Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023

Tổng cục thuế công bố chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023

Mới đây Tổng cục thuế đã chính thức công bố chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023 tại Thông báo 412/TB-TCT về Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023 ngày 12/6/2023. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục thuế năm 2023 trên cả nước là 1.634 chỉ tiêu. Sau đây là nội dung chi tiết bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023 của từng tỉnh thành, mời các bạn cùng tham khảo.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023 mới nhất

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2023 tại Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 Cục Thuế tỉnh, thành phố (Cục Thuế tỉnh Hà Nam không có chỉ tiêu tuyển dụng) là: 1.634 chỉ tiêu, cụ thể theo từng ngạch công chức như sau:

- Ngạch Chuyên viên: 278 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 156 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản: 07 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác Đảng: 07 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 108 chỉ tiêu.

- Ngạch Cán sự: 19 chỉ tiêu.

- Ngạch Kiểm tra viên thuế: 1.215 chỉ tiêu.

- Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế: 46 chỉ tiêu.

- Ngạch Văn thư viên: 49 chỉ tiêu.

- Ngạch Văn thư viên trung cấp: 27 chỉ tiêu.

Sau đây là chi tiết bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023 của từng tỉnh thành cụ thể:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2023

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.533
0 Bình luận
Sắp xếp theo