Quyết định 3226/QĐ-TLĐ 2021 Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 3226/QĐ-TLĐ 2021 Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Quyết định 3226/QĐ-TLĐ 2021 được Tổng liên đoàn lao động ban hành về Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.