Quy định mới về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2018

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2018

Dự kiến trong năm 2018, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp 2009 sẽ chính thức được thông qua. Theo đó sẽ đổi mới một số thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2018. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Một trong số các loại giấy tờ chứng minh nhân thân của người yêu cầu như: Chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân; hộ chiếu; chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; giấy tờ có giá trị thay thế khác theo quy định của pháp luật;
 • Cá nhân phải nộp giấy tờ chứng minh nơi thường trú hoặc tạm trú của mình. Trường hợp cá nhân không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì không phải nộp giấy tờ này.

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người chưa đủ 14 tuổi nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp kèm theo giấy tờ chứng minh nơi thường trú hoặc tạm trú; trường hợp là người nước ngoài chưa đủ 14 tuổi nộp kèm theo hộ chiếu.

Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền mà xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con.

Người được ủy quyền hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của mình.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nướcngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
 • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;
 • Người không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trong năm 2018

Hình thức nộp:

 • Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, cá nhân nộp bản chụp các giấy tờ chứng minh về nhân thân và nơi thường trú hoặc tạm trú và xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, cá nhân nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh về nhân thân và nơi thường trú hoặc tạm trú.
 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, các giấy tờ trong hồ sơ phải được chụp từ bản gốc và phải bảo đảm tính xác thực, đầy đủ, chính xác của thông tin và yêu cầu kỹ thuật.

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp:

 • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chỉ cư trú tại một nơi duy nhất thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
 • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều nơi thì thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
 • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nước ngoài, người không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
 • Trường hợp phải xác minh thông tin về điều kiện đương nhiên được xóa án tích ở nhiều nơi, nhiều cơ quan thì thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
 • Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp chưa đủ 14 tuổi thì thời hạn cấp Phiếu là 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ
Đánh giá bài viết
1 211
0 Bình luận
Sắp xếp theo