Công văn 2688/BTC-TCT 2022 Thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Công văn hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ngày 23/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 2688/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất nội dung Nghị định 15/2022 Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau: Các nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể không được giảm thuế chi tiết tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.

Sau đây là nội dung chi tiết Công văn 2688/BTC-TCT, mời các bạn cùng theo dõi.

Công văn 2688/BTC-TCT 2022

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 2688/BTC-TCT
V/v: Thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền trước ngày 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hóa đơn từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật thì được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 cơ sở kinh doanh mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm và không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.

- Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Vụ CST, PC - BTC;

- Vụ/Cục: DNL, PC, KK - TCT;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phí được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhNgười ký:Đặng Ngọc Minh
Số hiệu:2688/BTC-TCTLĩnh vực:Thuế
Ngày ban hành:23/03/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 495
0 Bình luận
Sắp xếp theo