Nâng chuẩn trình độ giáo viên từ 1/7/2020

Từ ngày 1/7/2020 Luật giáo dục sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực và việc nâng trình độ chuẩn của giáo viên cũng là 1 trong các điểm mới của Luật giáo dục 2019.

Quy định về trình độ chuẩn của giáo viên theo Luật giáo dục sửa đổi

Cụ thể, về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định như sau:

- Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm).

- Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. (Quy định hiện hành yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên tiểu học; bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở).

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cứ nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học: Phải có bằng thạc sĩ. (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học).

- Đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: Phải có bằng tiến sĩ. (Quy định hiện hành yêu cầu chỉ cần có bằng thạc sĩ trở lên đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và chỉ yêu cầu bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn luận án tiến sĩ).

Luật cũng quy định rõ, đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Sẽ thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy có thể thấy, Luật Giáo dục 2019 đã nâng mức trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo các cấp so với Luật Giáo dục 2005.

Xem thêm các nội dung mới tại Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020.

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

Cấp đào tạo

Luật Giáo dục 2005 sửa đổi 2009

Luật Giáo dục 2019

Giáo viên mầm non

Tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

Giáo viên tiểu học, THCS, THPT

Tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên

Trường hợp chưa có đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

THCS: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

THPT: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Giảng viên đại học

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học

Có bằng thạc sĩ

Đánh giá bài viết
2 6.151
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo