Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa Thông tư 23/2014 về cấp sổ đỏ

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa Thông tư 23/2014 về cấp sổ đỏ

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về sửa đổi Thông tư 23/2014 quy định cấp GCN quyền sử dụng đất và Thông tư 24/2014 về hồ sơ địa chính.