Mẫu đơn xin xác nhận cư trú

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương là mẫu đơn xin được lập ra để xin được xác nhận hiện đang cư trú tại địa phương. Mẫu đơn xin nêu rõ người xin xác nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
---------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CƯ TRÚ THỰC TẾ

Kính gửi: ......................................

Tôi tên:.................................................... Bí danh: .......................................

Sinh ngày: .............................................. Tại ...............................................

CMND số: .................. Cấp Ngày……………………….Tại ..........................

Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................

Tôi làm đơn này kính xin được xác nhận hiện đang cư trú tại địa chỉ: ...................

Danh sách những người cùng cư trú:

1. ..................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

3. ..................................................................................................................

4. ..................................................................................................................

5. ..................................................................................................................

6. .................................................................................................................

7. .................................................................................................................

8. .................................................................................................................

9. ................................................................................................................

Lý do: .........................................................................................................

Chân thành cám ơn.

................., ngày...tháng...năm...

XÁC NHẬN CÔNG AN PHƯỜNG

Người làm đơn

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú tại địa phương

Đánh giá bài viết
3 25.382
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo