Nghị quyết 36/NQ-TW 2018

Cảm ơn bạn đã tải Nghị quyết 36/NQ-TW 2018

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Nghị quyết 36/NQ-TW 2018 282,7 KB 25/10/2018 8:24:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Xem thêm các thông tin về Nghị quyết 36/NQ-TW 2018