Kịch bản điều hành Đại hội Chữ thập đỏ

Kịch bản chương trình Đại hội Chữ thập đỏ

Kịch bản điều hành Đại hội Chữ thập đỏ được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là mẫu kịch bản chương trình tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ tại trường học, cơ sở Đoàn, Đảng...

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN HÒA NĂM …

Kính thưa các quý vị Đại biểu khách!

Kính thưa toàn thể hội viên!

Chấp hành Điều lệ hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch số ……………………………………………………………………

Được sự đồng ý nhất trí của Thường vụ Hội chữ thập đỏ …………., của Chi ủy chi bộ Ban giám hiệu Trường Tiểu học. Hôm nay chi hội Chữ thập đỏ trường …………….. long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới,

Để trước khi tiến hành những nội dung chương trình, thời gian và thành phần đại biểu về dự hội nghị như sau:

VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GỒM

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 2. Thông qua báo cáo tổng kêt chi hội
 3. Tham luận
 4. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo hội
 5. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo trường
 6. Tóm tắt đáp từ
 7. Hiệp thương cử Ban chấp hành chi hội.
 8. Hiệp thương cử đại biểu dự đại hội chữ thập đỏ..................... lần thứ … nhiệm kỳ … -...
 9. Kết thúc hội nghị

VỀ THỜI GIAN CỦA HỘI NGHỊ

Hội nghị làm việc trong buổi sáng từ 10 giờ 30 phút trong thời gian diễn ra hội nghị không có giải lao. Hội nghị xong lúc nào thì nghỉ lúc đó

VỀ THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU

* Ở xã Ban tổ chức có mời các ông bà trong Ban thường vụ Hội chữ thập đỏ......................

* Ở trường Ban tổ chức có mời Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban chấp hành chi hội phụ nữ nhà trường, cùng toàn thể hội viên chi hội,

Vừa rồi thay mặt Ban tổ chức tôi vừa thông qua nội dung chương trình, thời gian và thành phần đại biểu tham dự Hội nghị.

Đề nghị Hội nghị cho một tràng pháo tay.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Về dự và trực tiệp chỉ đạo hội nghị hôm nay tôi xin trân trong giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng.

Ông ………………… – ..................................................................

Ông.................................................................................................

Tôi đề nghị nhiệt liệt chào mừng

Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Ban chi ủy chi bộ, BGH.BCH Công đoàn, BGH đoàn thanh niên, BCH chi hội phụ nữ, cùng toàn thể hội viên chi hội đã có mặt đông đủ để dự hội nghị.

Tôi đề nghị nhiệt liệt chào mừng

Tiếp theo chương trình tôi xin thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Trung chi hôi phó lên thông qua Báo cáo hội nghị. Trân trọng kính mời bà

* Phần tham luận:

+ Mở đầu phần tham luận xin mời ông Nguyễn Tuấn Đạt – Lên tham luận

Xin mời bà

+ Tiếp theo chương trình xin mời bà Phan Thị Vân - Lên tham luận

Xin mời bà

Kính thưa các quý vị Đại biểu khách, thưa hội nghị, trong những năm qua chi hội chữ thập đỏ trường.................. luôn đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội chữ thập đỏ....................., Về dự và trực tiếp chỉ đaọ hội nghị hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời.

Ông Trần Văn Nhuân Lên phát biểu ỷ kiến. Trân trọng kính mời ông!

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời

Bà Đỗ Thị Hoàn – Hiệu trưởng nhà trường

Thay mặt cho nhà trường lên phát biểu ý kiến

Trân trọng kính mời bà!

Kính thưa các quý vị đại biểu khách, thưa hội nghị!

Qua bản Báo cáo tổng kết, hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận rất sát thực, sôi nổi đóng góp vào thành tích và phương hướng nhiệm kỳ tới, đặc biệt hội nghị đã đón nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Trần Văn Nhuân

Bà Đỗ Thị Hoàn – Hiệu trưởng nhà trường

Đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm và tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời có những chỉ đạo bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ tới. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu hững ý kiến tham luận của Hội viên, ý kiến phát biểu của các vị đại biểu giao cho Ban chấp hành chi hội khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa bằng chương trình hành động toàn khóa dể phong trào chi hội ngày càng phát triển,

Xin kính chúc ông, bà và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc, thường xuyên quan tâm hơn đến phong trào chữ thập đỏ nhà trường,

Kính thưa các quý vị đại biểu khách, thưa hội nghị!

Để trước khi tiến hành hiệp thương cử Ban chấp hành chi hội tôi xin thong qua đề án cụ thể như sau:

+ Về tiêu chuẩn:

Là hội viên thường xuyên sinh hoạt tại chi hội, có sức khỏe, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ, có tuổi đời từ 18 trở lên và phải có lòng nhiệt huyết với phong trào.

+ Về cơ cấu:

1 chi hội trưởng phụ trách chung

1 chi hôi phó phụ trách công tác tổ chức

1 Ủy viên phụ trách các mặt công tác

+ Về số lượng :

Căn cứ vào hướng dẫn kế hoạch số ……………….., căn cứ vào tình hình thực tế để duy trì tốt phong trào CTĐ cho nhiệm kỳ tới, dự kiến số lường BCH là 03

Vừa qua tôi đã thông qua đề án về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH chi hội khóa mới, vậy tôi xin ý kiến hội nghị, có ai có ý kiến khác không.

(Nếu không ai có ý kiến xin cho biểu quyết bằng giơ tay.)

* Về nhân sự cụ thể

Sau đây Ban tổ chức xin kính trình danh sách mà Ban chấp hành chi hội khóa trước giới thiệu để tham gia ứng cử vào BCH khóa mới

 1. Đồng chí Đỗ Thị Hoàn
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Trung
 3. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

Tham gia ứng cử vào BCH chi hội khóa mới nhiệm kỳ... -..., vậy xin ý kiến hội nghị

(Nếu không ai có ý kiến xin cho biểu quyết chốt danh sách)

Nếu hội nghị nhất trí cử

1.Đồng chí Đỗ Thị Hoàn

2.Đồng chí Nguyễn Thị Trung

3.Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

Vào BCH chi hội CTĐ trường tiểu học Dân Hòa nhiệm kỳ... -... xin cho biểu quyết thông qua.

(Đề nghị hội nghị cho một tràng pháo tay.)

* Hiệp thương cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội CTĐ..................... lần thứ … nhiệm kỳ... -....

+ Tiêu chuẩn:

Là những hội viên tiêu biểu trong công tác hội và phong trào Chữ thập hành của Chi hội, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng. Chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, có tinh thần đoàn kết, khả năng tiếp thu, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

+ Cơ cấu, số lượng :

Căn cứ vào Quyết định phân bổ Đại biểu của BCH hội CTĐ....................., chi hội CTĐ tiểu học được cử 06 đại biểu.

 1. Bà Đỗ Thị Hoàn
 2. Bà Nguyễn Thị Trung
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
 5. Bà Nguyễn Thị Thúy
 6. Ông Nguyễn Tuấn Đạt

Vừa rồi tôi đã thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng để hiệp thương cử Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu hội CTĐ ..................... lần thứ IV nhiệm kỳ... -... vậy xin ý kiến Hội nghị.

(Xin cho biểu quyết thông qua)

* Nhân sự cụ thể:

Thay mặt ban tổ chức xin đệ trình danh sách mà Ban chấp hành chi hội khóa cũ giới thiệu:

 1. Bà Đỗ Thị Hoàn
 2. Bà Nguyễn Thị Trung
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
 5. Bà Nguyễn Thị Thúy
 6. Ông Nguyễn Tuấn Đạt

Tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ..................... lần thứ ..., nhiệm kỳ... -... xin ý kiến Hội nghị

(Nếu ai đồng ý với danh sách đại biểu đi dự Đại hội hội CTĐ..................... nhiệm kỳ... -... như trên thì cho biểu quyết thông qua)

* Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu Ban chấp hành chi hội mới ra mắt và hứa hẹn

* Kính thưa các quý vị Đại biểu khách, thưa toàn thể các hội viên trong một thời gian không dài Hội CTĐ trường.................. đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội Nhiệm kỳ … – …, Và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ... -.... hội nghị đã được đón tiếp các quý vị Đại biểu khách đại diện cho Ban thường vụ Hội chữ Thập đỏ....................., và Ban chi ủy chi bộ, BGH, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên,Ban chấp hành chi hội phụ nữ trường.................., và các hội viên CTĐ nhà trường đã đến dự đông đủ và chỉ đạo hội nghị được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các hội viên Hội CTĐ nhà trường mạnh khóe an khang thịnh vượng.

Hội nghị xin kết thúc tại đây.

Xin chân thành cảm ơn!

Đánh giá bài viết
4 11.308
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo