Thông báo 1443-TB-BHXH 2019

Thông báo số 1443/TB-BHXH

Để nâng cao chất lượng phục vụ, BHXH thành phố Hà Nội sẽ chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử theo Thông báo số 1443/TB-BHXH ngày 23/4/2019. Sau đây là nội dung chi tiết thông báo, HoaTieu.vn mời các bạn cùng theo dõi.

Nội dung thông báo 1443/TB-BHXH 2019

Theo đó, thực hiện các Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/5/2019, BHXH thành phố Hà Nội thực hiện quy trình, áp dụng phần mềm “Tiếp nhận & quản lý hồ sơ” của BHXH Việt Nam và chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử.

Các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH (BHXH thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã) thông qua các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN sẽ được chuyển từ Cổng giao dịch điện tử của BHXH thành phố Hà Nội sang Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

Thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ (cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử).

Người dân đang được bộ phận 1 cửa giải quyết các chính sách, chế độ...

Đối với hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 30/4/2019 trở về trước vẫn thực hiện tra cứu tại địa chỉ: http://bhxhhn.com.vn/

Đối với hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 1/5/2019 trở đi thực hiện tra cứu tại địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

Trong giai đoạn chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH, các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN (như phụ lục kèm theo) để được hỗ trợ, giải quyết.

Nội dung thông báo chi tiết mời các bạn xem ở file PDF hoặc các bạn sử dụng nút tải về để xem toàn bộ nội dung thông báo.

Đánh giá bài viết
1 25

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo