Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã tại Hà Nội

Ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã của TP Hà Nội

Ngày 08/4/2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thi trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, quy chế tuyển dụng công chức cấp xã tại thành phố Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND có một số nội dung cụ thể như sau:

Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã Hà Nội

1. Nguyên tắc tuyển dụng

- Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ vào số lượng công chức được giao, cơ cấu chức danh công chức cấp xã, số lượng công chức cấp xã còn thiếu, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh công chức cấp xã để tuyển dụng.

- Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí công chức ở một xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã trong cùng một kỳ tuyển dụng công chức cấp xã.

2. Phương thức tuyển dụng

2.1. Thi tuyển

- Thực hiện thi tuyển đối với các chức danh:

+ Văn phòng - thống kê;

+ Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

+ Tài chính - Kế toán;

+ Tư pháp - hộ tịch;

+ Văn hóa - xã hội.

(Trừ trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại Điều 40, Điều 41 Quy chế).

- Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển thực hiện theo Điều 11, Điều 12 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

2.2. Xét tuyển

- Thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn;

- Điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP, việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

Xem chi tiết tại Quyết định 17/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 19/4/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 124
0 Bình luận
Sắp xếp theo