Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử Hà Nội 2021

Cảm ơn bạn đã tải Đáp án Cuộc thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử Hà Nội 2021

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử" của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức phát động. Sau đây là đáp án thi trực tuyến Tuyên truyền quy tắc ứng xử 2020.