Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?

Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63? Dạng toán tìm quy luật của dãy số có tác dụng giúp các bạn học sinh phát triển khả năng tư duy để nhanh chóng tìm ra quy luật của dãy số, từ đó có thể điền được số tiếp theo vào dãy. Hãy cùng Hoatieu.vn đi tìm lời giải cho bài toán này.

1. Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63

Quy luật của dãy số:

Ta có:

3 = 1 x 3

15 = 3 x 5

35 = 5 x 7

63 = 7 x 9

=> Dãy số 3, 15, 35, 63 là tích của các cặp số lẻ liên tiếp nhau

=> Số tiếp theo là tích của 9 và 11

Vậy số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63 là 99

2. Quy luật điền số vào ô trống

Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63

Cùng Hoatieu.vn thử sức với những bài toán logic tìm quy luật dãy số, toán tìm quy luật dãy số sau đây nhé:

2.1 Dãy số cách đều

Dãy số cách đều là dãy số mà hiệu 2 số liền nhau luôn không đổi

Ví dụ: 2,4,6,8,10...

Ta thấy

4 - 2 = 2

8 - 6 =2

2.2 Dãy số không cách đều

Dạng này khó hơn dạng 1, các bạn học sinh sẽ phải mất thời gian để tìm ra quy luật biến đổi của dãy số

Ví dụ: 3, 4, 7, 11, 18....

Ta thấy dãy số này không phải là dãy số cách đều

Vậy quy luật của nó là gì?

Ta có:

7 = 4 + 3

11 = 7 + 4

=> Số sau bằng tổng của 2 số trước

=> Số tiếp theo cần điền là tổng của 18 và 11: 29

2.3 Một số bài toán tìm quy luật dãy số

Sau đây là một số bài tập dạng toán tìm quy luật dãy số:

1. Điền số tiếp theo vào các dãy số sau:

 • 3, 9, 27,  ..., ..., 729
 • 3, 8, 23, ..., ...., 608
 • 5, 11, 20, 32, ..., ...
 • 1, 4, 9, 16, ..., ...
 • 11, 22, 33, ..., ...., 66
 • 2, 5, 8, 11, 14, 17, ....
 • 1, 1, 2, 3, 5,….
 • 2, 4, 8, 16, 32,….
 • 1, 4, 27, 256, 3125,…
 • 0, 77, 7, 71, 14, 65, 21, 59, 28,….
 • 1, 2, 3, 5, 5, 8, 7, 11, 9,….
 • 3, 64, 9, 32, 27, 16, 81, 8, 243,….
 • 1, 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, 16,…
 • 1, 2, 6, 24, 120, 720,…..
 • 100, 99, 81, 72, 63, 54,……
 • 2, 5, 11, 23, 47, 95,….

2.  Cho dãy số 3, 7, 11, 15, 19,….

Tìm số hạng thứ 123 của dãy.

b. Tính tổng của 123 số hạng đầu.

3.  Cho dãy số 2, 6, 12, 20, 30, 42,….số 10100 có thuộc dãy số trên không? tại sao?

4. Cho dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17,….

a. Tìm số hạng thứ 5 của dãy.

b. Xét xem số hạng 56, 75, 113 có thuộc dãy trên không?

5. Điền vào chỗ trống sao cho đúng quy luật của các dãy bên dưới:

a. 1 4 27 254 3125 …. …..

b. 3 18 48 93 153 ….

c. 1 2 8 64 1024 …..

d. 7 11 19 …. 67 …. ….

e. 2 3 5 …. …. 17 ….

f. 8 20 44 92 …. ….

g. 2 25 140 715 …. ….

h. 3 18 78 …. …. 5118 …..

6. Số 94 có thuộc dãy số: 5, 10, 15, 20…. Hay không?

7. Tìm số hạng thứ 123 của dãy số 4, 7, 10, 13, …..

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
5 2.269
0 Bình luận
Sắp xếp theo