Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn (Đủ 4 nội dung)

Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn (Đủ 4 nội dung) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học cơ sở môn Ngữ Văn về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul 9.

1. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Câu hỏi ôn tập

1. Ý nào sau đây thể hiện ĐÚNG quan điểm cơ bản của việc xây dựng chương trình GDPT Ngữ văn 2018?

Lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Phát biểu nào sau đây KHÔNG thể hiện đúng yêu cầu đối với giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

Giáo viên là người giữ vai trò chủ yếu trong việc đánh giá quá trình học tập của học sinh.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Yếu tố “cá nhân tự học tập và rèn luyện” đóng vai trò quyết định đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh.

Phát biểu trên đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Phương pháp dạy học và giáo dục được hiểu là (1) …, con đường hoạt động chung giữa người dạy và người học, trong những (2) … dạy học, giáo dục xác định, nhằm đạt tới (3) … dạy học và giáo dục đã xác định.

(1) cách thức, (2) điều kiện, (3) mục tiêuĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Để HS có cơ hội trải nghiệm các tình huống hành động được mô phỏng về một chủ đề gắn với thực tiễn, thông qua đó phát triển năng lực và phẩm chất cá nhân, GV nên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây?

Dạy học dựa trên dự ánĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

6. Khi triển khai yêu cầu cần đạt sau ở lớp 6 “Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể”, để hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của kiểu bài viết ấy, GV nên sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học nào sau đây là phù hợp nhất?

PP dạy học theo mẫu và kĩ thuật sơ đồ tư duyĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Phương pháp nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong đánh giá định kì?

Quan sátĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

8. Ở hoạt động Khởi động, nếu GV muốn biết những gì HS đã biết và mong muốn được biết có liên quan đến bài mới, GV nên sử dụng công cụ đánh giá nào là phù hợp nhất?

Phiếu KWLĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Để đánh giá yêu cầu cần đạt ở lớp 6: “Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích”, GV nên sử dụng phương pháp và công cụ đánh giá nào sau đây là phù hợp nhất?

Phương pháp đánh giá qua sản phẩm bài viết và công cụ rubricĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Bài kiểm tra tự luận và bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan là những công cụ đánh giá của phương pháp đánh giá nào?

Kiểm tra viếtĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 1

1. “Thay đổi tổng thể và toàn diện nhận thức, phương pháp, cách thức, kĩ thuật triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trên môi trường số, ứng dụng CNTT” là biểu hiện của xu hướng nào khi ứng dụng CNTT và khai thác, sử dụng học liệu số, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực giáo dục?

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đôi mới phương pháp dạy học

Chuyển đổi số trong giáo dụcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục

2. Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng… được xem là loại thiết bị công nghệ nào?

Thiết bị công nghệ trong dạy họcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Thiết bị công nghệ quản lí lớp học

Thiết bị công nghệ thiết kế nội dung bài học

Thiết bị công nghệ trong kiểm tra đánh giá

3. Phát biểu nào dưới đây là KHÔNG CHÍNH XÁC về vai trò đặc biệt quan trọng của CNTT trong việc phát triển GV?

Giúp GV giao được nhiều nhiệm vụ học tập hơn cho HS nhằm tăng cường tối đa kiến thức.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của GV

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học của GV

Giúp GV sử dụng hiệu quả nguồn học liệu một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học.

4. Mô hình lớp học đảo ngược là mô hình khai thác triệt để những ưu điểm của CNTT vì:

Học sinh có thể chủ động, sáng tạo trong hình thức học tập, không phụ thuộc vào việc tương tác trực tiếp.

GV không nhất thiết phải tương tác trực tiếp với học sinh, vì đã có hệ thống bài học được chuẩn bị sẵn.

GV tương tác trực tiếp với học sinh để hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập trực tuyến.

Học sinh có thể tiếp cận nội dung bài học thông qua hệ thống bài giảng, tài liệu đã được chuẩn bị trước.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Khi thiết kế bài giảng PPT dùng trong giờ dạy học đọc hiểu văn bản, GV hạn chế việc sử dụng hình ảnh minh họa cho các hình ảnh được gợi lên từ văn bản. Đó là biểu hiện của YÊU CẦU nào trong số các yêu cầu dưới đây khi ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lí

Đảm bảo tính logic, hệ thống

Đảm bảo tính sư phạmĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Đảm bảo tính thực tiễn

6. Thầy/Cô hãy trao đổi và thảo luận về các công cụ, phần mềm thông dụng hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục trong môn Ngữ văn.

Trả lời:

– Các công cụ: laptop, máy chiếu, điện thoại thông minh, loa, ti vi, bảng vẽ điện tử…

– Các phầm mềm: Microsoft Teams, Zoom, Zalo, Google Meet, Padlet, Kahoot,…

3. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 2

1. Chức năng “tổ chức và quản lí lớp học trực tuyến” là của phần mềm nào sau đây?

Google ClassroomĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ chức năng của phần mềm Mentimeter?

Sử dụng để kiểm tra đánh giá trực tuyến thời gian thực.

Sử dụng để tổ chức, quản lí lớp học trực tuyến hoàn toàn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Sử dụng để ghi nhận phản hồi của người học về một vấn đề.

Sử dụng để người học có thể bình chọn dựa trên các lựa chọn có sẵn.

3. “Học liệu số và thiết bị công nghệ tạo thêm cơ hội cho GV chủ động lựa chọn phương pháp dạy học, cách thức triển khai hoạt động học mà ở đó HS là chủ thể của hoạt động”. Phát biểu này để cập đến vai trò nào của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Góp phần phát triển hứng thú học tập của người học

Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dụcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Tạo điều kiện và kích thích giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục đa dạng, hiệu quả

Góp phần phát triển kĩ năng học tập của người học

4. Thầy A là giáo viên Ngữ văn của lớp 6/2 trường THCS X. Trong hoàn cảnh trường chưa được trang bị đầy đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục, học sinh không có máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, trường hiện chỉ trang bị được cho giáo viên máy tính để bàn và máy chiếu ở một số phòng bộ môn. Thầy dự định ứng dụng công nghệ thông tin để tương tác với học sinh trong giờ học đọc hiểu văn bản. Theo thầy/cô, phần mềm nào phù hợp nhất để thầy A tổ chức các hoạt động học tương tác với học sinh trong giờ học này?

MS Power PointĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Cô A là giáo viên Ngữ văn của lớp 6/1 trường THCS X. Trong hoàn cảnh học sinh phải nghỉ học trực tiếp vì dịch Covid, cô dự định ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các giờ học trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn và nhà trường. Theo thầy/cô, phần mềm nào sau đây PHÙ HỢP NHẤT để cô A tương tác với học sinh trong giai đoạn này?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyếnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phần mềm thiết kế học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp và hỗ trợ học sinh

6. Học liệu số dạng hình ảnh, video, bản trình chiếu có thể được sử dụng khi dạy loại nội dung dạy học nào?

Nói và nghe

Đọc

Viết

Tất cả đáp án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

7. Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để biên tập và xuất bản một video bài giảng phục vụ dạy học trực tuyến?

Kahoot

Google Classroom

Video EditorĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mentimeter

8. Microsoft Teams, Google Classroom là những phần mềm có chức năng gì?

Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

Hỗ trợ quản lí học sinh

Hỗ trợ kiểm tra đánh giá

Tổ chức và quản lí lớp học trực tuyếnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

9. Những thông tin nào sau đây mô tả đúng về máy tính và việc sử dụng máy tính trong dạy học Ngữ văn?

Là thiết bị có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn và có thể được lấy ra khi cầnĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Là thiết bị có thể thực hiện các tác vụ thường xuyên với tốc độ nhanh hơn con ngườiĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Là thiết bị tích hợp chức năng âm li (ampli), loa, đài và đọc được các định dạng DVD, CD, SD, USB, có thể được di chuyển dễ dàng bằng cách xách tay.

Giáo viên có thể dùng máy tính để thiết kế các công cụ đánh giá trong đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì môn Ngữ văn.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Giáo viên sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng với đầy đủ kênh chữ, kênh hình, video, âm thanh, sơ đồ,… để dạy học các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Việc tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, học liệu số trong dạy học cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây? (Chọn nhiều đáp án)

Xác định đúng các bước tìm kiếm thông tinĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Diễn đạt chính xác cú pháp câu lệnh tìm kiếm.

Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tìm kiếm, tiếp nhận thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nhận diện đúng thông tin nhằm xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Kiểm chứng được thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 3

1. Việc lựa chọn nguồn học liệu số cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Tất cả các đáp án đều đúngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Phù hợp với tâm sinh lí, độ tuổi của người khai thác và sử dụng

Phù hợp với bản sắc văn hóa, dân tộc

2. Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến?

Google FormsĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. Hình thức nào dưới đây là hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp?

GV vừa tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng CNTT, vừa triển khai hoạt động học trực tuyến bằng phần mềm MS Team.

GV tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng CNTT thông qua sử dụng phần mềm MS-PowerPoint, kết hợp chiếu Video minh hoạ.

GV vừa tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng CNTT, vừa triển khai hoạt động học trực tuyến bằng phần mềm Google Classroom.

Buổi học được thực hiện trực tuyến hoàn toàn thông qua phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến (Google Meet, MS Team,…).Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. “Trước và sau tiết/ buổi học chính, GV sử dụng lớp học trực tuyến để triển khai một số hoạt động tự học và nhiệm vụ học tập, qua đó HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm tuỳ theo yêu cầu của GV”. Đây là ví dụ minh họa cho hình thức dạy học nào?

Học từ xa trong môi trường ảo.

Học theo mô hình kết hợp: trực tuyến và trực tiếpĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

Học với sự trợ giúp của máy tính và Internet

5. Cô Lan là giáo viên môn Ngữ văn, phụ trách dạy lớp 6A1, trường THCS X. Cô sẽ dạy về truyền thuyết Thánh Gióng. Cô đã xây dựng 1 video clip để giới thiệu về hội khỏe Phù Đổng trong nhà trường phổ thông. Cô dự định chiếu cho học sinh xem trong 3 phút. Theo Thầy/Cô, cô Lan có thể sử dụng video clip trên để tương tác với học sinh trong hình thức dạy học nào?

Tất cả đáp án đều đúng.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Dạy học trực tuyến hoàn toàn.

Dạy học theo mô hình kết hợp: học trực tiếp và học trực tuyến.

Dạy học trực tiếp trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và Internet.

6. “Trong bước này cần mô tả rõ cách GV, HS sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm, học liệu để tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập”. Phát biểu này đề cập đến bước nào trong quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin?

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thểĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Xác định nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định mục tiêu dạy học của bài học

7. Đối với giáo viên, yếu tố nào KHÔNG ảnh hưởng đến hiệu quả của việc lựa chọn và triển khai các phương án ứng dụng công nghệ thông tin?

Rào cản về cơ sở vật chất thiết bị, đường truyền internet

Thời gian tổ chức các hoạt động học trên lớpĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên

Thái độ của giáo viên đối với công nghệ thông tin

8. Việc tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, học liệu số trong dạy học cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây?

Kiểm chứng được thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Nhận diện đúng thông tin nhằm xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định đúng các bước tìm kiếm thông tinĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tìm kiếm, tiếp nhận thông tin.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Diễn đạt chính xác cú pháp câu lệnh tìm kiếm.

9. Để lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục môn Ngữ văn, cần xem xét cụ thể các nhóm yếu tố chính nào sau đây?

Cơ chế, chính sách, định hướng phát triển của địa phương.

Phụ huynh, nhà trường, địa phương.

Kĩ năng, thái độ của học sinh và giáo viên.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Xác định các bước thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học.

Câu trả lời

Bước 1: B . Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể

Bước 2: C. Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Bước 3: A. Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

11. Xác định mục đích của việc lựa chọn thiết bị công nghệ và phần mềm trong tổ chức dạy học.

Để thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp cho hoạt động học.

Để thực hiện quá trình kiểm tra đánh giá, phản hồi và lưu trữ sản phẩm học tập.Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Để triển khai nội dung học liệu sốĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các giáo viên

Để tổ chức hoạt động họcĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Đáp án module 9 THCS môn Ngữ văn - Nội dung 4

1. Quy trình xây dựng kế hoạch tự học nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán gồm có mấy bước?

5Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

2. “Hỗ trợ đồng nghiệp để phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục với một chiến lược, kế hoạch được chuẩn bị chu đáo từ tổ chuyên môn nhà trường” là yêu cầu của hình thức hỗ trợ đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua sinh hoạt tổ chuyên mônĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

3. “Giáo viên cốt cán sẽ trực tiếp làm việc và trao đổi cùng với một số giáo viên đại trà về các nội dung cần thiết tại một địa điểm với thời gian quy định” là mô hình hướng dẫn đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình “một kèm nhiều”Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9

4. “Giáo viên phối hợp với giảng viên triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá, trợ giúp người học trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn qua hệ thống quản lí học tập trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng khác” là yêu cầu của mô hình hỗ trợ đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức bồi dưỡng qua mạngĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

5. Giáo viên A tham gia vào khóa tập huấn bồi dưỡng qua mạng, vậy giáo viên này KHÔNG CẦN thực hiện việc nào sau đây?

Vận hành, điều khiển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện kĩ thuậtĐáp án câu hỏi đánh giá Module 9

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
10 68.572
0 Bình luận
Sắp xếp theo