Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ 2022

Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ là mẫu giấy mời được chi bộ trường lập ra và gửi tới cá nhân để mời đại biểu tới dự đại hội chi bộ của trường. Mẫu giấy mời nêu rõ thông tin người được mời, thành phần tham gia, thời gian và địa điểm diễn ra đại hội chi bộ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ tại đây.

1. Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

Giấy mời đại hội chi bộ là mẫu được thiết kế bởi chi bộ của xã, trường… do chi bộ tự soạn thảo, lập ra để gửi đến các đại biểu dự đại hội thông báo về việc diễn ra đại hội và mời mọi người tham gia. Dưới đây là mẫu giấy mời dự đại hội chi bội trường học, mời bạn đọc tham khảo nhé.

 Mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

2. Nội dung của mẫu giấy mời dự đại hội chi bộ

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: .................................., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Về việc dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ......... - .......

Được sự nhất trí của Đảng ủy xã ................., Chi bộ trường ............................ tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ .........-.................; Đại hội nhằm đánh giá tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì ............-......... và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kì .......-.......

* Thành phần:

- Ở xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, thường trực Ủy ban nhân dân, thường trực UBMTQ xã, Ban công an.

- Ở trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ

+ Đảng viên đã nghỉ hưu và chuyển trường trong năm học ........ - ..........

* Thời gian: Một buổi, từ .......... giờ, ngày ....... tháng ........ năm ............

* Địa điểm: Tại trường .........................................................

Kính mong sự có mặt của quý đại biểu!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ

Hiện nay cũng chưa có một biểu mẫu chính nào để quy định sử dụng riêng trong các cuộc đại hội chi bộ. Song thực tế tại các chi bộ thì Giấy mời tham gia Đại hội chi bộ là biểu mẫu được tự các chi bộ tự mình thực hiện soạn thảo để gửi đến các đại biểu cơ sở Đảng cấp trên trực tiếp, các cơ quan, các nhân liên quan đến tham gia Đại hội chi bộ.

3. Giấy triệu tập đại hội chi bộ

Theo quy định hiện nay, thời gian tổ chức Đại hội chi bộ không giống nhau hoàn toàn giữa các chi bộ cơ sở như tại Các chi bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn thì theo nhiệm kỳ 5 năm tổ chức Đại hội chi bộ một lần, tại Các chi bộ cơ sở khác: cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị… thì tổ chức Đại hội chi bộ theo nhiệm kỳ 5 năm 2 lần.

Một số trường hợp đặc biệt theo tình hình thực tế của địa phương, sự thay đổi đặc biệt, đột xuất trong các cơ quan, đơn vị thì các chi bộ có thể tiến hành triệu tập sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định trên nhưng đảm bảo không được quá 1 năm đối với các chi bộ cơ sở tại xã, phường, thị trấn và không quá 6 tháng đối với các chi bộ cơ sở khác.

Mời bạn đọc tham khảo mẫu giấy triệu tập đại hội chi bọ dưới đây nhé:

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG...............

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC.........

Số: 01-GTT/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY TRIỆU TẬP

Dự đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20...

––––––––

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy phường...........; Chi bộ trường Tiểu học ............. tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20... - 20...

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC...................

1.Triệu tập: Toàn bộ đảng viên trong chi bộ về dự Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20... - 20...

2. Nội dung: Dự đại chi bộ nhiệm kỳ 20...- 20....

3. Thời gian:  ....buổi, bắt đầu vào lúc ....., ngày....................

4. Địa điểm: Phòng Hội đồng Giáo dục trường .....................

Ghi chú: Khi đi nhớ mang theo thẻ đảng viên./.

Nơi nhận:

- Các đảng viên;

- Lưu chi bộ.

T.M CHI BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

4. Mẫu giấy mời họp đại hội chi bộ

ĐẢNG BỘ HUYỆN...............

ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN .........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .....................

............., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI

Dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ ......... - .....….

Thực hiện kế hoạch số….., ngày…………. của Ban thường vụ huyện ủy ……….; Thực hiện kế hoạch………… của Đảng ủy cơ quan chính quyền “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ ……”

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

1. Thành phần

- Đại diện thường trực huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực Ban tổ chức Huyện ủy;

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các bí thư Chi bộ trực thuộc huyện ủy;

2. Thời gian: bắt đầu vào lúc…..ngày…..tháng…. năm…………

3. Địa điểm:…………………………………………………….

4. Nội dung: Dự đại hội điểm Chi Bộ ……………………

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Kính đề nghị các Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định.

Xem thêm các mẫu giấy mời khác trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
13 95.359
0 Bình luận
Sắp xếp theo