Thông tư 03/2018/TT-BTTTT

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 03/2018/TT-BTTTT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 03/2018/TT-BTTTT 978,9 KB 02/05/2018 8:31:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 20/04/2018. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 03/2018/TT-BTTTT