Bài thu hoạch Mô đun 3: Phát triển chuyên môn của bản thân 2024

Bài thu hoạch Mô đun 3: Phát triển chuyên môn của bản thân giúp thầy cô tham khảo, phục vụ tập huấn Chương trình GDPT. Chi tiết nội dung mời thầy cô cùng tham khảo nội dung trong bài viết dưới đây.

Dưới đây là nội dung, mẫu bài thu hoạch module 3 và mẫu kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên năm học 2023-2024. Mẫu do đồng nghiệp thực hiện và chia sẻ đến HoaTieu.vn nên mang quan điểm cá nhân. Xin thầy cô cho ý kiến đóng góp để bài làm được hoàn thiện hơn.

1. Nội dung module 3

Để quá trình giáo dục đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay. Vì vậy việc phát triển chuyên môn của bản thân đối với các giáo viên là việc làm rất quan trọng.

Bài thu hoạch Module 3: Phát triển chuyên môn bản thân là nội dung giáo viên phải hoàn thành trong quá trình tập huấn. Dưới đây là Bài thu hoạch module 3 đầy đủ và chi tiết mà Hoatieu.vn sưu tầm được, mời các bạn tham khảo.

2. Phát triển chuyên môn của bản thân là gì?

Phát triển chuyên môn của bản thân là một trong những tiêu chí thuộc tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên được quy định tại Điều 5 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 10/10/2018.

Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nội dung của tiêu chí 3 về phát triển chuyên môn bản thân theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên bao gồm 3 mức như sau:

- Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;

- Mức khá: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;

- Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

3. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân

Việc phát triển chuyên môn của bản thân giúp giáo viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy của mình. Bởi xã hội ngày càng hiện đại, giáo dục cải tiến phương pháp dạy học bằng cách sử dụng công nghệ thường xuyên và mỗi một giai đoạn nền giáo dục lại có sự chuyển biến liên tục. Do vậy, giáo viên rất khó theo kịp xu hướng và khó thực hành tốt trong lĩnh vực này.

Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm khuyến khích giáo viên theo đuổi sự phát triển chuyên môn họ để tạo ra các bài giảng hợp lý, thay đổi phong cách và chương trình giảng dạy phù hợp cho học sinh.

Ngoài ra, đào tạo phát triển chuyên môn có thể giúp giáo viên bớt gánh nặng và quá tải trong việc lập kế hoạch quản lý thời gian và giám sát việc thực hiện theo kế hoạch.

4. Xây dựng kế hoạch phát triển chuyên môn của bản thân

Để phát triển chuyên môn tốt hơn cần có kế hoạch chi tiết và cụ thể. Kế hoạch chuyên môn khoa học sẽ giúp cho năng lực chuyên môn ngày càng tốt hơn. Từ đó khả năng giảng dạy cũng tốt và giúp học sinh có kiến thức vững vàng hơn.

Hoatieu.vn đưa ra kế hoạch phát triển năng lực chuyên môn bản thân như sau:

- Đánh giá năng lực chuyên môn của bản thân định kỳ năm hoặc kì: Đánh giá những năng lực đã đạt được và chưa được. Các tiêu chí đánh giá năng lực có thể tự xây dựng hoặc xin ý kiến của những đồng nghiệp có năng lực tốt hơn. Cách đánh giá sẽ dựa vào kiến thức của bản thân hoặc kết quả của học sinh.

- Tìm ra những năng lực chưa tốt để hoàn thiện bằng cách học hỏi đồng nghiệp, khoá học. Những năng lực đáp ứng cho quá trình giảng dạy không chỉ là kiến thức mà còn năng lực giảng dạy, kỹ năng. Việc chắt lọc học hỏi từ thực tiễn sẽ là cách học tập tốt để hoàn thiện bản thân.

- Cùng với đó là luôn tìm những hướng đi tốt nhất, cách giảng dạy, kiến thức mới để bổ sung, trau dồi bản thân.

5. Bài thu hoạch module 3

PHÒNG GD& ĐT ……

TRƯỜNG ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày .....tháng ....năm ...

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC: .....

Họ và tên: ..............................................

Trình độ chuyên môn: ................................

Chức vụ: Giáo viên

Công việc được giao: .................

Module GVPT 03: PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN BẢN THÂN

1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân.

Giáo dục không chỉ là một lĩnh vực mà còn là một quá trình liên tục và không có hồi kết. Không dừng lại sau khi giáo viên sở hữu tấm bằng và bắt đầu sự nghiệp giảng dạy. Thông qua phát triển chuyên môn, các cá nhân có ý thức cao về nghề nghiệp có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình và trở nên thành thạo hơn trong công việc.

1.1. Phát triển chuyên môn là điều bắt buộc đối với giáo viên

Phát triển chuyên môn đề cập đến một loạt các bước mà giáo viên cần thực hiện để tìm hiểu và cải thiện chất lượng giảng dạy. Nó thường bao gồm những nỗ lực liên tục để cập nhật được các thông tin về lĩnh vực giảng dạy mới. Đó là một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các giáo viên. Điều đó có nghĩa là công việc của bạn cần nhiều thứ hơn là việc chỉ xuất hiện đúng giờ và giảng dạy trong sáu đến bảy giờ mỗi ngày (mặc dù bạn có thể đã biết điều đó).

1.2. Nhu cầu phát triển chuyên môn của mỗi giáo viên là khác nhau

Chính xác bao nhiêu giờ dành cho việc phát triển chuyên môn sẽ phụ thuộc vào các yêu cầu của trường hoặc các cấp quản lý giáo dục. Bạn có thể được yêu cầu hoàn thành số giờ tối thiểu trong suốt một năm hoặc vài năm. Ví dụ như việc giáo viên phải dành ít nhất 20-25 giờ một năm cho việc phát triển chuyên môn là một yêu cầu khá điển hình.

1.3. Có nhiều lựa chọn cho việc phát triển chuyên môn dành cho giáo viên

Thông thường bạn sẽ có thể tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động phát triển chuyên môn dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

 • Các khóa học phát triển chuyên môn, thường là về một chủ đề hoặc chiến lược dạy học cụ thể
 • Hội nghị và hội thảo
 • Các chương trình đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ
 • Các hoạt động đào tạo, huấn luyện, hoặc quan sát từ đồng nghiệp
 • Tự nghiên cứu

Các trường và các địa phương khác nhau chấp nhận các hình thức phát triển chuyên môn khác nhau. Ví dụ, các khóa học phát triển chuyên môn online dành cho giáo viên cũng đang ngày càng phổ biến, mặc dù một số trường và đơn vị có thể ngần ngại chấp nhận những điều này. Ngoài ra còn có những hình thức phát triển chuyên môn không chính thống khác mà bạn có thể và nên tham gia. Các hoạt động này có thể không được tính bằng giờ, như thảo luận chuyên môn với đồng nghiệp và đọc sách tham khảo về nghề nghiệp, đọc các bài báo, tạp chí và khác ấn phẩm khác.

1.4. Việc phát triển chuyên môn có thể thất bại

Mục tiêu của giáo viên trong việc phát triển chuyên môn không chỉ là học một cái gì đó mới; đó cũng là để cải thiện việc giảng dạy. Đôi khi việc phát triển chuyên môn cũng trở thành áp lực đối với giáo viên. Một số trường hợp, các khóa học, các buổi tập huấn của các chuyên gia không hiệu quả, hoặc quá xa với công việc hàng ngày. Đó là những lý do cơ bản khiến cho việc phát triển chuyên môn đứng trước nguy cơ thất bại.

Theo Trung tâm Giáo dục cộng đồng của Hội đồng quốc gia về các trường học, “việc phát triển chuyên môn hiện nay là không hiệu quả vì nó không thay đổi thực hành giảng dạy cũng như cải thiện việc học tập của học sinh.” Vì vậy, hãy cảnh giác với các mục tiêu không rõ ràng, kỳ vọng hoặc phạm vi không thực tế hoặc thiếu quan tâm đến việc triển khai thực hiện trên thực tế. Điều quan trọng là phải sáng suốt khi lựa chọn chuyên gia đào tạo và các khóa học. Các trường học và giáo viên nên tính đến sự cam kết thực hiện sau đào tạo, thay vì tập trung hoàn toàn vào việc tập huấn.

1.5. Phát triển chuyên môn tạo nên sự khác biệt

Các nghiên cứu cho thấy các giáo viên nghiêm túc trong việc phát triển chuyên môn đảm nhận các vị trí có ảnh hưởng lớn đến việc học tập. Khi được đào tạo đúng hướng, nó sẽ giúp đảm bảo chất lượng giáo dục cao. Giáo viên nên ghi nhớ các lưu ý sau đây khi chọn các chương trình phát triển chuyên môn cho bản thân mình:

 • Cố gắng tập trung vào các vấn đề cụ thể cho mỗi năm nhất định, đừng quá dàn trải sang nhiều chủ đề khác nhau.
 • Yêu cầu sự hỗ trợ đối với giáo viên khi gặp khó khăn hoặc trong những tình huống cần thiết
 • Tìm kiếm dữ liệu liên quan đến hiệu quả của bất kỳ khóa đào tạo nào dành cho giáo viên.
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục, thay vì các chương trình với cách tiếp cận một lần, dưới hình thức đào tạo tập trung.
 • Thực hiện những điều bạn đã học được mỗi ngày, liên tục suy ngẫm về những hiệu quả cũng như những hạn chế trong quá trình triển khai trên thực tiễn.

1.6. Lợi ích mà phát triển chuyên môn đem lại cho giáo viên

* Học sinh có kết quả học tập tốt hơn

Công nghệ giáo dục, các quy định hướng dẫn của bộ và tiêu chuẩn chương trình giảng dạy liên tục thay đổi, khiến cho giáo viên khó theo kịp xu hướng và khó thực hành tốt trong lĩnh vực này. Sự phát triển chuyên môn khiến giáo viên có thể trở thành những nhà giáo dục chuyên nghiệp hơn bằng cách cho phép họ tạo ra các bài giảng hợp lý và phù hợp cho học sinh ngày nay. Nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ kết luận rằng thành tích của học sinh có thể cải thiện tới 21 điểm phần trăm cho sự tham gia của giáo viên vào các chương trình phát triển nghề nghiệp được thiết kế tốt.

Chứng chỉ Hội đồng Quốc gia là một cách để giáo viên theo đuổi sự phát triển chuyên môn và theo kịp các tiêu chuẩn giáo dục mới nhất để đảm bảo việc học tập tối ưu cho học sinh. Một nghiên cứu của Trường Charlotte-Mecklenburg cho thấy kết quả học tập của học sinh trong các môn thi Đại số II, Sinh học, Công dân và Kinh tế, Hóa học và Hình học là cao hơn đáng kể ở những học sinh được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng nhận của Hội đồng Quốc gia cấp.

* Giáo viên tìm được cách dạy hay hơn

Khi các nhà giáo khám phá các chiến lược giảng dạy mới thông qua phát triển chuyên môn, họ có thể quay lại lớp học và thay đổi phong cách và chương trình giảng dạy để phù hợp hơn với nhu cầu của học sinh. Tuy nhiên, những thay đổi này khó đánh giá vì chúng thường được thực hiện từ từ. Các chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên làm cho họ đạt hiệu quả hơn thông qua các bài thuyết trình và đánh giá khóa học bằng cách tăng cường cơ hội tiếp xúc các phương pháp truyền đạt mới, cách đánh giá và chiến lược xây dựng tài liệu giảng dạy cho các nhà giáo dục.

* Giáo viên phát triển kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch chuyên nghiệp hơn

Ngoài thời giờ dành cho lớp học, phần lớn thời gian của giáo viên được dành cho việc đánh giá học sinh, phát triển chương trình giảng dạy và các thủ tục giấy tờ khác. Đào tạo phát triển chuyên môn có thể giúp giáo viên bớt gánh nặng và quá tải trong việc lập kế hoạch quản lý thời gian và giám sát việc thực hiện theo kế hoạch. Điều này sẽ làm cho giáo viên hiệu quả hơn và mang lại cho họ thêm thời gian để tập trung vào học sinh chứ không phải là các công việc hành chính.

* Giáo viên được đào sâu chuyên môn và kiến thức về môn học của họ

Học sinh mong đợi giáo viên của chúng là chuyên gia trong lĩnh vực môn học mà họ dạy. Điều này có nghĩa là giáo viên sẽ có thể trả lời các kiểu câu hỏi nào mà học sinh chất vấn. Các chương trình phát triển chuyên môn có thể giúp giáo viên mở rộng cơ sở tri thức của họ trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau. Một giáo viên càng tiến sâu trong con đường phát triển chuyên môn của mình, thì giáo viên đó càng đạt được kiến thức sâu hơn và hiểu biết rộng hơn về chuyên ngành của mình.

* Giáo viên mong muốn tiếp tục sự nghiệp học tập của mình

Thật dễ thấy rằng các giáo viên trở nên mệt mỏi bởi những khó khăn của việc dạy học. Phát triển chuyên môn cho họ cơ hội để thoát khỏi thói quen cũ của họ – họ trở thành người học thay vì người dạy. Điều này giúp các giáo viên thêm động lực vì họ cảm thấy như họ đang nhận sự trợ giúp chuyên nghiệp mà họ cần để trở thành giáo viên giỏi hơn. Xét cho cùng, sự phát triển chuyên môn nuôi dưỡng tài năng của những giáo viên có mong muốn đảm nhận vị trí lãnh đạo trong giáo dục, và giáo viên phải học hỏi từ những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm khác để trở thành những nhà giáo dục tương lai hiệu quả.

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.

Thấy được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng phát triển bản thân trong vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác giảng dạy ngay từ đầu năm học, bản thân tôi đã xây dựng cho mình kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng khoa học. Cụ thể như sau:

2.1. Nội dung chương trình bồi dưỡng

* Chương trình bồi dưỡng 1

- Chương trình bồi dưỡng về các Nghị quyết và Quy định của Đảng, Nhà nước. Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học. Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học). Nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung về các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

- Yêu cầu cần đạt: Thực hiện tốt các Nghị quyết và Quy định của Đảng, Nhà nước, đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông.

* Chương trình bồi dưỡng 2

- Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học).

- Nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chuyên đề cụ thể:

+ Môn Tiếng Việt: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

+ Môn Toán: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Yêu cầu cần đạt: Có trình độ đạt chuẩn theo quy định, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tay nghề chuyên môn vững vàng đúng theo vị trí việc làm.

* Chương trình bồi dưỡng 3

- Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học). Thực hiện theo khoản 3 (mục III: Chương trình bồi dưỡng kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019).

2.3. Thời gian thực hiện

- Chương trình bồi dưỡng 1: Bắt đầu tháng 08/2020 và hoàn thành vào cuối tháng 8/2020 (1 tuần tự học);

- Chương trình bồi dưỡng 2: Bắt đầu tháng 9/2020 và hoàn thành tháng 12/2020 (1 tuần tự học);

- Chương trình bồi dưỡng 3: Bắt đầu tháng 01/2021 và hoàn thành tháng 05/2021(1 tuần

tự học);

2.4. Hình thức, biện pháp thực hiện

* Hình thức

- Bồi dưỡng tập trung: Tự học là chính, tự nghiên cứu tài liệu, tự nghiên cứu chương trình BDTX của Bộ GDĐT, giáo viên có cơ hội trao đổi chia sẻ thảo luận về chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.

- Bồi dưỡng từ xa: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cổng thông tin điện tử của BGDĐT theo địa chỉ https://moet.gov.vn Chuyên mục giáo dục và đào tạo - Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và các mô đun cần đạt về nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong chương trình BDTX.

* Biện pháp thực hiện

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX theo thông tư 17/BGDĐT.

- Nghiên cứu nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cuối năm học.

* Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên:

- Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.

- Các chỉ thị, văn bản của Bộ GDĐT, nhiệm vụ năm học.

- Sách tài liệu của BGD & ĐT về các mô đun chương trình bồi dưỡng.

- Tài liệu của các trường cao đẳng, đại học sư phạm liên quan đến các mô đun.

Để thực hiện được kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đã đề ra, tôi đã sắp xếp thời gian tự học, tự bồi dưỡng phù hợp với đặc trưng công việc của mình như: tự học qua sinh hoạt chuyên môn ở tổ, nhóm, qua dự giờ thăm lớp, qua tham dự các buổi chuyên đề, tập huấn, hội thảo do trường, Phòng giáo dục - đào tạo, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức…vào hè hoặc trong năm học, học tập qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet,….vào ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Cùng với việc bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tôi cũng luôn bồi dưỡng về đạo đức, tác phong, kĩ năng sư phạm ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống cũng như trong công việc. Học tập, bồi dưỡng còn thông qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội. Từ đó hoàn thiện nhân cách người giáo viên.

3. Nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Từ đầu năm học đến nay, tôi đã cập nhật nội dung yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục cấp Tiểu học, đó là:

- Tham gia học tập chương trình bồi dưỡng về các Nghị quyết và Quy định của Đảng, Nhà nước

- Hoàn thành lớp học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II.

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn cùng với tổ khối và nhà trường

- Làm sáng kiến kinh nghiệm với đề tài : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 học tốt các yếu tố hình học.”

- Thăm lớp, dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học.

- Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tham gia Hội thảo lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Hoàn thành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 dành cho giáo viên phổ thông bao gồm:

Modul 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018”

Modul 2: “ Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học/ Trung học cơ sở/ Trung học phổ thông”

Người thực hiện

6. Kế hoạch phát triển chuyên môn giáo viên năm 2024

PHÒNG GD&ĐT TP ................

TRƯỜNG TH&THCS ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

................, ngày … tháng … năm 20...

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

NĂM HỌC: 2023-2024

Họ tên giáo viên :

Trình độ chuyên môn :

Chức vụ công tác :

Tổ chuyên môn :

Công việc được giao :

.............................

Đại học Sư phạm

Giáo viên – Tổ trưởng tổ 4 + 5

4 + 5

Giảng dạy, chủ nhiệm lớp và một số công việc khác.

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lí và giáo viên năm học 20... - 20... của Trường Tiểu học&THCS ................;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của bản thân, tôi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 20... - 20... như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chứcbồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục phổ thông,

3. Quá trình kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên là cơ sở để đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Nâng cao năng lực, kĩ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, phương pháp hoạt động đáp ứng với yêu cầu của việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành bắt buộc hăng năm, bao gồm:

1.1. Chương trình bồi dưỡng 1: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo năm học. Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

- Thời lượng bồi dưỡng: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

1.2. Chương trình bồi dưỡng 2: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

- Thời lượng bồi dưỡng: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

1.3. Chương trình bồi dưỡng 3: Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Số lượng mô đun tự chọn đảm bảo quy định về thời lượng bồi dưỡng tại Khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun bồi dưỡng, cụ thể như sau:

 • Phẩm chất nhà giáo gồm:

+ GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay;

+ GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay;

 • Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ:

+ GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân;

+ GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

+ GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

+ GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh;

+ GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

 • Xây dựng môi trường giáo dục:

+ GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

+ GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

+ GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

 • Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:

+ GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

+ GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

+ GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

 • Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục:

+ GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

+ GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Thời lượng bồi dưỡng: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

.............

Xem chi tiết trong file tải về.

7. Trình bày thực trạng hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn ở đơn vị thầy/cô đang công tác và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn giáo dục tiểu học

Mục tiêu của giáo dục hiện nay là nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và phẩm chất, năng lực, ý thức công dân tốt; có lòng tự tôn dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng. Ở bậc học tiểu học là bậc học đầu tiên, có vai trò quan trọng trong bước đầu hình thành nhân cách, phát triển năng lực của học sinh. Điều đó đỏi hỏi đội ngũ giáo viên tiểu học cũng cần có năng lực chuyên môn tốt, phẩn chất đao đức và đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm.

Như vậy, có thể thấy, phát triển chuyên môn ở giáo viên là điều rất cần thiết. Bản thân mỗi giáo viên không chỉ tự trau dồi kỹ năng sư phạm, trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp có nhiều năm trong nghề, mà còn cần phải hỗ trợ các thầy cô giáo khác phát triển chuyên môn, hướng đến xây dựng môi trường làm việc tập thể lành mạnh, đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng học sinh khá giỏi.

Thực tế hiện nay, nhà trường đã tạo cơ hội cho giáo viên được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng nhau xây dựng kế hoạch bài học, sinh hoạt tổ chuyên môn, cùng nhau dự giờ, phân tích bài học, qua đó giúp giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, kĩ năng giảng dạy, phát triển khả năng sáng tạo,…Tuy nhiên, việc hỗ trợ lẫn nhau bằng cách thức này chưa phải việc làm thường xuyên. Nhất là trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, đa số mới chỉ tập trung vào việc triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của cấp trên, phổ biến các kế hoạch, kiểm điểm thi đua,… Việc xác định các nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa thật sát với những vấn đề giáo viên còn vướng mắc, gặp khó khăn trong thực tế giảng dạy hiện nay như: vấn đề sử dụng hợp lí sách giáo khoa trong dạy học, vấn đề về đổi mới các phương pháp và kĩ năng dạy học sao cho có hiệu quả, vấn đề dạy học tích hợp, lồng ghép, sáng tạo đồ dùng dạy học, vấn đề kiểm tra đánh giá học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, đặc biệt là việc áp dụng có hiệu quả phương pháp dạy học tích cực vào các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chưa kể, còn nhiều giáo viên chưa chịu học hỏi, không đưa ra được ý kiến của mình mà chỉ dựa vào ý kiến của các giáo viên có kinh nghiệm khác.

