Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12. Mời các bạn cùng tham khảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13
Bạn có thể tải file sau

Bảng so sánh các loại tài khoản Hoatieu.vn

Đặc quyền Guest Người dùng xem và tải file không cần tài khoản Thành viên Đăng ký tài khoản miễn phí, thêm tính năng Miễn phí PRO M Tải file nhanh và trải nghiệm KHÔNG quảng cáo Mua ngay
Số lượt tải xuống
Giới hạn
Giới hạn
Không giới hạn
Tốc độ tải
Giới hạn
Giới hạn
Nhanh
Thời gian chờ tải
60s
30s
Không chờ
Trải nghiệm website không quảng cáo
Chi phí
Từ 69.000đ Mua ngay