Quy chuẩn kỹ thuật về chống sét trạm viễn thông

Quy chuẩn Việt Nam số 32:2020 BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật về chống sét trạm viễn thông QCVN 32:2020/BTTTT được Bộ thông tin truyền thông ban hành ngày 17/7/2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2021.

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt hại do sét gây ra, đảm bảo an toàn cho con người và khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông và dịch vụ ứng dụng viễn thông. Trạm viễn thông trong quy chuẩn này bao gồm các công trình sau: Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn; Trung tâm dữ liệu; Đài phát thanh, đài truyền hình;…

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỐNG SÉT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG

National technical regulation on lightning protection for telecommunication stations and outside cable network

HÀ NỘI - 2020

Mục lục

1. QUY ĐỊNH CHUNG ........................................................................................................ 5

1.1. Phạm vi điều chỉnh ....................................................................................................... 5

1.2. Tài liệu viện dẫn ............................................................................................................ 5

1.3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt ………………………………….………..……...........…. 5

1.4. Quy trình quản lý rủi ro thiệt hại do sét ......................................................................... 9

1.5. Các tiêu chí cơ bản về bảo vệ chống sét ..................................................................... 10

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT .................................................................................................... 12

2.1. Yêu cầu về rủi ro do sét gây ra .................................................................................... 12

2.1.1. Yêu cầu đối với trạm viễn thông ............................................................................... 12

2.1.2. Yêu cầu đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông ......................................................... 12

2.2. Phương pháp tính toán rủi ro do sét ………………………………………….....….……. 13

2.2.1. Tính toán rủi ro do sét gây ra đối với trạm viễn thông .............................................. 13

2.2.2. Tính toán rủi ro do sét gây ra đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông ........................ 16

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ …………………………………………………………...…….….. 18

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN .................................................................. 18

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN .................................................................................................. 19

Phụ lục A (Quy định) Các biện pháp bảo vệ chống sét cho trạm viễn thông ...................... 20

Phụ lục B (Quy định) Xác định vị trí lắp đặt điện cực thu sét .............................................. 26

Phụ lục C (Quy định) Xác định dòng gây hư hỏng cho cáp kim loại và cáp quang có thành phần kim loại ............................................................................................................................... 31

Phụ lục D (Quy định) Tính toán hệ số che chắn của dây chống sét ngầm bảo vệ cáp thông tin chôn ngầm ............................................................................................................................................. 34

Phụ lục E (Tham khảo) Đặc điểm dông sét của Việt Nam .................................................. 36

Phụ lục F (Tham khảo) Tính toán rủi ro tổn thất cho một trạm viễn thông điển hình .......... 44

Thư mục tài liệu tham khảo ................................................................................................. 47

Lời nói đầu

QCVN 32:2020/BTTTT thay thế QCVN 32:2011/BTTTT

Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp tính, trong QCVN 32:2020/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn IEC 62305 phần 1, 2, 3 (2010), và các Khuyến nghị K.39 (1996), K.40 (2018) và K.47 (2012) của ITU-T.

QCVN 32:2020/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nội dung chi tiết Quy chuẩn kỹ thuật về chống sét trạm viễn thông mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo