Thông tư 25/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn điện thoại VHF cho nghiệp vụ di động hàng hải

Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT

Thông tư 25/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”.

QCVN về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

Ngày 15/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư 25/2020/TT-BTTTT về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”.
Cụ thể, Quy chuẩn áp dụng cho thiết bị điện thoại VHF hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải (đoạn băng tần cụ thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) dùng cả hai kênh 12,5 kHz VÀ 25 kHz.

Lưu ý, phải có các biện pháp để bảo vệ thiết bị tránh các ảnh hưởng của hiện tượng quá áp và quá dòng. Tất cả các bộ phận và dây dẫn có điện áp DC hoặc AC (các điện áp khác với điện áp tần số vô tuyến) có điện áp đỉnh vượt quá 50 V cần được bảo vệ để tránh sự tiếp cận bất ngờ và phải tự động cách ly với tất cả các nguồn điện nếu vỏ bảo vệ bị tháo ra.

Sau khi bật máy, thiết bị phải hoạt động trong khoảng thời gian 5s, sự bố trí chuyển kênh phải đảm bảo thời gian cần thiết để chuyển việc sử dụng từ kênh này sang bất kỳ một kênh nào khác không được vượt quá 5s. Thời gian cần thiết để thay đổi từ phát thành thu hoặc ngược lại không được vượt quá 0,3s.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hàng hải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 21

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo