Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL: Công bố danh mục trận, giải đấu bóng đá được chọn làm kinh doanh đặt cược (đợt 1)

HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc Quyết định 1064/QĐ-BVHTTDL: Công bố danh mục trận, giải đấu bóng đá được chọn làm kinh doanh đặt cược (đợt 1) do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC TRẬN ĐẤU, GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀM CĂN CỨ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC NĂM 2018 (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 306/LĐBĐVN ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc đề xuất danh mục các giải đấu bóng đá quốc tế năm 2018 được FIFA công bố, phê chuẩn;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới công bố, phê chuẩn được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế năm 2018 (đợt 1) như sau:

1. Danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có các đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc các Câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam tham dự).

2. Danh mục các giải thi đấu bóng đá quốc tế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (trừ các trận đấu có các đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc các Câu lạc bộ bóng đá của Việt Nam tham dự).

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, địa chỉ: www.bvhttdl.gov.vn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT, HL (250b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TRẬN THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Danh mục

1

Trận đấu giữa hai đội tuyển của hai liên đoàn bóng đá quốc gia thuộc hai quốc gia khác nhau

2

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia với một đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

3

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia với một đội tuyển bóng đá trẻ thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

4

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia với một câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

5

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia với một đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

6

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia với một đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

7

Trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

8

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia với một câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

9

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia với một câu lạc bộ bóng đá thuộc hai liên đoàn bóng đá quốc gia khác nhau

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC GIẢI THI ĐẤU BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ
(Ban hành theo Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Danh mục

Địa điểm

Thời gian

Tiếng việt

Tiếng Anh

1.

Giải bóng đá vô địch Thế giới 2018

2018 FIFA World Cup Russia

Nga

Tháng 6-7/2018

2.

Giải bóng đá các câu lạc bộ Thế giới

FIFA Club World Cup UAE 2018

Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Tháng 12/2018

3.

Giải bóng đá nữ vô địch U-20 Thế giới

FIFA U-20 Women’s World Cup France 2018

Pháp

Tháng 8/2018

4.

Giải bóng đá nữ vô địch U-17 Thế giới

FIFA U-17 Women’s World Cup Uruguay 2018

Uruguay

Tháng 12/2018

5.

Giải bóng đá nữ vô địch châu Á

AFC Women’s Asian Cup

Jordan

Tháng 4/2018

6.

Vòng loại Giải bóng đá vô địch châu Á

2019 AFC Asian Cup qualification

Châu Á

Tháng 4/2018

7.

Giải bóng đá nữ vô địch Nam Mỹ

2018 Copa America Femenina

Chilê

Tháng 4/2018

8.

Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Á

2018 AFC Champions league

Châu Á

Tháng 11/2018

9.

Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu

2017/2018 UEFA Champions League

Chung kết tại Ukraine

Tháng 4-5/2018

10.

Giải bóng đá các câu lạc bộ châu Âu

2017/2018 UEFA Europa league

Chung kết tại Pháp

Tháng 4-5/2018

11.

Giải bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á

Asiad 2018

Indonesia

Tháng 8-9/2018

12.

Giải bóng đá vô địch trong nhà nữ châu Á

AFC Women's Futsal Championship

Thái Lan

Tháng 5/2018

13.

Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2018

2018 AFF Suzuki Cup

Đông Nam Á

Tháng 11-12/2018

14.

Giải bóng đá vô địch nữ Đông Nam Á

AFF Women's Championship

Indonesia

Tháng 6-7/2018

15.

Giải bóng đá vô địch Futsal Đông Nam Á

AFF Futsal Championship

Indonesia

Tháng 11/2018

Đánh giá bài viết
1 43
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo