Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2022

Tổng cục thuế công bố chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2022

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2022 - Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-BTC ngày 29/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022. Theo đó ban hành kèm theo quyết định này là công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2022 của 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Sau đây là nội dung chi tiết bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế 2022 của từng tỉnh thành, mời các bạn cùng tham khảo.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế mới nhất

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm chuyên môn nghiệp vụ Tổng cục Thuế năm 2022 tại Cơ quan Tổng cục Thuế, 62 Cục Thuế các tỉnh, thành phố và 342 Chi cục Thuế trực thuộc được xác định là: 2.024 chỉ tiêu, cụ thể theo từng ngạch công chức như sau:

- Ngạch Chuyên viên: 527 chỉ tiêu, trong đó:

+ Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 283 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 231 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác QLXD cơ bản: 08 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác Đảng: 02 chỉ tiêu;

+ Chuyên viên làm công tác truyền thông: 03 chỉ tiêu.

- Ngạch Kiểm tra viên thuế: 1.387 chỉ tiêu.

- Ngạch Kiểm tra viên Trung cấp thuế: 25 chỉ tiêu.

- Ngạch Văn thư viên: 47 chỉ tiêu.

- Ngạch Văn thư viên trung cấp: 38 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức thuế mới nhất

Chi tiết thông báo tuyển dụng của Tổng cục thuế các bạn có thể xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.931
0 Bình luận
Sắp xếp theo