Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường 2024

Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới trung tâm thông tin thư viện của trường để đề nghị về việc được cấp thẻ thư viện. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, đơn vị đào tạo, thời hạn sử dụng thẻ…

1. Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ đọc sách ở thư viện là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ đọc sách ở thư viện là mẫu đơn của học sinh, sinh viên trong các trường hợp có nguyện vọng cấp thẻ thư viện, mẫu đơn cung cấp thông tin để cán bộ phòng thư viện có thể lấy làm cơ sở thông tin ghi nhận trong thẻ thư viện.

2. Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường ngắn nhất

Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường
Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện ...........................................................

Em tên là: .........................................................................

Sinh ngày: ................................ Nam (Nữ) .....................

Nơi ở: ...............................................................................

Học sinh lớp: .................. Trường: ....................................

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm ....

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi qui định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

2. Đơn đề nghị cấp thẻ đọc sách trong thư viện trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban Quản lí Thư viện, Trường ..........................

Em tên là: ..........................................................................

Học sinh lớp: ......................................................................

Hôm nay em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Để phục vụ cho việc học tập trên lớp cũng như nâng cao trình độ học vấn của mình, ngoài việc đọc sách giáo khoa em muốn tìm đọc thêm một số sách tham khảo khác. Vì vậy, em viết đơn này kính mong Ban Quản lí Thư viện Trường ......... cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện của nhà trường.

Kính mong Ban Quản lí Thư viện chấp nhận nguyện vọng của em.

Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy của thư viện.

Em xin chân thành cảm ơn!

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở nơi em sống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Ban quản lý Thư viện ..................

Em tên là: ...................................................

Sinh ngày: ..................................................

Địa chỉ: .......................................................

Học sinh lớp: ..............................................

Lý do viết đơn:

Hiện nay, trường em đang tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Do đó, em cần đọc nhiều cuốn sách, để tích lũy cho mình vốn kiến thức đầy đủ, sẵn sàng tham gia cuộc thi.

Qua lời giới thiệu của thầy cô, em được biết đến Thư viện Cầu Vồng hiện đang có một số lượng lớn tài liệu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Do đó, em viết lá đơn này để xin được cấp phiếu đọc sách tại thư viện.

Nếu được thông qua, em xin hứa sẽ chấp hành tốt các quy định của thư viện, và trở thành một thành viên tích cực ở đây.

Em xin chân thành cảm ơn.

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin cấp thẻ đọc sách ở địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày ... tháng ... năm ..

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện sách huyện ........

Em tên là: .........................................

Sinh ngày: .........................................

Địa chỉ: ..............................................

Học sinh lớp: .....................................

Lý do viết đơn:

Em là một học sinh rất thích được đọc các sách báo liên quan đến thế giới tự nhiên, hoang dã. Vì vậy, em thường xuyên tìm đọc các tựa sách liên quan đến chủ đề này.

Được biết, Thư viện sách huyện ............... có rất nhiều đầu sách hay và đa dạng. Nên em viết đơn này, xin được ban quản lý cấp cho em thẻ đọc sách tại thư viện.

Em xin hứa sẽ chấp hành đúng các nội quy của thư viện và giữ gìn sách cẩn thận. Rất mong nhận được sự đồng ý của ban quản lý.

Em xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Đơn xin cấp thẻ thư viện ở đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày ... tháng ... năm ..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ THƯ VIỆN

Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Thư viện trường

Họ và tên: …..

Ngày sinh: ……..

CMND/ CCCD: …….

Mã số sinh viên: …….

Đơn vị đào tạo (lớp, khoa, trường): …….

Điện thoại: ……

Email: ………..

Đối tượng người học (học sinh, sinh viên chính quy/tại chức/liên kết, HVCH, NCS): …………

Thời hạn sử dụng thẻ: đến ngày …… tháng……năm ……

Đề nghị Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN cấp thẻ Thư viện để được đọc và mượn sách. Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nội quy Thư viện.

….., ngày…tháng…năm…
Xác nhận của đơn vị đào tạoNgười làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Hướng dẫn làm Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ thư viện:

  • Ghi đầy đủ thông tin trong mẫu đơn
  • Gửi đơn lên Trung tâm Thông tin – Thư viện trường
  • Xác nhận của đơn vị đào tạo (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
  • Người làm đơn.

Trên đây là mẫu đơn xin cấp thẻ ở thư viện trường và đơn xin cấp thẻ ở thư viện nơi em sống mới nhất 2024. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan khác trong mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 646
0 Bình luận
Sắp xếp theo