Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị

Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị

HoaTieu.vn xin giới thiệu và tổng hợp những chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị để gửi tới các bạn đọc giả. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để thấy rõ được quyền lợi của mình khi tham gia lực lượng quân nhân dự bị.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13

Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Cán bộ, công chức ngoài quân đội đang làm việc tại các cơ quan, đơn vi Nhà nước khi có Lệnh tổng động viên tham gia vào lực lượng dự bị động viên (còn gọi là quân nhân dự bị) thì trong quá trình huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu được hưởng những chế độ chính sách như sau:

Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị

Đài thọ tiền ăn:

Trong thời gian tập trung, được đài thọ tiền ăn theo chế độ hiện hành đối với quân nhân tại ngũ kế từ ngày có mặt tại địa điểm tập trung cho đến ngày kết thúc đợt tập trung.

Tiền lương và phụ cấp:

Được cơ quan, đơn vị nơi mình đang công tác trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, phụ cấp đi đường và tiền tàu xe theo chế độ hiện hành đối với công nhân, viên chức đi công tác.

Quân trang, đồ dùng sinh hoạt:

Quân nhân dự bị được gọi tập trung từ 5 ngày trở lên trong một đợt thì được mượn quân trang, được mượn hoặc cấp một số đồ dùng sinh hoạt theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp bị ốm đau, bị thương, bị chết:

Đối với quân nhân dự bị đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT): Trong thời gian tập trung nếu bị ốm đau, bị thương hoặc bị chết thì được hưởng các chế độ về ốm đau, bị thương, bị chết do bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chi trả.

Đối với quân nhân dự bị chưa tham gia BHXH, BHYT:

Bị ốm đau:

Trong thời gian tập trung, nếu quân nhân dự bị bị ốm, đau phải đưa đi bệnh viện thì được điều trị tại bệnh viện quân y hoặc bệnh viện dân y nơi gần nhất. Trong thời gian điều trị, quân nhân dự bị được hưởng chế độ khám, chữa bệnh như quân nhân tại ngũ, được đài thọ tiền ăn, được cấp khoản phụ cấp.

Hết thời gian tập trung mà bệnh của quân nhân dự bị chưa ổn định cần phải điều trị tiếp thì được đơn vị quân đội hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền thuốc men, chữa bệnh mỗi ngày bằng hệ số 0,08 mức lương tối thiểu quy định theo số ngày thực tế phải điều trị, tối đa không quá 15 ngày.

Bị thương trong luyện tập hoặc tai nạn rủi ro:

Quân nhân dự bị được điều trị tại bệnh viện quân y hoặc bệnh viện dân y cho đến khi khỏi vết thương. Trong thời gian điều trị, quân nhân dự bị được hưởng chế độ khám, chữa bệnh và đài thọ tiền ăn, phụ cấp như quân nhân dự bị ốm đau trong thời gian tập trung.

Trường hợp vết thương trở thành thương tật thì đơn vị quân đội tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra giới thiệu về Ban chỉ huy quân sự huyện để lập thủ tục xét hưởng trợ cấp tai nạn lao động

Bị chết:

Quân nhân dự bị trong thời gian tập trung nếu bị chết thì được hưởng mai táng phí bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu theo quy định Chính phủ.

Đơn vị quân đội phối hợp với gia đình, địa phương nơi quân nhân dự bị cư trú tổ chức mai táng theo quy định hiện hành đối với quân nhân tại ngũ và kinh phí mai táng do ngân sách quốc phòng chi trả.

Khen thưởng:

Quân nhân dự bị có thành tích thì được xét khen thưởng theo quy định hiện hành và được tính thành tích đó vào thành tích thi đua ở đơn vị cơ sở.

Ưu đãi khác:

Trong thời gian tập trung, quân nhân dự bị bị thương hoặc bị chết mà có đủ các điều kiện quy định trong các văn bản pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng thì được xét công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc liệt sĩ. Bản thân và gia đình được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Đánh giá bài viết
1 205
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo