinh môn Tin học, THCS cho giai đoạn giãn cách xã hội. Giáo viên đang thực hiện:

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu hỏi 1. Hãy chia sẻ tiêu chí mà Thầy/Cô dùng để lựa chọn thiết bị công nghệ, học liệu số phù hợp với các hoạt động dạy học môn Tin học thực hiện ở PGNV.

thuận tiện, hiệu quả, dễ sử dụng

Câu hỏi 2: Hãy chia sẻ tiêu chí mà Thầy/Cô dùng để lựa chọn phần mềm phù hợp với các hoạt động dạy học và giáo dục môn Tin học thực hiện ở PGNV.

Trả lời:

Phần mềm ổn định, tiện ích, thao tác tốt;

 • Phù hợp với nội dung dạy học.
 • Phù hợp với cơ sở vật chất của đơn vị.
 • Đáp ứng yêu cầu cần đạt
 • Đơn giản, dễ sử dụng, nhất là với người học
 • Giao diện thân thiện.
 • Thiết thực, hiệu quả

3. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS - Nội dung 3

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

2. Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Tin học:

Tynker.

Microsofr Visio.

Scratch.

3. Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

5 bước.

4. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Câu trả lời

1- Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2- Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3- Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4- Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5- Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

5. Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

6. Đối với học sinh khối THCS, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua?

Padlet

Google classroom

7. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

8. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Google Classroom.

Dạy học thông qua Microsoft Teams.

9. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Google classroom.

10. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể phần mềm nào sau đây để kiểm tra người học với hình thức học từ xa trong môi trường học ảo – VLE:

Google Classroom.

Kahoot.

4. Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Tin học THCS - Nội dung 4

1. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

3. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

4. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

5. Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google Forms

III. Đáp án trắc nghiệm môn Toán module 9 THCS

1. Câu hỏi ôn tập đầu vào module 9 môn Toán

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của môn Toán trong chương trình GDPT 2018 giúp phát triển các năng lực Toán học gồm:

Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ học toán.

Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hoá toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây phù hợp với khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018?

Năng lực là tố chất sẵn có của cá nhân, giúp cá nhân thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.

Năng lực cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và và các thuộc tính cá nhân thực hiện thành công một loại hoạt động trong mọi điều kiện.

Năng lực là tổng hoà của kiến thức, kĩ năng, và các thuộc tính cá nhân giúp HS có thể giải quyết được các nhiệm vụ học tập mà GV đã chuyển giao.

Năng lực giúp con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân để thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định trong những điều kiện cụ thể.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, vai trò chủ yếu của giáo viên là gì?

Thuyết trình, giải thích, minh họa các nội dung kiến thức cho học sinh trong giờ học.

Dạy cho học sinh giải các dạng bài tập khác nhau và sửa chữa các lỗi sai của học sinh.

Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia hoạt động, tạo những tình huống có vấn đề để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập.

Giữ gìn kỉ luật lớp học, chấn chỉnh tình trạng mất trật tự để việc học có thể diễn ra nghiêm túc.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Xác định việc đạt được kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá xếp hạng giữa những học sinh với nhau và vì sự tiến bộ của mỗi HS.

Đánh giá ở mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng dến đánh giá trong khi học

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1-a, 2-b, 3-d, 4-c

1-b, 2-d, 3-a, 4-d

1-b, 2-a, 3-c, 4-d

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào sau đây được thực hiện khi kết quả học sinh A đạt được sau nhiều lần đánh giá vẫn ổn định, thống nhất và chính xác?

Đảm bảo tính phát triển.

Đảm bảo tính hệ thống.

Đảm bảo độ tin cậy.

Đảm bảo tính linh hoạt.

7. Chọn đáp án đúng nhất.

Để thu thập thông tin của một người học, từ đó đánh giá năng lực qua một dự án cụ thể trong môn Toán, công cụ nào sau đây là hiệu quả nhất?

Đề kiểm tra.

Hồ sơ học tập.

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Bảng kiểm (Checklist).

Chọn đáp án đúng nhất

8. Để hệ thống hoá lại các tứ giác đặc biệt ở lớp 8, kĩ thuật dạy học nào phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

Kĩ thuật KWL.

Kĩ thuật khăn trải bàn.

Kĩ thuật mảnh ghép.

2. Đáp án module 9 THCS môn Toán - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện bằng cách thực hiện quá trình giáo dục trên môi trường số với các công nghệ số, chủ thể giáo dục khai thác môi trường số, công nghệ số để thực hiện dạy học, giáo dục nhằm đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục” được gọi đúng nhất là

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi sốĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

2. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

3. Chọn đáp án đúng nhất

“Tập hợp nhiều thành phần kết nối với nhau, từ chương trình đến nội dung, kế hoạch, học liệu số, các gợi mở về hình thức tổ chức, phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục cũng như các kinh nghiệm và những ý tưởng có liên quan đến dạy học, giáo dục; các môi trường giả định về thực hành, rèn luyện và ứng dụng trong dạy học, giáo dục…” được gọi là:

Giáo dục thông minh

Chuyển đổi số

Trí tuệ nhân tạo

Hệ sinh thái giáo dục

4. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính khoa học. Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Đảm bảo tính pháp lý.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn 

Đảm bảo tính thực tiễn.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

6. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Thiết kế dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

7. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng………………………….

mô hình giáo dục.

môi trường giáo dục.

điều kiện giáo dục.

mục tiêu giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

8. Chọn các đáp án đúng

Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

9. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển giáo viên, góp phần đáp ứng các yêu cầu mới của việc dạy học, giáo dục, cụ thể là:

Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kỹ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực.

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức. Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

3. Đáp án module 9 THCS môn Toán - Nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu đọc, học liệu số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Toán.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng cá nhân.

Nguồn học liệu số có sẵn và nguồn học liệu số tự tạo.

Nguồn học liệu số có bản quyền và nguồn học liệu số không bản quyền.

2. Chọn các đáp án đúng

Theo tài liệu đọc, học liệu số bao gồm:

Giáo trình điện tửĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Video, phim ảnhĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Trang web dưới dạng URLĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Máy tính và thiết bị liên quan

3. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng nào sau đây có thể được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

MS PowerPointĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

GMail

Class Dojo

MS Outlook Express

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến tự động phản hồi kết quả, giáo viên dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

KahootĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

MS PowerPoint

MS Word

MS Video Editor

5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2-3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Class Dojo

MS Video EditorĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

MS Word

MS Paint

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Đồ dùng dạy học.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Google Classroom.

Kahoot.

ActivInspire.

Projector.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Điều nào dưới đây KHÔNG đúng với Equation Editor?

Soạn thảo công thức toán học từ chữ viết tay

Soạn thảo công thức toán học từ các biểu tượng kí hiệu trực quan

Soạn thảo công thức toán học hoàn toàn từ các phím tắtĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Lưu trữ các công thức toán học thường dùng cho những lần sau

9. Chọn đáp án đúng nhất

Khi soạn thảo đề thi Toán lớp 4 với MS Word, chúng ta nên sử dụng công cụ nào để tạo ra các phân số?

Công cụ Table trong MS Word, ẩn bớt một số đường kẻ thừa để có phân số

Vào menu Insert, Shapes, Line để tạo ra các đường kẻ ngang trong phân số

Sử dụng Equation Editor và chọn biểu tượng phân sốĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Sử dụng các Textbox để tạo ra phân số

10. Chọn đáp án đúng nhất

Điều nào sau đây không đúng khi nói về việc ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Toán?

Không phải công cụ phần mềm nào cũng có thể sử dụng giảng dạy

Giáo viên nên khai thác hình ảnh, âm thanh và các phần mềm phù hợp trong giảng dạy

Tăng cường triển khai Google Classroom, Google Meets, MS Teams, Zoom để tạo nền tảng cho học sinh tiểu học tiếp cận công nghệ 4.0Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ cá nhân để tăng hiệu quả làm việc

11. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực toán học KHÔNG bao gồm năng lực thành phần nào?

Câu trả lời

tư duy và lập luận toán học

mô hình hóa toán học

sử dụng công cụ, phương tiện toán họcĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

sử dụng công cụ, phương tiện học toán

12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án SAI:

Phương pháp dạy học môn Toán cần:

Câu trả lời

Sử dụng đủ và hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu theo qui định đối với môn Toán

Sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học và các đối tượng học sinh

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại một cách phù hợp và hiệu quả

Luôn luôn sử dụng máy tính điện tử và máy tính cầm tay.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

13. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính cầm tay được giới thiệu từ:

Câu trả lời

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5 Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

4. Đáp án module 9 THCS môn Toán - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tiêu chí lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm:

Phù hợp với chương trình và nhu cầu người học.

Khả năng quản lí thiết bị, phần mềm và khả năng triển khai chúng khi khai thác, sử dụng.

Chức năng của thiết bị, phần mềm là phù hợp, tương thích và khả năng linh hoạt cao.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT?

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

4 bước.

5 bước.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

6 bước.

3 bước.

4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Bước 1

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Bước 2

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Bước 3

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Bước 4

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Bước 5

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước nào trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT?

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Thiết kế các hoạt động học cụ thểĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Đồ dùng dạy học.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Toán, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Khởi động và Vận dụng

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

Khởi động, Khám phá và Luyện tập

Khởi động, Khám phá, Luyện tập và Vận dụngĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

8. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên muốn tự làm một số đoạn video để hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Phần mềm nào sau đây phù hợp để giáo viên sử dụng?

Media Player

MS Video EditorĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Video Analysis

Adobe Flash

10. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện có địa chỉ là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://igiaoduc.vnĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

https://learning.moet.edu.vn

5. Đáp án module 9 THCS môn Toán - Nội dung 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Khoá bồi dưỡng tập trung.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ

1

2 Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

3

4

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên. Đó là

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn và muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google Classroom

Zoom

Google FormsĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

MS Word

Câu hỏi trắc nghiệm nội dung 4

6. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

7. Chọn các đáp án đúng

Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Mô hình 1-n là mô hình thường được tổ chức định kì, thường xuyên ở hình thức tập huấn trực tiếp tại lớp học.

Mô hình 1-1 là mô hình “một kèm một” hay là “cặp đôi”, đây là dạng hỗ trợ thường được áp dụng trong môi trường dạy nghề chuyên nghiệp mặc dù khó khả thi.

Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

8. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ với mô hình 1-1 hay 1-n.

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

Hỗ trợ ở dạng trực tiếp lẫn gián tiếp.

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

IV. Đáp án trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên module 9 THCS

1. Đáp án module 9 môn Khoa học tự nhiên THCS - Câu hỏi ôn tập

”1. Chọn đáp án đúng nhất

Khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018 là

là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

”2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên là hình thành và phát triển ở HS

Năng lực khoa học tự nhiên, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếuĐáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để phát triển thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của năng lực khoa học tự nhiên, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh

đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn.Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS - Tất cả các môn

”4. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học trực quan hay phương pháp dạy học trực quan trong môn Khoa học tự nhiên sẽ có ưu thế phát triển thành phần nào của năng lực khoa học tự nhiên?

nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên

”5. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn khoa học tự nhiên là

mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.

”6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dạy học môn Khoa học tự nhiên được cấu trúc trong bao nhiêu chủ đề khoa học?

4

”7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt trong môn Khoa học tự nhiên có:

Tính mở hoặc tính giới hạn

”8. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình tổ chức thực hiện trong mỗi hoạt động học gồm có các bước

(1) Báo cáo, thảo luận

(2) Chuyển giao nhiệm vụ học tập

(3) Kết luận, nhận định, định hướng

(4)Thực hiện nhiệm vụ học tập

Trình tự các hoạt động đó là:

(2) →(4) →(1)→(3)

”9. Chọn đáp án đúng nhất

Với hai mô hình đánh giá sau đây

Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Khoa học tự nhiên THCS

Theo mô hình bên phải

”10. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt cơ bản giữa 3 công cụ thang đo, bảng kiểm, rubric là

Số lượng các tiêu chí cần đánh giá và số lượng các mức độ đạt được của từng tiêu chí

2. Đáp án module 9 môn Khoa học tự nhiên THCS - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các đặc điểm của ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục có thể là

Tính đồng bộ, tính thông minh, tính hiệu quả

2. Chọn đáp án đúng nhất: Học liệu số trong dạy học, giáo dục học sinh trung học cơ sở có thể bao gồm

Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học học sinh THCS đã tác động đến

Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh

4. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ … trong câu sau đây:

“Dạy học có ứng dụng CNTT bậc phổ thông sẽ góp phần phát triển ở HS …”

Năng lực đặc thù, năng lực tin học, năng lực tự chủ và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm

5. Chọn đáp án đúng nhất

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục HS trung học cơ sở cần đảm bảo:

tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn, tính pháp lí

3. Đáp án module 9 môn Khoa học tự nhiên THCS - Nội dung 2

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết bị công nghệ và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục ở các trường trung học?

Điện thoại được xem là một thiết bị công nghệ. Theo quy định mới nhất, HS được phép sử dụng điện thoại trong giờ học

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nguồn học liệu số, loại học liệu số trong dạy học THCS?

Nguồn tranh ảnh trên https://www.shutterstock.com/ là nguồn học liệu số miễn phí cho GV dạy học các môn khoa học tự nhiên

Câu 3: Dạng học liệu số nên ưu tiên sử dụng để giúp HS phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên của năng lực khoa học tự nhiên là:

video, thí nghiệm ảo, bài trình chiếu đa phương tiện.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng chính của một số phần mềm?

Ưu thế của Google Forms là thiết kế các loại bài tập tự luận.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm triển khai nội dung dạy học, lưu trữ và đánh giá kết quả học tập?

Phần mềm Google Drive cũng có ưu thế trong trình chiếu nội dung dạy học.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm MS PowerPoint?

Phần mềm MS PowerPoint có thể giúp HS và GV cùng tổ chức các trò chơi tương tác.

Câu 7:Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về PhET?

Tất cả các thí nghiệm ảo trên PhET đều có hỗ trợ tiếng Việt.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi lựa chọn phần mềm hỗ trợ hoạt động thiết kế, biên tập học liệu số?

Có thể dùng phần mềm Mindomo để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.

Câu 9: Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học trực tiếp?

HS có thể sử dụng phần mềm Yenka để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 10: Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm.

4. Đáp án module 9 môn Khoa học tự nhiên THCS - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sử dụng các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông Việt Nam?

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược đã sử dụng hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Với mô hình lớp học đảo ngược thì CNTT đóng vai trò quan trọng ở bước nào trong 4 bước tổ chức một hoạt động học?

Bước 1 và bước 2

3. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập học liệu số cho hoạt động học?

Phần mềm Paint có thể dùng để chỉnh sửa học liệu số, phần mềm Yenka dùng để biên tập dạng học liệu số hình ảnh.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Với hoạt động học trực tuyến có sử dụng thí nghiệm ảo trong môn Khoa học tự nhiên thì phát biểu nào sau đây là phù hợp?

Các phần mềm nên sử dụng là PhET và Google Classroom

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là không phù hợp khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học theo hình thức trực tuyến hỗ trợ trực tiếp?

Phần mềm Zalo, Facebook, Youtube không có tác dụng trong triển khai hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp ở cấp THCS.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lựa chọn, sử dụng phần mềm, thiết bị công nghệ triển khai tổ chức dạy học có ứng dụng CNTT?

Phần mềm Zoom có thể thay thế cho phần mềm Google Classroom trong tổ chức dạy học trực tuyến, không ràng buộc về yếu tố trả phí.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT?

Hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp có thể được áp dụng cho một phần của nội dung bài học hoặc chủ đề.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai về thiết bị dạy học và học liệu trong kế hoạch bài dạy?
Thiết bị công nghệ và học liệu số không phải là thành phần của thiết bị dạy học và học liệu.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Việc sử dụng thiết bị công nghệ và học liệu số cho mỗi hoạt động học phải phù hợp với:

sản phẩm học tập của HS, hoạt động của HS, PPDH/KTDH mà GV sử dụng.

5. Đáp án module 9 môn Khoa học tự nhiên THCS - Nội dung 4

Câu 1: Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

Phát triển chuyên môn bản thân

Câu 2: Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học

Câu 3: Với mỗi hoạt động trong kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin theo chương trình ETEP thì cần có một số thông tin. Các thông tin cần phải có, bao gồm:

Loại hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp

Câu 4: Bên cạnh hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực CNTT theo quy định chương trình ETEP, GVPT cốt cán còn có thể hỗ trợ thường xuyên cho đồng nghiệp. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về hỗ trợ thường xuyên về ứng dụng CNTT cho đồng nghiệp:

Cần theo kế hoạch được phê duyệt bởi tổ trưởng chuyên môn

Câu 5: Để xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lí học sinh ở trường trung học cơ sở, GVPTCC cần hoàn thành:

5 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡngtrên hệ thống LMS

V. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ

1. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Câu hỏi ôn tập

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của môn Công nghệ giúp phát triển các năng lực công nghệ gồm:

Câu trả lời

Nhận thức, giao tiếp, sử dụng công nghệ và thiết kế sản phẩm công nghệ

Tìm hiểu, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ và thiết kế sản phẩm công nghệ

Nhận thức, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuậtĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tìm hiểu, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật

2. Chọn đáp án đúng nhất

Giao tiếp công nghệ là năng lực lập, đọc, trao đổi kĩ thuật về

Câu trả lời

Sản phẩm, quá trình, giải pháp công nghệ

Sản phẩm, quá trình và dịch vụ công nghệĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Sản phẩm, mô hình và quy trình công nghệ

Mô hình, quy trình và dịch vụ công nghệ

3. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thiết kế kế hoạch dạy học và đánh giá theo chương trình môn Công nghệ cấp THCS 2018 cần đảm bảo tiêu chí nào sau đây?

Câu trả lời

Xác định mục tiêu rõ ràng, phù hợp với yêu cầu cần đạt

Thiết kế được công cụ kiểm tra, đánh giá học tập học sinh

Thể hiện rõ trình tự tiến hành các bước thực hiện trong hoạt động học tập.

Vận dụng các PPDH phù hợp, tích cực hóa hoạt động của HSĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

Câu trả lời

mức độ phù hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

mức độ học sinh đạt được kết quả trong các bài đánh giá.

mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh và giáo viên khi triển khai chương trình.

mức độ phong phú, đa dạng của nội dung dạy học, đặc biệt là các nội dung gắn với thực tiễn.

============

5. Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm phát triển năng lực, đánh giá kết quả học tập lấy việc kiểm tra khả năng nào sau đây của HS làm trung tâm của hoạt động đánh giá ?

Câu trả lời

Ghi nhớ được kiến thức.

Hiểu đúng kiến thức.

Tái hiện chính xác kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ

Câu trả lời

1-a, 2-b, 3-d, 4-cĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

1-b, 2-a, 3-c, 4-d

1-a, 2-d, 3-b, 4-c

1-a, 2-c, 3-b, 4-d

Vận dụng sáng tạo kiến thức.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là

Câu trả lời

Đi đến những quyết định về phân loại HS.

Có được những thông tin để đi đến những quyết định đúng đắn về bản thân.

Xem xét để có những quyết định về điều chỉnh các mục tiêu dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Thu thập thông tin làm cơ sở cho những quyết định về phương pháp dạy học

8. Chọn đáp án đúng nhất

… là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp HS áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.

Câu trả lời

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học theo định hướng STEMĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dạy học tình huống

Dạy học tích hợp liên môn.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Tiến trình thiết kế dạy học một chủ đề Công nghệ theo các bước như sau:

(1) Hoạt động luyện tập, vận dụng.

(2) Hoạt động mở rộng.

(3) Hoạt động khởi động/gắn kết/xác định vấn đề cần giải quyết/…

(4) Hoạt động tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề.

Câu trả lời

(2) -> (3) -> (1) -> (4)

(3) -> (4) -> (1) -> (2)Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

(4) -> (2) -> (1) -> (3)

(4) -> (1) -> (2) -> (3)

10. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học chủ đề “Một số dụng cụ đo điện cơ bản” trong Chương trình Công nghệ lớp 9 2018, GV yêu cầu HS hoạt động theo 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu cách sử dụng của một dụng cụ đo, sau đó HS làm việc theo nhóm mới sao cho nhóm mới phải có tối thiểu 3 bạn đã tìm hiểu các dụng cụ đo khác nhau. GV đã sử dụng kĩ thuật dạy học nào?

Câu trả lời

Kĩ thuật các mảnh ghépĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Kĩ thuật sơ đồ tư duy

Kĩ thuật khăn trải bàn

Kĩ thuật chia nhóm

2. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

2. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính sư phạm.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính khoa học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính pháp lí.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo áp lực cho giáo viên tự nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ, phần mềm, thiết bị hiện đại.

4. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Chọn đáp án đúng nhất

……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình ADDIE.

Mô hình TPACK.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mô hình STEM.

Mô hình B-Learning.

6. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là

cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

thiết kế dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

dạy học và tổ chức hoạt động.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT phổ biến hiện nay là

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Chọn đáp án đúng nhất

Học liệu số tác động đến các thành tố nào của quá trình dạy học, giáo dục?

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện tổ chức hoạt động trải nghiệm, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, biện pháp cải tiến chất lượng dạy học.

Mục tiêu dạy học, nội dung sách giáo khoa, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

3. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ các hoạt động thông thường của giáo viên, bao gồm

Thiết kế, biên tập học liệu số và trình diễn; kiểm tra đánh giá, tổ chức dạy học, quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tổ chức và triển khai hoạt động tư vấn, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế và biên tập nội dung dạy học , quản lí công việc của phụ huynh và học sinh.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học , thiết kế và biên tập bài trình chiếu, tổ chức và triển khai hoạt động dạy.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây có thể dùng để hỗ trợ biên tập và trình chiếu bài dạy?

PowerPoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

MS Teams.

Facebook.

OneNote.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp?

Microsoft Teams.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Yenka.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Google Classroom.

Padlet.

Microsoft Teams.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Xác định được yêu cầu cần đạt tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Có kĩ năng tìm kiếm, phân tích được kết quả tìm kiếm, sử dụng được kết quả tìm kiếm cho hoạt động dạy học

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếmĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một số phần mềm/công cụ như Lecture Maker, Prezi, iMindMap, Kahoot, Camtasia,… được sử dụng trong dạy học Công nghệ thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào sau đây?

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học (instructional tools)

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung (content development tools)Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội (social tools).

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân (personal tools)

10. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt “mô tả các quy tắc an toàn điện trong gia đình” học liệu số cần ưu tiên sử dụng trong dạy học là

hình ảnh, video giới thiệu về tầm quan trọng của điện năng.

hình ảnh. video giới thiệu và cách sử dụng điện an toàn trong nhàĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

thí nghiệm ảo về các tai nạn điện giật.

video giới thiệu về cách sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình.

11. 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Câu trả lời: học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Câu hỏi ghép cặp

Bài giảng điện tử: MS-PowerPoint, Google Slide, Open Office Impress…

Thí nghiệm ảo, mô phỏng – Phần mềm thiết kế thí nghiệm ảo hoá học: Yenka, ChemLab, Portable Virtual Chemistry Lab,… – Trang web cung cấp các mô phỏng hoá học: PhET Interactive Simulations…

Sơ đồ tư duy: Mindomo, Mindmup…

Video: Youtube (tìm kiếm và đăng tải video), Video Editor…

Tệp/file hình ảnh: Paint, Snipping Tool, Powerpoint…

Tệp/file âm thanh: Audacity, Viettel AI Open Platform (chuyển đổi văn bản thành tiếng)…

Bảng dữ liệu: MS-Excel, Google Sheet, Open Office Calc…

Bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá: Google Forms, Quizizz, Kahoot…

5. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm tự nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

Điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Chọn đáp án đúng nhất

3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thểĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên đang thực hiện: Trong dạy bài “Bản vẽ kĩ thuật”, phần mềm nào sau đây hỗ trợ cho giáo viên vẽ chi tiết các hình chiếu, ghi kích thước vật thể có thể dễ dàng sử dụng tổ chức dạy học cho học sinh.

Proteus

Sketchup Pro.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Với hoạt động xác định nhiệm vụ học tập thì cần phải sử dụng hình thức dạy học trực tiếp để bảo đảm giúp HS xác định được các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tiếp theo.

So với các loại hoạt động học khác thì loại hoạt động luyện tập, củng cố không nhất thiết phải ứng dụng CNTT.

Bước đầu tiên để xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là lựa chọn phần mềm, thiết bị công nghệ và học liệu số phù hợp với nội dung dạy học.

9. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.” (Công nghệ– Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

.Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

.Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Học thông qua trò chơi.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của cảm biến trong đời sống.” (Công nghệ – Lớp 9). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua ZaloĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Microsoft TeamsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua GmailĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Youtube.

6. Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ - Nội dung 4

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google FormsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

VI. Đáp án câu hỏi đánh giá module 9 THCS môn Giáo dục công dân

1. Đáp án module 9 THCS môn Giáo dục công dân - Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

Câu 2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học hợp tác.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học trực quan.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 3. Dạy học giải quyết vấn đề có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì

học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

năng lực và phẩm chất của học sinh chỉ được thể hiện khi tham gia vào hoạt động giải quyết vấn đề/nhiệm vụ được giaoĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

Câu 4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

học liệu GDCD đã được số hóa.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

các sơ đồ, bảng biểu

tranh ảnh, băng ghi âm, ghi hìnhĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

video clip

Câu 5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Câu 6. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Nội dung của chủ đề/bài học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Cơ sở vật chất của nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 7. Việc đánh giá trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

Câu 8. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Câu trả lời

1 Khởi động
2 Khám phá
3 Luyện tập
4 Vận dụng

Câu 9. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Câu trả lời

1. Chuyển giao nhiệm vụ
2. Thực hiện nhiệm vụ
3. Báo cáo nhiệm vụ
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Câu 10. Trong một bài dạy môn GDCD, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

 • Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.
 • Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.
 • Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

2. Đáp án Module 9 THCS môn Giáo dục công dân - Nội dung 1

Câu 1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

 • Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.
 • Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.
 • Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

 • Thiết kế dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Dạy học và tổ chức hoạt động.
 • Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

 • Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.
 • Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.
 • Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

 • MOOC.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • STEM.
 • B-Learning.
 • ADDIE.

Câu 5. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

 • Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.
 • Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.
 • Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

3. Đáp án Module 9 THCS môn Giáo dục công dân - Nội dung 2

Câu 1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

 • quản lí các hoạt động của học sinh.
 • đánh giá kết quả học tập và giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • thiết kế và biên tập nội dung dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

 • Video Editor.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Microsoft PowerPoint.
 • Microsoft Word.
 • Google Classroom.

Câu 3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho giáo viên?

 • Google Classroom.
 • Microsoft PowerPoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Youtube.
 • Video Editor.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

 • Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.
 • Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.
 • Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.
 • Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 5. Giáo viên sử dụng phần mềm Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

 • Nhóm thiết kế/ biên tập học liệu số và trình diễn.
 • Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.
 • Nhóm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.

4. Đáp án module 9 THCS môn Giáo dục công dân - Nội dung 3

Câu 1. Để lựa chọn đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:

 • Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
 • Tất cả các ý đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học
 • Khả năng khai thác, sử dụng của giáo viên

Câu 2. Nội dung nào không phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?

 • Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nướcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Đảm bảo tính thực tiễn
 • Đảm bảo tính pháp lý
 • Đảm bảo tính khoa học

Câu 3. Kho bài giảng e-learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

 • https://elearning.moet.gov.edu.vn
 • https://learning.moet.edu.vn
 • https://elearning.moet.edu.vnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • https://elearning.edu.vn

Câu 4. Phần mềm nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.

 • Video Editor
 • Google FormsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • PowerPoint.
 • Microsoft Word

Câu 5. Khi tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học sinh truy cập vào kênh giáo viên và xem phim. GV đang sử dụng nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

 • Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học
 • Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân
 • Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hộiĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

Câu 6. Căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng CNTT (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:

 • Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt
 • Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí
 • Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp líĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học

Câu 7. Khi dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

 • Microsoft PowerPoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • OneNote.
 • Gmail.
 • Padlet

Câu 8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

 • Mở đầu và Vận dụng.
 • Tất các ý đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Mở đầu, Khám phá và Luyện tập
 • Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

Câu 9. Khi dạy học chủ đề Yêu thương con người, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

 • Youtube.
 • Microsoft Team.
 • Video Editor.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Microsoft Powerpoint.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 10. Khai thác công cụ, phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục đích thiết kế và biên tập nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?

 • Tổ chức quản lý lớp học, kết nối thông tin với phụ huynh
 • Tạo bài giảng, biên tập và xuất bản nội dung dạy họcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Xây dựng các hoạt động học tập của học sinh
 • Thiết kế phương án đánh giá, xây dựng các hình thức công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh

5. Đáp án Module 9 THCS môn Giáo dục công dân - Nội dung 4

Câu 1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức

 • Khoá bồi dưỡng tập trung
 • Tự học và chia sẻ đồng nghiệpĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9
 • Bồi dưỡng qua mạng
 • Sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 2. “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong quy trình lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

 • 2Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:

 • Khoá bồi dưỡng tập trung
 • Tự học và chia sẻ đồng nghiệp
 • Bồi dưỡng qua lớp học ảo
 • Sinh hoạt tổ chuyên mônĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

 • Nâng cao năng lực, phẩm chất bản thân
 • Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV
 • Phát triển nghiệp vụ bản thân
 • Phát triển chuyên môn bản thân.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Câu 5. Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

 • Mục tiêu tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học
 • Nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học
 • Mục tiêu tự học, quan điểm về tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,
 • Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

VII. Đáp án Module 9 THCS môn Âm nhạc

2. Đáp án module 9 môn Âm nhạc THCS - Nội dung 1

1. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ Công nghệ kip thời, đúng lúc.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo sử dụng Công nghệ Web. Nội dung học, các tháng tin quản lý khoa học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chủ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các Công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị Công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị Công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS.

Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phần chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả

Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục

5. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi

Điền vào chỗ trống: ............ được xem là nền tảng dạy học trực tuyển theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức - kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

STEM.

B-Learning

ADDIE

MOOC.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

6. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và CƠ

hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toán lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là:

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kỹ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong ngoài lớp học một cách tích cực.

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thanh người giáo viên chính thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Đáp án module 9 môn Âm nhạc THCS - Nội dung 2

Đang cập nhật...

4. Đáp án module 9 môn Âm nhạc THCS - Nội dung 3

Đang cập nhật...

5. Đáp án module 9 môn Âm nhạc THCS - Nội dung 4

Đang cập nhật...

VIII. Đáp án module 9 THCS môn Giáo dục thể chất

Xem chi tiết tại bài viết: Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Giáo dục thể chất THCS (Đủ 4 nội dung)

IX. Đáp án module 9 THCS môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Xem chi tiết tại bài viết: Đáp án trắc nghiệm module 9 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS (Đủ 4 nội dung)

Trên đây Đáp án trắc nghiệm module 9 - Tất cả các môn được chia sẻ nhằm mục đích giúp thầy cô có thêm tài liệu hữu ích để tham khảo trong quá trình học tập và kiểm tra module 9 THCS. Xin thầy cô cho ý kiến đóng góp để nội dung bài viết được hoàn thiện và chia sẻ để giúp cho nhiều đồng nghiệp có thêm tài liệu tham khảo nhé.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
25 84.612
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Minh Ngọc
  Minh Ngọc

  rất hữu ích

  Thích Phản hồi 14/12/22
  • Milky Way
   Milky Way

   Cám ơn đồng nghiệp

   Thích Phản hồi 14/12/22
   • Đinh Thanh Hoa
    Đinh Thanh Hoa

    Cám ơn cô rất nhiều. Tài liệu bổ ích

    Thích Phản hồi 14/12/22