Bảng nhận xét nhân viên mới nhất

Bảng nhận xét đánh giá nhân viên thường dùng cho cán bộ quản lý đánh giá về năng lực làm việc, tính cách và tác phong trong công việc của nhân viên dưới quyền. Thông qua bảng nhận xét nhân viên được thực hiện vào giữa hoặc cuối năm sẽ có những đề bạt hoặc đề nghị tặng thưởng, tăng lương.... Qua đó có thể đánh giá được kết quả mà nhân viên đó đạt được trong quá trình làm việc tại công ty, doanh nghiệp, cơ quan.

1. Tiêu chí đánh giá nhân viên

Đánh giá nhân viên dựa trên thái độ làm việc

Có nhiều nhà lãnh đạo cho rằng kiến thức chuyên môn có thể trau dồi và đào tạo cho một nhân viên chưa có kinh nghiệm, nếu để họ chọn một nhân viên có thái độ làm việc tốt và một người năng lực tốt nhưng kiêu ngạo và không nghiêm túc trong việc, thì nhà lãnh đạo lại ưu tiên người có thái độ làm việc tốt. Vậy một thái độ làm việc tốt trong biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên được thể hiện qua những tiêu chí nào.

  • Tính trung thực của nhân viên
  • Cẩn trọng trong công việc
  • Tính tự giác ham học hỏi
  • Tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng
  • Chuyên cần và đúng giờ
Tiêu chí đánh giá nhân viên theo năng lực

Thông thường trong bảng đánh giá năng lực nhân viên sẽ có 3 tiêu chí để đánh giá nhân viên theo năng lực đó là: Đánh giá theo mục tiêu hành chính, mục tiêu phát triển và mục tiêu hoàn thành công việc được giao

- Đánh giá nhân viên theo mục tiêu hành chính: Dựa trên mức độ làm việc, hiệu quả công việc của nhân viên để làm cơ sở khen thưởng, đề bạt hoặc sa thải.

- Đánh giá theo mục tiêu phát triển: Đánh giá KPI dựa theo kpi mẫu và nhà quản nắm được mục tiêu ngắn/dài hạn nguyện vọng của nhân viên... Từ đó, đưa ra những chiến lược phát triển hỗ trợ nhân viên đạt kết quả tốt nhất trong công việc. Ngược lại, nhân viên cũng phải nỗ lực hết mình cùng công ty phát triển.

- Đánh giá theo mục tiêu hoàn thành công việc: Dựa vào việc được giao mà các nhà quản lí có thể đánh giá mức độ hoàn thành của từng nhân viên nào có thực lực, nhân viên nào cần đào tạo thêm.

2. Bảng nhận xét nhân viên số 1

CÔNG TY ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

Thời gian: ….......

Họ & tên: …………………………………...Đơn vị/ bộ phận:……………………………

Chức danh công việc: ……………………… Nhóm chức danh:..…………………………..

STT

Nội dung

Trọng số (%)

 

Tần suất (ngày/tuần/tháng…)

Chỉ số đo lường

Thực hiện

(%) Thực hiện

Kết quả

(TS*TH)

 

Thước đo

KPI

Hiện tại

Chỉ tiêu

 

1

2

3

4

5

6

7

(8)=(7)/(6)

=(8)x(2)

A

Đánh giá theo KPI, X%

70

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Năng lực đóng góp, Y%

30

Tự đánh giá

Quản lý đánh giá

Quản lý đánh giá x TS

I

Kiến thức, y1

 

 

 

 

II

Kỹ năng, y2

 

 

 

X

III

Hành vi, y3

 

 

 

X

TỔNG CỘNG:

(X+Y) = (x1+x2) + (y1+y2+y3)

100

xxx (điểm tổng kết)

 

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

2. Bảng nhận xét nhân viên số 2

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

BẢNG NHẬN XÉT NHÂN VIÊN

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty………………

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bộ phận (Phòng ban): ..................................................................................................

Người đánh giá: .............................................Chức vụ: ..................................................

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau:

Họ và tên nhân viên: .............................................Vị trí: .........................................................

Phòng ban: ............................................................................................................

Thời gian làm việc từ ngày ....................................................đến ngày ...............................

Lưu ý: Người đánh giá, nhận xét tích (x) vào ô tương ứng.

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

 

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

1

Chấp hành nội quy

 

 

 

 

 

 

Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động

 

 

 

 

 

Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của Công ty

 

 

 

 

 

2

Tác phong

 

 

 

 

 

 

Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ

 

 

 

 

 

Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc

 

 

 

 

 

Nhanh nhẹn, linh hoạt

 

 

 

 

 

3

Quan hệ

 

 

 

 

 

 

Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng

 

 

 

 

 

Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời

 

 

 

 

 

Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

 

 

 

 

 

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

4

Công việc

 

 

 

 

 

 

Tinh thần hợp tác trong công việc

 

 

 

 

 

Thao tác thực hiện công việc

 

 

 

 

 

Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

 

 

 

 

 

Mức độ hiểu biết về công việc được giao

 

 

 

 

 

Khả năng tiếp thu công việc

 

 

 

 

 

Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc

 

 

 

 

 

Mức độ tin cậy

 

 

 

 

 

Tính kỷ luật

 

 

 

 

 

Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc

 

 

 

 

 

Sự sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

 

Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của Công ty

 

 

 

 

 

Tinh thần học hỏi và cầu tiến

 

 

 

 

 

Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý

 

 

 

 

 

5

Kỹ năng

 

 

 

 

 

 

Kỹ năng giao tiếp

 

 

 

 

 

Kỹ năng làm việc nhóm

 

 

 

 

 

Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục,…

 

 

 

 

 

Kỹ năng giải quyết vấn đề

 

 

 

 

 

Kỹ năng hoạch định công việc và quản lý

 

 

 

 

 

Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc

 

 

 

 

 

6

Sử dụng trang thiết bị

 

 

 

 

 

 

Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị

 

 

 

 

 

 

Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Công ty

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ ĐIỂM

 

 

 

 

 

(Cột đánh giá nào được đánh dấu nhiều nhất sẽ đánh giá nhân viên theo cấp độ đó).

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm của nhân viên: ...................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Khuyết điểm của nhân viên:.........................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đánh giá chung:................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Kiến nghị:...........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Giám đốc xét duyệt: ………

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
25 101.898
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo