Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

Phiếu bầu cử đại hội chi bộ trên hoatieu.vn là mẫu phiếu không thể thiếu trong những cuộc họp đại hội chi bộ. Mẫu phiếu dùng để ghi tên người được ứng cử hoặc tự ứng cử trong các chức vụ của chi bộ như bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ,..

1. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 1

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20...

PHIẾU BẦU CỬ
Chi ủy chi bộ …………………

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

3

4

2. Mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20...

PHIẾU BẦU CỬ
Chi ủy chi bộ ……………………

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

3

4

3. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh Bí thư Chi bộ 3

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20...

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Bí thư chi bộ ……………..

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

4. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ 4

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20....

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Bí thư chi bộ …………………

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

5. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh phó bí thư

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20....

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 2020 - 2022

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

6. Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ chức danh phó bí thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20....

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………..

Nhiệm kỳ 2020 - 2022

---------

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

7. Mẫu phiếu bầu cử tham dự Đại hộ Đảng bộ xã

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


…………, ngày … tháng … năm 20....

PHIẾU BẦU CỬ
Đại biểu của chi bộ ................ tham dự Đại hội Đảng bộ xã

---------

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu dự khuyết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8. Phiếu bầu cử Đại hội Đảng bộ xã

ĐẢNG BỘ ………….

CHI BỘ ……………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20...

PHIẾU BẦU CỬ
Đại biểu của chi bộ .......... tham dự Đại hội Đảng bộ xã

---------

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu dự khuyết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9. Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ

Tham khảo thêm Hình ảnh mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ

Mẫu phiếu bầu cử đại hội chi bộ

Đánh giá bài viết
1 29.262
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo