Làm di chúc hết bao nhiêu tiền?

Chi phí làm di chúc mới nhất

Làm di chúc là một hình thức để lại tài sản của mình cho người thừa kế. Việc lập di chúc sẽ giúp đảm bảo tính pháp lý giúp người thừa kế được hưởng tài sản theo đúng quy định của pháp luật và hạn chế xảy ra tranh chấp. Vậy làm di chúc hết bao nhiêu tiền? Chi phí làm di chúc hiện nay là bao nhiêu? Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc một số quy định hiện hành của pháp luật về chi phí làm di chúc, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Lập di chúc bằng hình thức nào sẽ phải nộp phí?

Theo quy định tại Điều 627, Điều 628 Bộ luật Dân sự, hiện có hai hình thức lập di chúc là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Về di chúc bằng văn bản thì có người làm chứng, không có người làm chứng, có công chứng và có chứng thực.

Trong đó, di chúc có người làm chứng và di chúc không có người làm chứng thì thường người lập di chúc tự lập di chúc, tự lưu giữ và không cần xin xác nhận của bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào. Do đó, trong các trường hợp này, lập di chúc sẽ không tốn tiền.

Riêng di chúc có công chứng và di chúc có chứng thực thì người lập di chúc phải đến tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã và yêu cầu những tổ chức này xác nhận sự hợp pháp của di chúc.

Bên cạnh đó, di chúc miệng là sự thể hiện ý chí của người đang bị đe doạ tính mạng và điều kiện để di chúc miệng hợp pháp là thể hiện ý chí trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và trong 05 ngày làm việc, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, căn cứ các phân tích ở trên, lập di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực và lập di chúc miệng sẽ phải nộp phí công chứng hoặc chứng thực. Còn lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng và không có người làm chứng thì không mất tiền.

2. Công chứng di chúc hết bao nhiêu tiền?

Để đảm bảo tính hợp pháp và tính pháp lý cao, đa số người lập di chúc hiện nay lựa chọn công chứng di chúc. Theo đó, căn cứ Luật Công chứng, người lập di chúc sẽ bị mất những khoản tiền sau đây:

2.1 Phí công chứng

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng năm 2014, phí công chứng di chúc gồm phí công chứng di chúc, phí lưu giữ và phí công bố di chúc. Trong đó, mức phí liên quan đến công chứng di chúc được nêu tại Điều 3 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

- Phí công chứng di chúc: 50.000 đồng/di chúc.

- Phí lưu giữ di chúc: 100.000 đồng/di chúc.

- Phí công bố di chúc: Hiện không có quy định cụ thể về phí công bố di chúc.

2.2 Thù lao công chứng

2.2.1 Trong trường hợp thông thường

Khi tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản... liên quan đến công chứng di chúc thì người lập di chúc phải nộp thù lao theo thoả thuận với các bên với Văn phòng/Phòng công chứng.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Công chứng, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ quy định mức trần thù lao công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng không được vượt quá mức trần này.

Ví dụ:

+ Tại Hà Nội: Thù lao soạn thảo di chúc tối đa là 01 triệu đồng (theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND).

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: Mức trần thù lao soạn thảo di chúc là 70.000 đồng/trường hợp với trường hợp đơn giản và là 300.000 đồng/trường hợp với trường hợp phức tạp; đánh máy, in ấn di chúc là 15.000 đồng/trang cho mọi trường hợp... (Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND).

2.2.2 Trong trường hợp công chứng ngoài trụ sở

Khi thực hiện công chứng ngoài trụ sở, người yêu cầu công chứng phải trả thêm chi phí để thực hiện việc này. Mức thù lao do các bên thoả thuận.

Tuy nhiên, một số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh có quy định mức trần công chứng ngoài trụ sở tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND như sau:

- Trong Thành phố: Cách trụ sở tổ chức hành nghề công chứng dưới 05 km thì mức trần là 500.000 đồng/lần; từ 05 km trở lên thì thù lao công chứng ngoài trụ sở là 500.000 đồng + 30.000 đồng/km vượt quá km thứ năm nhưng tối đa là 1,2 triệu đồng/lần.

- Ngoài phạm vi Thành phố: Đi về trong buổi thì mức thù lao là 1,5 triệu đồng/lần; đi, về trong ngày làm việc thì mức trần thù lao là 02 triệu đồng/lần và nếu đi, về không trong ngày làm việc thì mức trần thu lao này là 2,5 triệu đồng/lần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo