Mẫu đơn xin dạy hè dành cho giáo viên

Đơn xin dạy thêm hè

Đơn xin dạy thêm hè là mẫu đơn được lập ra để xin được dạy thêm hè. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do làm đơn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin dạy hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

---------------o0o----------------

ĐƠN XIN QUẢN LÝ HỌC SINH HÈ

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT huyện ……..

- Ban giám hiệu trường Tiểu học …….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………

Chức vụ: Giáo viên

Nơi công tác: Trường Tiểu học ………………………………………………..

Hiện nay trong thời gian nghỉ hè, một số phụ huynh học sinh có đơn đề nghị giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức quản lý học sinh trong hè nhằm ôn tập kiến thức và rèn kỹ năng sống cho các cháu.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị phòng GD&ĐT và nhà trường cho tôi được quản lý các cháu giúp các bậc phụ huynh. Nếu được phòng GD&ĐT và nhà trường nhất trí, tôi xin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….….., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu đơn xin làm hè dành cho giáo viên

Mẫu đơn xin làm hè dành cho giáo viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo