Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả tất cả các môn THCS

Tài liệu tập huấn giáo viên trung học cơ sở xây dựng ma trận, đặc tả, đề kiểm tra định kì được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là tổng hợp hướng dẫn xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra các môn học cấp THCS bao gồm môn Ngữ văn, Toán, Công nghệ, Lịch sử Địa lý, GDCD, Nghệ thuật...

Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu tập huấn Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì theo ma trận và đặc tả các môn học, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Dưới đây chỉ là một số giới thiệu về tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả đề kiểm tra THCS. Để xem tài liệu đầy đủ mời các bạn sử dụng file tải về trong bài.

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Văn

Phần I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Ma trận đề kiểm tra

a. Khái niệm ma trận đề kiểm tra

- Ma trận đề kiểm tra là bản thiết kế đề kiểm tra chứa đựng những thông tin về cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra như: thời lượng, số câu hỏi, dạng thức câu hỏi; lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực của từng câu hỏi, thuộc tính các câu hỏi ở từng vị trí…

- Một ma trận đề kiểm tra cho phép tạo ra nhiều đề kiểm tra có chất lượng tương đương.

- Có nhiều phiên bản Ma trận đề kiểm tra. Mức độ chi tiết của các ma trận này phụ thuộc vào mục đích và đối tượng sử dụng.

b. Cấu trúc một bảng ma trận đề kiểm tra

Cấu trúc 1 bảng ma trận đề kiểm tra gồm các thông tin như sau:

Tên Bảng ma trận- Ký hiệu (nếu cần)

- Cấu trúc từng phần (Prompt Attributes)

+ Cấu trúc và tỷ trọng từng phần

+ Các câu hỏi trong đề kiểm tra (items)

ü Dạng thức câu hỏi

ü Lĩnh vực kiến thức

ü Cấp độ/thang năng lực đánh giá

ü Thời gian làm dự kiến của từng câu hỏi

ü Vị trí câu hỏi trong đề kiểm tra

- Các thông tin hỗ trợ khác

c. Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra:

- Mục tiêu đánh giá (objectives)

- Lĩnh vực, phạm vi kiến thức (Content)

- Thời lượng (cả đề kiểm tra, từng phần kiểm tra)

- Tổng số câu hỏi

- Phân bố câu hỏi theo lĩnh vực, phạm vi kiến thức, mức độ khó, mục tiêu đánh giá.

- Các lưu ý khác…

d. Ví dụ minh họa mẫu ma trận đề kiểm tra

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Văn

2. Bản đặc tả đề kiểm tra

a. Khái niệm bản đặc tả

Bản đặc tả đề kiểm tra (trong tiếng Anh gọi là test specification hay test blueprint) là một bản mô tả chi tiết, có vai trò như một hướng dẫn để viết một đề kiểm tra hoàn chỉnh. Bản đặc tả đề kiểm tra cung cấp thông tin về cấu trúc đề kiểm tra, hình thức câu hỏi, số lượng câu hỏi ở mỗi loại, và phân bố câu hỏi trên mỗi mục tiêu đánh giá.

Bản đặc tả đề kiểm tra giúp nâng cao độ giá trị của hoạt động đánh giá, giúp xây dựng đề kiểm tra đánh giá đúng những mục tiêu dạy học dự định được đánh giá. Nó cũng giúp đảm bảo sự đồng nhất giữa các đề kiểm tra dùng để phục vụ cùng một mục đích đánh giá. Bên cạnh lợi ích đối với hoạt động kiểm tra đánh giá, bản đặc tả đề kiểm tra có tác dụng giúp cho hoạt động học tập trở nên rõ ràng, có mục đích, có tổ chức và có thể kiểm soát được. Người học có thể sử dụng để chủ động đánh giá việc học và tự chấm điểm sản phẩm học tập của mình. Còn người dạy có thể áp dụng để triển khai hướng dẫn các nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá. Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà quản lý giáo dục kiểm soát chất lượng giáo dục của đơn vị mình.

b. Cấu trúc bản đặc tả đề kiểm tra

Một bản đặc tả đề kiểm tra cần chỉ rõ mục đích của bài kiểm tra, những mục tiêu dạy học mà bài kiểm tra sẽ đánh giá, ma trận phân bố câu hỏi theo nội dung dạy học và mục tiêu dạy học, cụ thể như sau:

(i) Mục đích của đề kiểm tra

Phần này cần trình bày rõ đề kiểm tra sẽ được sử dụng phục vụ mục đích gì. Các mục đích sử dụng của đề kiểm tra có thể bao gồm (1 hoặc nhiều hơn 1 mục đích):

Cung cấp thông tin mô tả trình độ, năng lực của người học tại thời điểm đánh giá.

Dự đoán sự phát triển, sự thành công của người học trong tương lai.

Nhận biết sự khác biệt giữa người học với người học.

Đánh giá việc thực hiện mục tiêu giáo dục, dạy học.

Đánh giá kết quả học tập (hay việc làm chủ kiến thức, kỹ năng) của người học so với mục tiêu giáo dục, dạy học đã đề ra.

Chẩn đoán điểm mạnh, điểm tồn tại của người học để có hoạt động giáo dục, dạy học phù hợp.

Đánh giá trình độ, năng lực của người học tại thời điểm bắt đầu và kết thúc một khóa học để đo lường sự tiến bộ của người học hay hiệu quả của khóa học.

(ii) Hệ mục tiêu dạy học/ tiêu chí đánh giá

Phần này trình bày chi tiết mục tiêu dạy học: những kiến thức và năng lực mà người học cần chiếm lĩnh và sẽ được yêu cầu thể hiện thông qua bài kiểm tra. Những tiêu chí để xác định các cấp độ đạt được của người học đối với từng mục tiêu dạy học.

Có thể sử dụng các thang năng lực để xác định mục tiêu dạy học/ tiêu chí đánh giá, chẳng hạn thang năng lực nhận thức của Bloom...

(iii) Bảng đặc tả đề kiểm tra

Đây là một bảng có cấu trúc hai chiều, với một chiều là các chủ đề kiến thức và một chiều là các cấp độ năng lực mà người học sẽ được đánh giá thông qua đề kiểm tra. Với mỗi chủ đề kiến thức, tại một cấp độ năng lực, căn cứ mục tiêu dạy học, người dạy đưa ra một tỷ trọng cho phù hợp.

(iv). Cấu trúc đề kiểm tra

Phần này mô tả chi tiết các hình thức câu hỏi sẽ sử dụng trong đề kiểm tra; phân bố thời gian và điểm số cho từng câu hỏi.

..................

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Toán

Phần I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

I. Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra

II. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

III. Giới thiệu bản đặc tả của cấp học

Phần III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MINH HOẠ

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Lịch sử - Địa lý

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Ma trận đề kiểm tra

2. Bản đặc tả đề kiểm tra

3. Một số lưu ý đối với việc viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và tự luận

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

I. Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra

1. Khái niệm ma trận đề kiểm tra

2. Cấu trúc một bảng ma trận đề kiểm tra

3. Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra

4. Hướng dẫn xây dựng

II. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

1. Khái niệm bản đặc tả

2. Cấu trúc bản đặc tả đề kiểm tra

3. Hướng dẫn xây dựng

III. Giới thiệu bản đặc tả của cấp học

1. Bảng đặc tả phân môn Địa lí

2. Bảng đặc tả phân môn Lịch sử

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn GDCD

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Ma trận đề kiểm tra

2. Bản đặc tả đề kiểm tra

3. Một số lưu ý đối với việc viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và tự luận

3.1. Vai trò của trắc nghiệm

3.2. Phân loại các dạng thức câu hỏi kiểm tra đánh giá

3.3. So sánh trắc nghiệm khách quan với tự luận

3.4. Nguyên tắc sử dụng các dạng thức câu hỏi

3.5. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

3.6. Trắc nghiệm tự luận

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

1. Xây dựng ma trận đề kiểm tra

2. Bản đặc tả đề kiểm tra

3. Giới thiệu bản đặc tả của cấp học

3.1. Ý nghĩa của bản đặc tả cấp học

3.2. Bản đặc tả môn Giáo dục công dân cấp THCS

Phần III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MINH HOẠ

1. Ma trận, đặc tả kiểm tra cuối kì lớp 6

1.1.Khung ma trận đề kiểm tra cuối học kì I lớp 6

1.2. Bản đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I lớp 6

1.3. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II lớp 6

1.4. Bản đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II lớp 6

1.5. Minh hoạ đề kiểm tra

2. Ma trận, đặc tả cuối kì I, II lớp 9 60

2.1. Ma trận đề kiểm tra cuối kì I, lớp 9

2.2. Bản đặc tả đề kiểm tra cuối kì I, lớp 9

2.3. Minh hoạ đề kiểm tra

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Công nghệ

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Khái niệm ma trận đề kiểm tra

Cấu trúc một bảng ma trận đề kiểm tra

Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra

Ví dụ minh họa mẫu ma trận đề kiểm tra

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

Khái niệm bản đặc tả

Cấu trúc bản đặc tả đề kiểm tra

MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆC VIẾT CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN VÀ TỰ LUẬN

Vai trò của trắc nghiệm

Phân loại các dạng thức câu hỏi kiểm tra đánh giá

So sánh trắc nghiệm khách quan với tự luận

Nguyên tắc sử dụng các dạng thức câu hỏi

Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Trắc nghiệm tự luận

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Nghệ thuật

TT

Nội dung

Trang

I

Phần I. Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá

4

1

Ma trận đề kiểm tra

4

2

Bản đặc tả đề kiểm tra

5

3

Một số lưu ý đối với việc viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và tự luận

7

II

Phần II. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả, tiêu chí đánh giá định kỳ môn Nghệ thuật

18

A. NỘI DUNG ÂM NHẠC

18

1

Nguyên tắc chung

18

2

Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra định kì

18

3

Xác định mức độ đánh giá các mạch nội dung

19

4

Giới thiệu bản đặc tả nội dung Âm nhạc cấp THCS

37

B. NỘI DUNG MĨ THUẬT

43

1

Định hướng chung về kiểm tra, đánh giá trong chương trình môn Mĩ thuật 2018

43

2

Xây dựng đặc tả mức độ, tiêu chí đánh giá và đề kiểm tra định kì môn Mĩ thuật cấp THCS

44

3

Xây dựng tiêu chí đánh giá kiểm tra định kì

57

4

Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chí kiểm tra định kì

60

5

Xây dựng đề kiểm tra, hướng dẫn đánh giá kết quả

62

III

Phần III. Một số đặc tả, đề kiểm tra định kì và tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, xếp loại

67

A. NỘI DUNG ÂM NHẠC

67

1

Tiêu chí đánh giá định kì

67

2

Minh họa một số đề kiểm tra định kì nội dung Âm nhạc

71

B. NỘI DUNG MĨ THUẬT

75

1

Ví dụ đặc tả mức độ đánh giá, đề kiểm tra định kì và tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, xếp loại lớp 6

75

2

Ví dụ đặc tả mức độ đánh giá, đề kiểm tra định kì và tiêu chí hướng dẫn đánh giá, xếp loại lớp 9

77

Tài liệu tham khảo

80

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
3 17.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo