Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17

hoatieu.vn xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17 là bài thu hoạch về lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 - 36 tháng tuổi

BÁO CÁO

Nội dung bồi dưỡng 3

MN17: NÂNG CAO NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH TRẺ 3 – 36 THÁNG TUỔI

PHẦN I: NHẬN THỨC

I. MỤC TIÊU

1. Phân tích và đánh giá được các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi. Kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần.

2. Xác định được mục tiêu, nội dung, biết thiết kế kế hoạch giáo dục, chuẩn bị đồ dung, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch.

3. Thực hiện kế hoạch giáo dục cho trẻ mẫu giáo 3 – 36 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.

II. NỘI DUNG

  • Nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong quá trình lập kế hoạch giáo dục trẻ.
  • Các loại kế hoạch giáo dục.
  • Cơ sở và căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 36 tháng tuổi.
  • Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi
  • Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi.
  • Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi.
  • Tự nhận xét – đánh giá

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ VẬN DỤNG THỰC TẾ

I. NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 – 36 THÁNG TUỔI.

- Thứ nhất, đánh giá mức độ phát triển của mỗi trẻ và quyết định làm thế nào để trợ giúp và hiểu được những gì mà trẻ có thể hiểu được.

- Thứ 2, tạo ra môi trường thể chất và môi trường tâm lí phù hợp với sự phát triển của trẻ.

- Thứ 3, với trẻ từ 2 tuổi trở lên cần giúp đỡ trẻ mở rộng những hoạt động và mở rộng những ý tưởng cũng như khả năng suy nghĩ của chúng.

Để thực hiện những vai trò trên, giáo viên cần xem xét cẩn thận những vấn đề sau:

- Tạo ra môi trường tốt như thế nào? Ví dụ: chuẩn bị cơ sở vật chất đa dạng về nguồn nguyên liệu và thích hợp cho việc sử dụng để giáo dục, kích thích trẻ khám phá, tìm tòi để phát triển qua những hoạt động hằng ngày.

- Tạo ra các mối quan hệ có nhân tính trong lớp học như thế nào? Ví dụ: Phát triển mối quan hệ tương hổ và hợp tác; giáo viên, phục huynh và bạn bè cùng trang lứa tham gia với trẻ như là người học và cùng cộng tác

- Nói với trẻ như thế nào: Ví dụ: sử dụng những từ và cách diễn đạt phù hợp với mức độ phát triển của trẻ và nên đưa ra những ý nhỏ hơn là những chỉ dẫn và các ý tưởng hay để khám phá

II. CÁC LOẠI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC.

1. Kế hoạch dài hạn

- Kế hoạch hằng năm

Kế hoạch giáo dục bao trùm lên cả 1 năm học gồm, mục tiêu, nội dung, các sự kiện được thực hiện trong năm học. Kế hoạch năm do BGH nhà trường dựa trên khung kế hoạch năm của sở giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục và đào tạo và điều kiện thực tế của trường, của trẻ để xây dựng vào đầu năm học. Trong kế hoạch năm, kế hoạch giáo dục trẻ có các nội dung:

+ Xác định mục tiêu, nội dung các lĩnh vực phát triển phù hợp với độ tuổi của nhóm trẻ, số lượng trẻ, tỉ lệ bé trai, bé gái…

+ Dự kiến các chủ đề (với nhóm trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên ) cho năm học phù hợp với trẻ, với điều kiện, với các sự kiện, hoàn cảnh của trường, địa phương, với các thay đổi của thiên nhiên, mùa…

Từ kế hoạch năm, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch tuần, và ngày cho lớp mình.

- Kế hoạch hàng tháng:

- Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 tháng, cụ thể hóa các nội dung giáo dục nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục theo các lĩnh vực phát triển, được thực hiện qua các hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi của trẻ trong 1 tháng hoặc trong 1 chủ đề cụ thể.

- Kế hoạch ngắn hạn

- Kế hoạch tuần: Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 tuần và được lập một cách cụ thể nhằm đưa kế hoạch tháng vào thực hiện, chú ý đến sự liên tục trong cuộc sống.

- Kế hoạch hằng ngày: Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 ngày và diễn tả chi tiết cuộc sống của trẻ ở trường.

Kế hoạch tuần là sự sắp xếp các hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi của trẻ (ở các lĩnh vực phát triển ) vào các ngày trong tuần và các thời điểm trong ngày nhằm triển khai một, hai nội dung của tháng / chủ đề.

III. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ

- Nắm vững chương trình giáo dục mầm non (phàn nhà trẻ): Nội dung chương trình được xây dựng theo các lĩnh vực, theo từng độ tuổi. giáo viên cần cụ thể các nội dung này.

+ Ví dụ: Từ nội dung trong chương trình "nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn”, giáo viên cần xem xét những vật dụng, đồ dung…nào trong nhóm, lớp có thể gây nguy hiểm cho trẻ (ao, hồ, đường bậc thang…) những hành vi nào là nguy hiểm đối với trẻ,… để đưa vào kế hoạch giáo dục trẻ.

+ Ví dụ: Lĩnh vực nhận thức: Trong chương trình có nội dung "Nhận biết các đồ dung, đồ chơi quen thuộc, "giáo viên cần đưa vào kế hoạch cụ thể các đồ vật nào, đồ chơi nào có trong nhóm, lớp, có ở gia đình để cho trẻ có thể sử dụng các giác quan khám phá chúng.

- Điều kiện thực tế của nhóm, lớp.

+ Sự phát triển của từng trẻ trong nhóm: Sự phát triển của trẻ lứa tuổi nhà trẻ rất khác nhau, cho nên khi lập kế hoạch giáo dục, giáo viên phải nắm rõ sự phát triển của từng trẻ trong nhóm.

+ Số lượng trẻ / giáo viên, số lượng trẻ trong nhóm / lớp.

+ Cơ sở vật chất: phòng nhóm, sân chơi, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dung và đồ chơi.

+ Sự tham gia của cha mẹ vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Trình độ, khả năng tổ chức của giáo viên.

- Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương (thiên nhiên, xã hội, các sự kiện lễ hội…)

III. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 – 12 THÁNG TUỔI

Ở lứa tuổi trẻ từ 3 – 12 tháng, trong thời gian trẻ thức, ngoài việc cho trẻ ăn, chăm sóc vệ sinh, giáo viên cần quan tâm đến việc tổ chức cho trẻ hoạt động luyện tập, vui chơi theo kế hoạch. Khi xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ trong nahf trẻ, ở mỗi tháng tuổi cần có những yêu cầu và nội dung khác nhau.

Với trẻ từu 3 – 12 tháng tuổi, ở mỗi tuổi có sự khác biệt nhau khá rõ rệt về khả năng vận động, phát triển các giác quan, khả năng nghe hiểu lời nói và khả năng thể hiện mối quan hệ xã hội. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch giáo dục cần:

- Lập kế hoạch giáo dục không chỉ chú ý đến nội dung giáo dục theo tháng tuổi mà đặc biệt cần chú ý đến khả năng phát triển tâm vận động cụ thể của từng trẻ.

- Kế hoạch giáo dục phải có đầy đủ các nội dung giáo dục phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội và được thể hiện trong thời gian chơi - tập có chủ định và chơi – tập ở mọi lúc mọi nơi.

- Kế hoạch giáo dục chơi – tập có chủ định cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi được xây dựng tho kế hoạch cho từng trẻ có cùng độ tuổi. Nghĩa là mỗi nhóm trẻ cùng tháng tuổi sẽ có chương trình hoạt động riêng cho giáo viên lựa chọn, phù hợp với kinh nghiệm mà trẻ đã có và tiến Hành hằng ngày với trẻ dưới hình thức 1 trẻ / 1 giáo viên.

- Lập kế hoạch cho nhóm trẻ có cùng trình độ phát triển (ví dụ: nhóm những trẻ biết trườn, nhóm những trẻ biết bò, những trẻ biết đứng, đi men). Với mỗi bài chơi – tập có chủ định, trẻ được tập hằng ngày. Giáo viên điều chỉnh thời lượng tập, mỗi nội dung phụ thuộc vào sự phát triển tâm vận động của trẻ.

- Để hiểu rõ sự phát triển của trẻ giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục một cách kịp thời, trong nhóm nên phân công mỗi giáo viên phụ trách 1 số trẻ nhất định (không quá 5 trẻ/ 1 giáo viên)

Kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi được xây dựng theo từng tháng tuổi và theo sự phát triển của từng trẻ.

Tháng tuổi

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập mọi lúc, mọi nơi

3 tháng tuổi

- Thể dục – vận động: Nằm ngửa, bắt chéo tay trước ngực, chân co, chân duỗi, nằm sấp tập ngẩn đầu.

- Kết hợp nói chuyện âu yếm với trẻ bằng các ngữ điệu khác nhau.

- Trong sinh hoạt động hằng ngày, giáo viên thường xuyên vuốt ve, nói chuyện âu yếm với trẻ bằng các ngữ điệu khác nhau.

- Đọc các bài đồng dao, ca dao, hát ru cho trẻ nghe.

4 tháng tuổi

- Thể dục – vận động: Nằm ngửa, bắt chéo tay trước ngực, co duỗi đều 2 chân, tập lẫy sấp.

- Kết hợp cho trẻ phân biệt các âm thanh khác nhau của đồ vật, đồ chơi, nghe bài hát vui nhộn, Cho trẻ cầm, nắm, lắc đồ chơi; nhìn theo vật chuyển động.

- Cho trẻ nghe các âm thanh khác nhau của đồ vật, đồ chơi.

- Chơi: Ú òa, chi chi chành chành, tìm nơi phát ra âm thanh, chơi với đồ chơi ở các tư thế khác nhau.

- Nhìn theo vật chuyển động; với, cầm, nắm, lắc đồ chơi.

5 tháng tuổi

- Thể dục – vận động: Nằm ngửa, tay co duỗi, chân co, chân duỗi; đứng nhún nhảy; tập trườn.

- Cầm, nắm, lắc,chuyển đồ chơi từ tay này sang tay kia.

- Nói chuyện với trẻ, gọi tên trẻ, hát cho trẻ nghe.

7 tháng tuổi

- Thế dục – vận động: Ngồi, tay co tay duỗi; nằm ngữa, co duỗi đều 2 chân; tập bò.

- Ngồi, cầm, nắm, nhặt đồ chơi.

- Nói chuyện âu yếm với trẻ, dạy trẻ làm 1 số động tác theo yêu cầu của người lớn.

- Hằng ngày, thường xuyên nói chuyện, khuyến khích trẻ phát âm.

- Dạy trẻ nhận biết tên gọi 1 số đồ dung, đồ chơi quen thuộc, 1 số bộ phận trên khuôn mặt.

- Cho trẻ nghe hát, đọc thơ và các âm thanh khác nhau.

- Cho trẻ xem sách, tranh, ảnh.

- Cho trẻ trườn, bò đné với đồ chơi. Cầm, nắm, lắc, gõ, buông, thả đồ chơi.

- Trò chơi: xòe nắm, con muỗi., soi gương, vỗ tay vỗ tay...

9 tháng tuổi

- Thể dục – vận động: Ngồi, tay co duỗi; nằm ngữa, co duỗi đều 2 chân; bò theo hướng thẳng; đứng vịn đi men.

- Nhặt đồ chơi, bò vào và lấy ra.

- Dạy trẻ nhận biết tên một số đồ dung, đồ chơi quen thuộc.

11 tháng tuổi

- Thể dục – vận động: Ngồi, đưa tay ra mọi phía; chuyển từ ngồi sang nằm; nằm , ngửa nâng 2 chân duỗi thẳng; tập đi.

- Tháo lắp vòng, xếp chồng đồ vật lên nhau.

- Dạy trẻ nhận biết và gọi tên đồ vật: bong, gà…

- Cho trẻ nghe bài hát có gia điệu vui và êm dịu, khuyến klhichs trẻ tham gia tích cực cùng cô khi nghe hát (vẫy tay, lăc người, vỗ tay)

- Cho trẻ tập đứng vịn, đi men, tập chững, tập đi.

- Trẻ chơi tự khám phá cơ thể, nhặt đồ chơi bỏ vào và lấy ra, đẩy lăn khối tròn, xếp chồng các vật lên nhau…

- Chơi các trò chơi

+ Hoan hô

+ Múa khéo

+ Chi chi chành chành.

Như vậy, khi lập kế hoạch giáo viên cần lưu ý:

- Trẻ được tập hằng ngày bài chơi – tập có chủ định. Giáo viên điều chỉnh thời lượng tập, mỗi nội dung phụ thuộc vào sự phát triển tâm vận động của trẻ.

- Để hiểu rõ sự phát triển của trẻ giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục 1 cách kịp thời, trong nhóm nên phân công mỗi giáo viên phụ trách 1 số trẻ nhất định (không quá 5 trẻ / 1 giáo viên)

IV. LẬP KẾ HOẠCH CHO TRẺ 12 - 24 THÁNG TUỔI

Trẻ ở giai đoạn này tuy cùng 1 tháng tuổi nhưng sự phát triển cũng vẫn rất khác nhau, đặc biệt khá rõ rệt về ngôn ngữ và vận động.

Ví dụ: Ở trẻ 13 – 14 tháng tuổi, có trẻ đã đi vững nhưng có trẻ còn chưa biết đi, có trẻ nói được câu gồm 3 – 4 từ nhưng có trẻ chỉ biết nói được 1 từ.

Vì vậy khi xây dựng kế hoạch giáo viên cần lưu ý:

- Kế hoạch giáo dục phải có các nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục: Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục không chỉ chú ý đến nội dung giáo dục theo độ tuổi trong chương trình mà phải đặc biệt chú ý đến khả năng phát triển tâm sinh lí cụ thể của từng cá nhân trẻ.

- Kế hoạch giáo dục chơi – tập có chủ định cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi được xây dựng theo kế hoạch cho từng nhóm trẻ có cùng tháng tuổi. Nghĩa là mỗi nhóm trẻ trong cùng tháng tuổi sẽ có chương trình hoạt động riêng do giáo viên lựa chọn phù hợp với kinh nghiệm mà trẻ đã vốn có và tiến hành hằng nagyf với trẻ dưới hình thức 1 nhóm 3 – 5 trẻ / 1 cô.

- Lập kế hoạch giáo dục cần có các hoạt động chơi – tập ở mọi lúc, mọi nơi và hoạt động chơi – tạp có chủ định.

- Kế hoạch giáo dục cho trẻ ở lứa tuổi này được xây dựng theo tuần:

+ Với trẻ 12 – 18 tháng tuổi, kế hoạch 1 tuần được thực hiện trong 1 tháng với sự nâng cao yêu cầu và tăng số lần.

+ Với trẻ 18 – 24 tháng tuổi, kế hoạch này được thực hiện trong 2 tuần.

Ví dụ kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 – 18 tháng tuổi

Tuần

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập

1

- Ngồi tập với gậy.

- Trèo qua gối thể dục.

- Làm quen với các bộ phận cơ thể.

- Tập đi.

- Trò chuyện với trẻ về 1 số bộ phận của cơ thể

- Trò chuyện về tên bạn và cô trong nhóm.

- Cho trẻ làm quen và chơi với đồ chơi có trong nhóm.

- Nghe hát: "Búp bê”

- Nghe đọc thơ: "Yêu mẹ”

- Chơi:

+ Chi chi chành chành

+ Ú òa

+ Đuổi bắt

+ Vò giấy

2

- Bỏ vào, lấy ra.

- Xếp chồng 2 – 3 vật lên nhau.

- Nghe âm thanh của các đồ vật.

3

- Soi gương nhận biết mình

- Nói chuyện về các bạn và cô trong nhóm

- Nghe hát: "Búp bê”

4

- Ngồi tập với gậy.

- Tập đi (với trẻ chưa biết đi) hoặc đi đến đồ chơi (với trẻ đã biết đi)

- Nhận biết các bộ phận trên cơ thể.

5

- Đọc thơ: ‘ Yêu mẹ”

- Chơi với các ngón tay.

Ví dụ kế hoạc tuần, ngày của trẻ 12 – 18 tháng tuổi

Thời gian

Hoạt động giáo dục

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ

- Cho chơi với đồc hơi

- Cho trẻ tập đi

- Trò chuyện về các bộ phận của cơ thể (mắt, mũi, miệng…) và các chức năng của chúng.

Chơi - tập có chủ định

Thể dục:

- Ngồi tập với gậy

- Trèo qua gối thể dục

- Làm quen với các bộ phận trên cơ thể

- Bỏ vào, lấy ra.

- Xếp chồng 2 – 3 vật liệu lên nhau

- Nghe âm thanh của các đồ vật

- Soi gương nhận biết và nói tên mình và cô trong lớp

- Nghe hát: "Búp bê”

- Ngồi tập với gậy

- Tập đi

- Nhận biết các bộ phận cơ thể

- Đọc thơ: "Yêu mẹ”

- Chơi với các ngón tay.

Chơi – tập tự do

- Chơi với đồ chơi.

- Chơi: chi chi chành chành…

- Nghe hát: "Búp bê”, các bài dân ca, hát ra

- Nghe đọc thơ: "Yêu mẹ”

Chơi – tập buổi chiều

- Chơi vận động: tập đi, cô đuổi bắt, đi lấy bong, chơi chi chi chành chành…

- Làm quen với tên các bạn, các cô trong nhóm.

- Nghe hát, nghe đọc thơ.

- Chơi với đồ chơi: Bỏ vào, lấy ra, xếp chồng các vật lên nhau; Nghe âm thanh của các đồ vật.

Ví dụ: kế hoạch tuần 1 và tuần 2 cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi

Tuần

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập

1

- Thể dục: Gà con; Đi theo hướng thẳng

- Xem tranh con vật: mèo, gà

- Rèn luyện khả nawg giữ thăng bằng trong khi vận động.

- Xem tranh và trò chuyện về các con vật, đồ vật quen thuộc.

- Nghe hát và vận động theo nhạc, nghe đọc thơ về các con vật.

- Chơi với đồ chơi: Nhận biết màu xanh – đỏ; chồng các vật lên nhau, bỏ vào lấy ra; phân biệt to – nhỏ.

- Chơi:

+ Bắt chước tiếng kêu của các con vật (chó, mèo, gà…)

+ Trò chơi với các ngón tay

+ Xem sách và tập giở sách

2

- Nghe hát: "Con gà trống”

- Hãy lấy cho đúng (nhận biết tên đồ chơi và màu sắc xanh, đỏ)

3

- Cho bé ăn, uống (tập sử dụng cốc, thìa, bát; nhận biết to – nhỏ)

- Cái gì? Con gì? Kêu thế nào?.

4

- Thể dục: Gà con; Đi theo hướng thẳng

- Đọc thơ: "Gà gáy”

5

- Bé xếp nhà cho "gà con”

- Trò chơi nhận biết con vật.

Ví dụ: kế hoạch tuần 3 và tuần 4 cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi

Tuần

Chơi – tập có chủ định

Chơi – tập

1

- Thể dục: Tập với giấy báo; Ném trúng đích

- Xem tranh con cá

- Rèn luyện khả năng giữ thăng bằng trong khi vận động.

- Xem tranh và trò chuyện về các con vật, đồ vật quen thuộc.

- Nghe hát và vận động theo nhạc, nghe đọc thơ về các con vật.

- Chơi với đồ chơi: Nhận biết màu xanh – đỏ; chồng các vật lên nhau, bỏ vào lấy ra; phân biệt to – nhỏ; xâu hạt

- Chơi:

+ Bắt chước tiếng kêu của các con vật (chó, mèo, gà…)

+ Trò chơi: Chơi với búp bê, Cho bé ăn, Đội mũ cho em…

2

- Nghe hát: "Rửa mặt như mèo”

- Tháo lắp vòng

3

- Các con vật than yêu của bé (con gà, con vịt..)

- Chiếc túi kì diệu (nhận biết đồ chơi, các con vật bằng xúc giác)

4

- Thể dục: Tập với giấy báo, ném trúng đích

- Đọc thơ: "Con cá vàng”

5

- Kể chuyện theo tranh "Gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn”.

- Xâu hạt

V. LẬP KẾ HOẠCH CHO TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI

1. Kế hoạch năm

- Kế hoạch giáo dục được xây dựng ngay từ đầu năm học.

- Kế hoạch giáo dục năm được xây dựng trên cơ sở:

+ Nội dung Chương trình Giáo dục trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi.

+ Dựa vào sự phát triển của trẻ; khả năng và nhu cầu của trẻ.

+ Dựa vào điều kiện thực tế của địa phương

+ Với các nội dung giáo dục tích hợp theo chủ đề thì tên chủ đề cần được đặt đơn giản, gần gũi với trẻ như: "Bé và gia đình”; "Đồ chơi của bé”, "Những con vật đáng yêu”…

Ví dụ: Chủ đề năm học 2013 – 2014 của độ tuổi 24 – 36 tháng tuổi

TT

Chủ đề

Số tuần

1

Bé và các bạn

3

2

Đồ chơi của bé

4

3

Các bác, các cô trong nhà trẻ

3 – 4

4

Cây và những bong hoa đẹp

4

5

Những con vật đáng yêu

4

6

Ngày tết vui vẻ

4

7

Mẹ và những người thân yêu

4

8

Có thể đi khắp nơi bằng phương tiện gì?

4

9

Mùa hè đến rồi

3

10

Bé lên mẫu giáo

3

Mỗi chủ đề lớn dự kiến thực hiện trong thời gian 3 – 5 tuần trở lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, thời lượng này có thể thay đổi tăng hoặc giảm theo nhu cầu, hứng thú của trẻ hoặc do những việc đột xuất xảy ra.

2. Mục tiêu phát triển của chủ đề

Ví dụ: Mục tiêu phát triển của chủ đề Mẹ và những người thân

MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN

Thời gian thực hiện: 4 tuần

LĨNH VỰC

PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN

THỂ CHẤT

*. Phát triển vận động.

- Tập đi vững vàng và rèn luyện một số kĩ năng vận động, chạy theo hướng thẳng, ném bóng trúng đích.

- Luyện tập các cử động bàn tay, ngón tay. Luyện tập phối hợp các giác quan vận động. Theo hiệu lệnh đưa tay ra, giấu tay, giở sách, đóng sách...

* Giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ:

- Tập rửa tay, lau mặt.

- Tập đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo bị ướt bẩn.

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.

- Nhận biết nguy cơ không an toàn và phòng tránh: khi sử dụng dao, kéo.... để ăn các quả có hạt.

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

- Trẻ biết tên và các công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

- Trẻ thích khám phá thế giới xung quanh: tháo, lắp, vặn, mở..

- Trẻ biết tên gọi một số đồ dùng của gia đình và đồ dùng, đồ chơi của trẻ.

- Nhận biết âm thanh to, nhỏ của cá đồ vật, đồ chơi.

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

- Chú ý nghe và hiểu được những lời nói đơn giản của những người gần gũi.

- Trẻ thể hiện bằng lời nói nhu cầu, mong muốn của bản thân đối với người khác bằng các câu đơn giản.

- Có thể trả lời và đặt câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Ở đâu? Thế nào? Để làm gì? Tại sao?.

PHÁT TRIỂN

TC-XH – THẨM MĨ

- Trẻ có khả năng nhận biết và biểu lộ cảm xúc của mình với những người thân xung quanh: chào, dạ...

- Trẻ có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc của mình với các đồ chơi trẻ thích như ôm búp bê, cho búp bê ăn, chop búp bê ngủ...

- Trẻ biết vâng lời và làm theo người lớn: biết dạ, chào cô khi đến lớp...

- Trẻ tích cực chơi cùng cô và bạn trong các trò chơi tập thể.

- Trẻ thích di màu, dán hình nhà, đồ chơi, vật dụng...

3. Xây dựng mạng nội dung

Ví dụ: Mạng nội dung chủ đề Mẹ và những người thân yêu

4. Mạng hoạt động

Ví dụ: Mạng hoạt động chủ đề Mẹ và những người thân yêu

5. Kế hoạch tháng/ chủ đề

Mục tiêu: Xác định theo các lĩnh vực phát triển (phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội).

Nội dung: Đưa ra những nội dung trọng tâm của chủ đề cần giáo dục cho trẻ. Tùy theo chủ đề, mỗi chủ đề có thể thực hiện trong thời gian 4 – 10 tuần. Mỗi nội dung cụ thể có thể thực hiện trong thời gian 1 – 2 tuần.

Các hoạt động: Gồm các hoạt động triển khai theo các lĩnh vực giáo dục: Hoạt độngvphát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội và được thực hiện theo hướng tích hợp thông qua các hoạt động: Phát triển vận động; hoạt động với đồ vật, nhận biết và tập nói; luyện các giác quan; kể chuyện theo tranh, nghe đọc thơ, kể chuyện; nghe và tập hát; vận động theo nhạc…

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: 4 tuần

THỨ

LĨNH VỰC

TUẦN I

TUẦN II

TUẦN III

TUẦN IV

2

Phát triển thể chất (TD)

Chạy theo hướng thẳng

Ném bóng về phía trước

Bật tại chỗ

Bò thấp chui qua cổng

3

Phát triển nhận thức

Trò chuyện về mẹ của bé

Trò chuyện về công việc của mẹ

Trò chuyện về ngôi nhà của bé

Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình bé

4

Phát triển ngôn ngữ

(Văn học)

Thơ: "Yêu mẹ”

Thơ: “Làm anh”

Truyện: “Qụa đen và gà mẹ”

Truyện: “Qụa đen và gà mẹ”

5

Phát triển thẫm mĩ

(Tạo hình)

Tô chân dung mẹ

Xâu vòng hoa tặng bà

Vẽ hoa tặng mẹ

KPKH:

Nặn đôi đũa KPKH:

6

Phát triển thẫm mĩ

(Âm nhạc)

Trọng tâm Dạy hát:

Cả nhà thương nhau

NH: Ru con

Vận động Múa

Cháu yêu bà

NH: Lý chiều chiều

Trọng tâm nghe hát:

Ru con

VĐ: Cháu yêu bà

Trọng tâm Dạy hát:

Cháu yêu bà

NH: Lý chiều chiều

6. Kế hoạch tuần

Dựa trên kế hoạch tháng / chủ đề để xây dựng kế hoạch tuần.

Khi xây dựng kế hoạch tuần cần lưu ý:

- Lựa chọn các hoạt động phù hợp với nội dung của các lĩnh vực giáo dục.

- Phải đảm bảo tích hợp các nội dung giáo dục và được thể hiện ở mọi thời điểm trong ngày.

+ Đón trẻ

+ Chơi – tập buổi sang (gồm chơi – tập có chủ định và chơi, hoạt động ở các góc)

+ Hoạt động ngoài trời.

+ Chơi tập buổi chiều

Cuối ngày và tuần nên ghi một số nhạn xét về việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Ví dụ: Kế hoạch tuần của chủ đề Mẹ và những người thân

Chủ đề: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN

Chủ đề nhánh: Mẹ của bé - Tuần 1

Thứ

Hoạt

động

Thức 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Đón trẻ - thể dục sáng

- Trò chuyện về MẸ CỦA BÉ: Mẹ con tên gì? Mẹ làm gì? Làm ở đâu? Ở nhà mẹ làm việc gì? Bé yêu mẹ như thế nào?

- Chơi với các khối gỗ có màu xanh, đỏ, vàng: xếp tháp, xếp nhà…

Chơi tập có chủ định

Chạy theo hướng thẳng

Trò chuyện về Mẹ của bé

Đọc thơ: "Yêu mẹ”

Tô màu chân dung mẹ

TT Dạy hát: mẹ yêu không nào

- Nghe hát: "Cả nhà thương nhau”

hoạt động theo ý thích

- Chơi: Mẹ - con; xếp dọn nhà cửa (chú ý bỏ rác đúng nơi quy định).

- Xây dựng: xếp hàng rào khu vườn gia đình.

- Chơi với đất nặn, tô màu theo ý thích.

- Xem sách tranh về gia đình.

HĐ ngoài trời

- Quan sát cây hoa trong vườn trường, màu của hoa, lá

- Chơi với lá cây rụng (xếp hình, chọn lá theo màu…)

- Vận động: Trò chơi: Bóng tròn, chi chi chành chành, tập tầm vông…

Chơi tập buổi chiều

- Trò chuyện về mẹ.

- Chơi với sách: giở sách xem tranh về gia

- Chơi: cho búp bê ăn (quấy bột, bế em, cầm thìa, đút cho em ăn…)

- Nghe hát: về gia đình

- Xem ảnh của GĐ bé và trò chuyện về bứcảnh

- Chơi: Nu na nu nống

- Làm ảnh: Dán thêm mũi, miệng vào khuôn mặt.

- Cùng cô làm tranh về gia đình

- Chơi: Tập tầm vông.

PHẦN III. TỰ NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

Sau khi học tập nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch trẻ 3 –36 tháng qua quá trình giảng dạy và áp dụng vào lớp của tôi. Tôi nhận thấy đa số trẻ đều đạt được các mục tiêu, yêu cầu của chủ đề.

Hầu hết các trẻ đều hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động trong lớp học. Các chủ đề, nội dung các bài học đều phù hợp với độ tuổi của trẻ, phù hợp với nhu cầu thực tế của trẻ và phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Tất cả các trẻ đều thực hiện tốt các nhiệm vu cô giao.

Thông qua nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch trẻ 3 –36 tháng tuổi giáo viên khi lập kế hoạch giáo dục cần: Nắm vững chương trình giáo dục mầm non (phần nhà trẻ): Nội dung chương trình được xây dựng theo các lĩnh vực, theo từng độ tuổi. giáo viên cần cụ thể các nội dung này.

- Điều kiện thực tế của nhóm, lớp.

+ Sự phát triển của từng trẻ trong nhóm: Sự phát triển của trẻ lứa tuổi nhà trẻ rất khác nhau, cho nên khi lập kế hoạch giáo dục, giáo viên phải nắm rõ sự phát triển của từng trẻ trong nhóm.

+ Số lượng trẻ / giáo viên, số lượng trẻ trong nhóm / lớp.

+ Cơ sở vật chất: phòng nhóm, sân chơi, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dung và đồ chơi.

+ Sự tham gia của cha mẹ vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

+ Trình độ, khả năng tổ chức của giáo viên.

- Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương (thiên nhiên, xã hội, các sự kiện lễ hội…)

Trong quá trình thực hiện giảng dạy còn gặp một số khó khăn vì trong lớp tôi đang giảng dạy có nhiều trẻ là người dân tộc thiểu số, nên khả năng nắm bắt kiến thức của các trẻ chưa đồng đều, chậm hơn so với các trẻ người kinh.

Sự phối hợp giữa phụ huynh trong việc cung cấp các nguyên vật liệu, hình ảnh…để dạy trẻ vẫn chưa cao. Có 1 số phụ huynh vẫn chưa chủ động trong việc phối hợp với giáo viên trong việc dạy trẻ.

Trên đây là bài báo cáo nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch trẻ 3 –36 tháng tuổi của tôi. Qua quá trình học tập và tự bồi dưỡng thường xuyên tôi đã viết ra báo cáo trên với những gì tôi học và tìm hiểu được qua sách báo, mạng internet...Kính mong tổ khối chuyên môn và ban giám hiệu xem xét, bổ sung ý kiến để tôi hoàn thành bài báo cáo của mình một cách tốt nhất.

.........., ngày…….tháng……..năm........

Người viết báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 661
0 Bình luận
Sắp xếp theo