Từ thực trạng trên, tôi cho rằng các giáo viên cần chủ động hơn trong việc học tập và rèn luyện, tự nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Các thầy/cô có kinh nghiệm có thể hỗ trợ đồng nghiệp của mình thông qua các cách thức như:

- Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn:

+ Tập trung thảo luận các bài học trong sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học, hướng dẫn hoạt động giáo dục, thống nhất nội dung cần điều chỉnh; làm cho bài học trong sách giáo khoa, tài liệu học tập cập nhật, phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với vùng miền; nâng cao năng lực sư phạm, năng lực nghề nghiệp cho giáo viên. Thảo luận về việc hướng dẫn học sinh sắp xếp các dụng cụ học tập (có sẵn/tự làm) để bổ sung hoặc thay thế các dụng cụ học tập; trang trí, sắp xếp góc học tập đẹp mắt nhằm thu hút sự chú ý của các em.

+ Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh; trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình thực hiện và kết quả học tập của học sinh.

+ Tập trung đi sâu vào chuyên môn và những vấn đề đổi mới, phương pháp dạy học theo hình thức đổi mới, tránh hình thức vụn vặt; hình thức phải thiết thực, cụ thể, nội dung phải linh hoạt thay đổi phong phú, phải tạo hứng thú cho giáo viên, nhưng tránh làm qua loa, thiếu trách nhiệm, hết giờ nhưng chưa hết việc, hoặc bao biện làm thay.

+ Thảo luận xây dựng kế hoạch và chuẩn bị bài dạy; tổ chức dạy học và dự giờ; phân tích thảo luận và đánh giá bài dạy minh họa của giáo viên theo hướng phân tích hoạt động học tập của học sinh; cùng suy ngẫm và vận dụng để hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh.

+ Trao đổi, góp ý, giúp nhau sửa chữa những tồn tại, những nhược điểm như phong cách lên lớp, ngôn ngữ diễn đạt, trình bày bảng của giáo viên, ... Hoạt động này nhằm hoàn thiện kỹ năng sư phạm của nhiều giáo viên. Tổ chuyên môn cần tăng cường quản lý, định hướng tổ chức dự giờ, thao giảng coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giờ dạy. Cần tránh dự giờ để đối phó nhằm đạt chỉ tiêu số lượng theo quy định. Nên tăng cường các tiết dạy mẫu và quan tâm dự giờ các tiết ôn tập, trả bài viết cho học sinh.

- Trong hoạt động dự giờ: Khi dự giờ đồng nghiệp trong các buổi sinh hoạt chuyên đề cần tránh tư tưởng vụn vặt, cầu toàn trong đóng góp. Nên tập trung đi sâu vào các phương pháp, kiến thức chuyên môn, trên tinh thần tôn trọng, giúp nhau đổi mới, mang lại hiệu quả tiết dạy; tránh định kiến, cá nhân, phê bình góp ý những vấn đề thiếu sót vụn vặt, mà không thấy những cố gắng và cái tốt của người dạy. Trong tiết dạy và các phương pháp mà giáo viên đã vận dụng truyền đạt, tìm ra những kinh nghiệm hay để điển hình học tập và nhân rộng.

Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về vấn đề hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn ở đơn vị. Thực hiện các giải pháp trên đã giúp cho giáo viên tăng thêm tình đoàn kết, thân thiện, tăng cường khả năng quan sát, biết cách phân tích tiết học một cách sát thực, chính xác. Đồng thời giúp giáo viên tích lũy thêm nhiều bài học trong quá trình tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Đặc biệt, học sinh được chú ý nhiều hơn về phát triển năng lực và phẩm chất.

Trên đây là mẫu Bài thu hoạch Mô đun 3: Phát triển chuyên môn của bản thân được HoaTieu chia sẻ đến thầy cô giáo với mục đích phi lợi nhuận, nhằm giúp giáo viên có thêm tư liệu tham khảo để hoàn thành tốt khóa tập huấn trong năm học mới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu học tập, đáp án và bài thu hoạch module khác Dành cho giáo viên trên chuyên mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
21 146.306
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo