Chính thức bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên

Bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên

Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục 2019 với nội dung giáo viên không được hưởng phụ cấp thâm niên từ 1/7/2020. Tuy nhiên sẽ có các chính sách về tiền lương, trợ cấp ưu đãi khác áp dụng cho giáo viên trong thời gian sắp tới.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị quyết 27/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Xem thêm:

Quy định về phụ cấp thâm niên từ 1/7/2019

Kể từ năm 2021 sẽ thực hiện chế độ lương mới dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đó có giáo viên.

Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Một số điểm mới về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Theo đó, tại khu vực công sẽ bãi bỏ loạt phụ cấp như phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với phụ cấp thâm niên nghề thì sẽ loại trừ 03 nhóm đối tượng sau đây với lý do để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức đó là: Quân đội, công an, cơ yếu.

Điều này có nghĩa, sau khi sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương thì 03 nhóm đối tượng nêu trên vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Và khi thực hiện chế độ lương mới sẽ chính thức bãi bỏ chế độ thâm niên nghề dành cho giáo viên.

Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành ngày 21/5/2018 và triển khai thực hiên từ 01/01/2021.

Một số chính sách mới về tiền lương, trợ cấp khác cho đối tượng là giáo viên

- Thực hiện xây dựng thang bảng lương mới bằng số tiền cụ thể, bãi bỏ lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

- Được ưu tiên hưởng tiền đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

- Được xếp lương theo vị trí việc làm phù hợp và lao động nghề nghiệp.

Đồng thời, đối với các giáo viên công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, công tác tại các trường chuyên biệt, trường năng khiếu, trường dành cho người khuyết tật,…cũng sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi và chế độ phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Các nội dung nêu trên căn cứ theo Điều 76 Luật Giáo dục 2019 và Tiểu mục 3 Mục I Nghị quyết 27/NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trên đây là quy định mới nhất về chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên HoaTieu.vn đã chia sẻ đến các bạn. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo nhiều tin tức về các văn bản pháp luật mới trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
4 13.359
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.