Quyết định 1385/QĐ-TTg 2018

Quyết định 1385/QĐ-TTg năm 2018

Quyết định 1385/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 do thủ tướng chính phủ ban hành.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1385/QĐ-TTg 2018

Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020.

Theo Đề án, sẽ có khoảng 3.513 thôn, bản, ấp của 365 xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biểu và hải đảo của 36 tỉnh được hưởng chương trình hỗ trợ này. Nội dung hỗ trợ bao gồm hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu nhằm nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân ở các thôn, bản…

Đề án hướng tới mục tiêu đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã nêu trên tăng ít nhất từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5%; Có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng…

Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1385/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 21/10/2018.

Đánh giá bài viết
1 186

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo