Quy định về lương hưu khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

Chưa đủ 20 năm BHXH có được hưởng lương hưu không?

Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có được nhận lương hưu không? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số quy định về hưởng lương hưu khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Dưới đây là một số quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện hưởng lương hưu Hoatieu xin tổng hợp để gửi đến bạn đọc.

Điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2021

Năm 2021 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 chính thức có hiệu lực, kéo theo đó, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ có sự điều chỉnh.

Cụ thể, tại Điều 169 BLLĐ năm 2019, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ theo Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa bởi điểm a khoản 1 Điều 219 BLLĐ năm 2019, để được hưởng lương hưu, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định phải có đủ 20 năm đóng BHXH.

Riêng trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia BHXH khi đủ tuổi nghỉ hưu chỉ cần có từ đủ 15 năm - dưới 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu.

2. Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng lương hưu

Bạn đọc hỏi: Bố tôi năm nay 60 tuổi, đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 13 năm. Nếu bố tôi tiếp tục đóng BHXH bắt buộc thêm 7 năm nữa cho đủ 20 năm, thời điểm nào sẽ được nhận lương hưu? Bố tối có thể đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 7 năm không? Mức đóng bao nhiêu và nếu đóng như vậy thì thời điểm nào bố tôi được nhận lương hưu?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Về điều kiện hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ; theo đó, tuổi nghỉ hưu của lao động nam có đủ 20 năm đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường: Năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Về thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bố của bạn nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên tiếp tục làm việc và đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm thì thời điểm hưởng chế độ hưu trí là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Về đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu:

- Điều kiện đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ như sau: Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Mức đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu được quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

3. Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

- Thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp người lao động đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP như sau:

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin quy định về điều kiện đóng BHXH và hưởng chế độ hưu trí để bạn đọc được biết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 1.814
0 Bình luận
Sắp xếp theo