Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 56/2021/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về hướng dẫn mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.
Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
Bạn có thể tải file sau

Bảng so sánh các loại tài khoản Hoatieu.vn

Đặc quyền Guest Người dùng xem và tải file không cần tài khoản Thành viên Đăng ký tài khoản miễn phí, thêm tính năng Miễn phí PRO M Tải file nhanh và trải nghiệm KHÔNG quảng cáo Mua ngay
Số lượt tải xuống
Giới hạn
Giới hạn
Không giới hạn
Tốc độ tải
Giới hạn
Giới hạn
Nhanh
Thời gian chờ tải
60s
30s
Không chờ
Trải nghiệm website không quảng cáo
Chi phí
Từ 69.000đ Mua ngay