Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú

Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú

Giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú là mẫu giấy được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký thường trú xác nhận cho bạn đang ở tại nhà của một người nào đó trong xã, phường đấy. Bên cạnh đó là những nhận xét, đánh giá của công an phường/xã về ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương, những đóng góp của bạn cho nơi mà bạn đang thường trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú tại đây.

Đơn xin xác nhận tạm trú

Đơn xin tạm trú

Thủ tục đăng ký tạm trú

Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú

Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú
Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THƯỜNG TRÚ

Công an Phường (Xã, Thị trấn):....................................................................................

Huyện (Thị xã): Tỉnh:...................................................................................................

Chứng nhận: Anh (chị).................................................................................................

Là học sinh, sinh viên lớp:.................................................. Khoa:................................

Đã đăng ký thường trú tại nhà Ông (Bà):.......................................................................

Số nhà................... Đường...................................... Phường ( Xã, Thị trấn).................

.................................................................................................................................

Từ ngày..................................................... đến ngày..................................................

Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên:...................................đang thường trú tại địa phương như sau:

1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Những khuyết điểm, vi phạm:

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..........., ngày......tháng......năm..........
Trưởng Công an Phường (Xã, Thị trấn)
(Ký tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 2.326
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo