Đáp án 9 mã đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Nội - Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2021 kết thúc. Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tp Hà Nội 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Hà Nội mã đề 119

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Hà Nội 2021

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh Tp Hà Nội

Mã đề 101

1.A2.A3.D4.D5.A6.B7.B8.A9.D10.B
11.A12.C13.D14.C15.D16.A17.A18.B19.B20.A
21.A22.D23.D24.C25.D26.C27.B28.B29.B30.B

Mã đề 107

1.B2.A3.B4.D5.A6.C7.C8.D9.A10.B
11.B12.D13.C14.C15.D16.A17.A18.D19.A20.B
21.D22.C23.C24.C25.B26.C27.B28.C29.A30.B

Mã đề 108

1.A2.C3.A4.D5.D6.A7.C8.A9.D10.C
11.D12.C13.D14.A15.A16.B17.B18.B19.D20.A
21.D22.D23.D24.A25.C26.A27.B28.C29.B30.B

Mã đề 111

1.B2.B3.D4.C5.C6.A7. B8. A9. C10. C
11.A12.D13.D14.C15.D16.C17.B18.A19.A20.A
21.C22.C23.A24.B25.C26.B27.A28.B29.A30.D

Mã đề 115

1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.A9.D10.A
11.C12.A13.A14.B15.B16.D17.C18.C19.A20.B
21.D22.A23.B24.A25.B26.B27.C28.HB29.C30.B

Mã đề 118

1.D2.C3.C4.A5.A6.B7.B8.D9.B10.B
11.B12.C13.A14.D15.A16.D17.B18.B19.A20.D
24.C25.C26.C27.B28.A29.B30.A

Mã đề 119

1.C2.B3.A4.D5.B6.C7.B8.A9.C10.A
11.A12.D13.C14.B15.A16.A17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.C25.B26.A27.C28.A29.D30.D

Mã đề 120

1.C2.B3.D4.D5.B6.D7.B8.B9.B10.D
11.D12.B13.B14.C15.A16.A17.D18.B19.D20.D
26.C27.C28.A29.D30.C

Mã đề 124

1.D2.B3.B4.B5.B6.B7.A8.D9.A10.A
11.C12.D13.C14.A15.A16.D17.B18.D19.D20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.C28.C29.C30.A

3. Kỳ thi vào lớp 10 2021 Hà Nội

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 có hơn 93.000 học sinh Hà Nội sẽ hoàn thành làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, các thí sinh sẽ tiếp tục tham dự kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 2 ngày 12 và 13.6.2021.

Năm nay, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.988 phòng thi; điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
21 4.874