Mẫu sổ ghi điểm của giáo viên

Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên

Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên là mẫu sổ được cá nhân giáo viên lập ra để ghi chép lại điểm của học sinh theo từng bộ môn giáo viên đó giảng dạy. Mẫu sổ ghi rõ thông tin của giáo viên, bộ môn giảng dạy, lớp tham gia giảng dạy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên tại đây.

Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên

Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên như sau:

Lớp: ........................... Môn: ................................

STT Họ và tên HỌC KỲ I HỌC KỲ II CẢ NĂM
Điểm HS 1
(hoặc xếp loại KT thường xuyên)
Điểm HS 2
(hoặc xếp loại KT định kỳ)
ĐKT hk (hoặc XL KT học kỳ) ĐTB m (hoặc XL) Điểm HS 1
(hoặc xếp loại KT thường xuyên)
Điểm HS 2
(hoặc xếp loại KT định kỳ)
ĐKT hk (hoặc XL KT học kỳ) ĐTB m (hoặc XL) ĐTB CN (hoặc XL) Ghi chú
M V M V
1
2
3
4
5
6
...

Mời bạn đọc cùng tải về bản PDF hoặc XLS để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 3.670
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo